slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Agressie, gedragsprobemen Ontstaan en behandelingsvormen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Agressie, gedragsprobemen Ontstaan en behandelingsvormen - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Agressie, gedragsprobemen Ontstaan en behandelingsvormen. 2 voorbeelden: Jan Piet. Enkele begrippen: Oppositioneel opstandig gedrag: het kind verzet zich tegen de leiding van volwassenen Agressief gedrag: het kind/de jongere brengt andere personen of voorwerpen schade toe.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Agressie, gedragsprobemen Ontstaan en behandelingsvormen' - hop-wells


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Agressie, gedragsprobemen

Ontstaan en behandelingsvormen

slide3
Enkele begrippen:
 • Oppositioneel opstandig gedrag: het kind verzet zich tegen de leiding van volwassenen
 • Agressief gedrag: het kind/de jongere brengt andere personen of voorwerpen schade toe.
 • Antisociaal gedrag: Normen en regels worden overtreden.
slide4
Ernst wordt bepaald door:
 • Aanvangsleeftijd van de problemen
 • Verscheidenheid
 • Kwantiteit
slide5
Uitlokkende factoren: indien aanwezig bestaat een grote kans dat het negatieve gedrag zich ontwikkelt

Faciliterende factoren: vergemakkelijken een reeds bestaande negatieve ontwikkeling.

slide6
Uitlokkende factoren:
 • Opvoedingsvaardigheden inefficiënt en inconsequent opvoedingsgedrag
 • Beïnvloeding van de peergroep.
slide8
Prevalentie cijfers:
 • Oppositioneel opstandige stoornis 3,2 %
 • Gedragsstoornis 2 %

Meer bij jongens dan bij meisjes

Vormen samen de meest voorkomende kinderspychiatrische stoornis, 1 op 20 kinderen en jongeren

Van de kinderen doorverwezen voor behandeling is de aanmeldingsreden in 33 tot 50 % van de gevallen gedragsstoornissen of agressie.

slide9
Agressie

Inefficiëntie Inconsequentie

Irritatie.

Negatieve opvoedings cirkel.

slide10
Inconsequente Gelijkgestemde

opvoedingsstijl leeftijdsgenoten

Inefficiënte Agressie Predeliquent

opvoedingsstijl gedrag

Irritatie Verwerping

dr volwassenen

Verwerping

dr leeftijdsgenoten

slide11
Behandelingsplan.

Observatie van het moeilijke gedrag!

Jongere: Zelfcontrole verhogen

Probleem oplossend gedrag verbeteren

Inlevingsvermogen verbeteren

Ouder/opvoeder: Positieve betrokkenheid

Bekrachtigen/belonen van goed gedrag

Markeren van negatief gedrag

Opvolgen van de leerling

School: Individuele volgkaarten/contracten

Individuele gesprekken

Klassegesprekken

Projecten; preventief en curatief.

slide12
Eveline 13 jaar

Eveline is op school gekend als een lastpost. Als er iets fout gaat in de klas dan kijkt de leraar hoe dan ook eerst de kant op van Eveline. Eveline is een zeer nerveus en gespannen meisje dat niet zo intelligent overkomt. Ze is gemakkelijk afleidbaar en praat om de haverklap met buren of zegt luidop haar mening.

Maak een observatie opdracht.

Wat is je doelstelling

Wie zal observeren en waarom

Hoe ga je het aanbrengen.

slide13
Observatie opdrachten.
 • Zorg dat je observatie opdracht informatie oplevert die je in het gesprek moeilijk kunt krijgen.
 • Observeer alleen concreet gedrag
 • Maak je opdracht zo concreet mogelijk
 • Pas je opdracht aan aan het leeftijds- of intelligentie niveau van je cliënt(en)
 • Een kleine, goed ingevulde observatie opdracht is beter dan een grote waar cliënten zich geen doen aan zien
 • Beslis vooraf wie je de opdracht zult laten uitvoeren en waarom
 • Laat de opdracht niet te lang doorgaan, verander de opdracht geregeld
 • Leg uit waarom je iets observeert
slide14
Vaardigheden van de ouder/opvoeder:
 • Positieve betrokkenheid
 • Positieve bekrachtiging
 • Markeren
 • Monitoring
 • Probleem oplossend gedrag
slide15
Werken met beloningen:

Beloon volgend gedrag:

Een van de leerlingen maakt ruzie op de speelplaats. Je ziet hoe het begint. De jongen in kwestie ken je als moeilijk te beïnvloeden, de andere jongen is eerder een zwak figuur. Je komt tussen en stuurt de agressieve leerling naar het secretariaat. Pas na 5 maal zeggen vertrekt hij met slaande deuren. Je komt nadien bij hem.

slide16
Je moeilijke dochter heeft weer haar boekentas in het midden van de hall achtergelaten, je bent bijna gestruikeld. Haar schoenen, die in huis niet mogen gedragen worden, zijn nergens te vinden. Nochtans zijn haar pantoffels weg. Tot je stomme verbazing vind je de schoenen op hun plaats. Vrijwel tegelijkertijd ontdek je dat er 20 € uit je portefeuille verdwenen is.
slide17
Bestraffen.

Lieve en Lena zijn zussen. Lieve is erg moeilijk, ze

maakt veel ruzie, schopt en zegt kwetsende dingen.

Omwille van haar moeilijk gedrag is Lieve op

internaat terwijl Lena nog thuis verblijft.

Volgende situatie doet zich voor:

Lieve en Lena zijn samen in op de speelplaats, er ontstaat ruzie.

Lieve roept dat ze “een mes zal pakken en in Lena’s buik zal ploffen, dan zal ze doodgaan…”. Je vindt dat dergelijke uitspraken niet kunnen.

Hoe kan je dit gedrag markeren?

slide18
Tekorten op niveau van de leerling:
 • Zelfcontrole
 • Rolneming
 • Probleem oplossend gedrag
slide19
Zelfcontrole verhogen:

Gedrag observeren

Schaal maken

Niveau van interventie bepalen

Stop technieken aanleren

Uitvoeren

Bevestigen

slide20
Hans is 15 jaar en zeer agressief.

Hij voelt zich overal geviseerd, hij wordt veel meer dan anderen door de politie gecontroleerd, hoewel hij geen migrant is. Gisteren liep hij gewoon door de straat en zag een combi, de combi stopte en hij moest zijn identiteitskaart tonen. Hij was ze echter verloren en had het nog niet aangegeven. Hij werd dan ook kwaad, terecht vond hij, en tot zijn verbazing kreeg hij een bekeuring. Dergelijk gedrag komt in diverse situaties voor.

Maak een observatie opdracht ter voorbereiding van zelfcontrole.

Wat is je doelstelling

Wie zal observeren en waarom

Hoe ga je het aanbrengen.

slide21
Joris 12 jaar.

Joris is vaak agressief en tegendraads op school, vooral

tegenover leerkrachten.

Tijdens de middagpauze zit hij met een paar vrienden

zijn boterhammen op te eten, achteraan in de refter.

Een van zijn vrienden blaast een broodzak op en brengt

die tot ontploffing. De leraar die het gebeuren niet kan

gezien hebben komt eraan en geeft Joris de schuld.

Joris voelt zich boos worden.

Hoe zou een zelfcontrole oefening hier kunnen verlopen?

slide22
Probleem oplossend gedrag:
 • Klacht omzetten in probleem
 • Verschillende oplossingen zoeken samen met de leerling
 • Alle oplossingen als waardevol accepteren
 • De voor- en nadelen van de oplossingen afwegen
 • Keuze maken
 • Keuze uitvoeren
 • Feedback: Is het probleem op een goede manier opgelost?
slide23
Eric 16 jaar.

Eric wil niet naar huis, hij is bang dat zijn vader boos zal zijn omwille van de nota in zijn agenda. Hij is bang dat vader hem het hele WE zal straffen.

Maak van deze klacht een probleem.

slide24
Zoek bij de vorige casus oplossingen voor het probleem en voer een probleem oplossende sequens uit.
slide25
Op school niveau:
 • Projecten
 • Klassegesprekken
 • Leerling volgkaarten
 • ...
slide26
Belangrijke technieken voor de school:
 • Observeer het gedrag van de leerling
 • De leerling heeft vaardigheidstekorten, help hem/haar deze tekorten in te halen
 • Positieve bekrachtiging is het sterkste wapen
 • Markeer waar nodig
 • Steek tijd in de moeilijkste leerlingen.

Veel succes!