slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
מכיילים PowerPoint Presentation
Download Presentation
מכיילים

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 19
Download Presentation

מכיילים - PowerPoint PPT Presentation

hop-langley
150 Views
Download Presentation

מכיילים

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. וכלים ! פתרונות מכיילים

 2. מעבדת כיולמעבדה לכיול מומנטים מפתח אימפולס מבוקר מומנט מברגת חשמלית מבוקרת מומנט מד מומנט מכני מברגת מומנט מכני

 3. מפתחות אימפקטמגוון רחב לעבודה קשה בטכנולוגיה ייחודית מפתח "1 מומנט גבוה מפתח פרפר מפתחות 3/8 , 1/2, 3/4 ומפתח זוויתי מפתח "1 מומנט גבוה וקל במיוחד מפתח "1 מומנט גבוה וזוויתי מפתח "2.5 מומנט גבוה במיוחד

 4. רצ'ט אווירכלים ארגונומיים שקטים וחזקים הינע 1/4 , 3/8 , 1/2 רצ'ט 3/8 , 1/2 68 Nm רצ'ט 1/4 רצ'ט 1/2 103 Nm רצ'ט 3/8 רצ'ט 3/8 73 Nm רצ'ט אימפקט 244 Nmחדש !!!

 5. כלי אוויר – אימפולסהידרו פנאומטי זוויתי תצורת אקדח ישר כיוון מומנט באמצעות מערכת הידראולית סגורה כלים קטנים למומנטים גבוהים

 6. מברגות ומפתחות– אווירמבוקרי מומנט מדוייק זוויתי ישר תצורת אקדח כלי קטן יחסית למומנטים גבוהים מאוד

 7. מקדחות ומברזות – אוויר זוויתי - תעשייה אקדח - תעשייה זוויתי - תעופה ישר - תעשייה ישר - תעופה מברזת יד - תעשייה אקדח - תעופה מברזה עם קידמה עצמית מקדחה עם קידמה עצמית מקדחה 1"- 3" קדח

 8. משחזות – אווירמשחזות בקוטר מ- 3”- 9” לחיתוך השחזה וגימור משפחת משחזות ציר : ישר , זווית , ארוכה , וזוויתית משחזת זווית – 1 hp משחזת זווית טורבינה – 3 hp משחזת ציר ¼ זוויתית

 9. מברגות חשמליות מדויקות – KILEWS*מברגות פחמיות שעומדות בתקן הישראלי , **מברגות ללא פחם (ירוקות) **הקטנה בעולם 170ג' 0.008 – 0.343 Nm **מברגה ישרה ללא פחמים **מברגה עם מונה *מברגה ישרה סטנדרטית **מברגה ישרה 1.96 – 17.64 Nm **מברגת אקדח 1.96 – 17.64 Nm מזין ברגים מד כיול למברגות

 10. מפתחות הידראוליים מדויקים למומנטים גבוהים במיוחד עד כ- 80000 Nm משאבה הידראולית מפתח הידראולי פתוח מפתח הידראולי עם הינע

 11. כלים מכניים (ידניים) מדויקים למומנטים מדויקים עד 3000 Nm ידיות מומנט מכניות מברגת מומנט מכנית מכפיל כח מדי/מברגות המומנט שמשווקים ע"י החברה יכויילו במעבדת החברה ללא חיוב (כיול ראשון)

 12. כלי אוויר לגימור – ליטוש ופוליש מלטשת אורביטלית מלבנית מלטשת קווית מלטשת "2 – "3 מלטשת מיני מלטשותואורביטליות אפשרות לואקום מלטשת זוויתית פולישר זוויתי פולישר

 13. כלי סמרור סמרור ניטים אף ארוך סמרור ניטים עד 6.4 מ"מ סמרור ניטים מהיר עם מחסנית סמרור ניטים נטען סמרור מסמרות תעופתי HD כלים ידניים לסמרור ניטים ואומי מתיחה סמרור RIVET NUTS(אומי מתיחה) M3-M12

 14. פטישי אוויר חציבה ומנקי שלקות מבחר פטישי חציבה איזמילון ארגונומי לשימושים רבים , חדש ! מנקה שלקה עם ראש מתחלף מנקה שלקה ישר (קיים גם בתצורת אקדח) מבחר איזמלים

 15. מבחר כלים נטענים (אינגרסולראנד)כלים חזקים במיוחד , כולל מטען/פורק מהיר וסוללות ליטיום קיט למשחזת ציר עם 2 סוללות נטענות משחזת חיתוך והשחזה משחזת ציר זוויתית משחזת ציר ישרה מפתחות אימפקט למומנטים גבוהים פנס חזק מקדחות חזקות מברגה נטענת

 16. כלים מיוחדיםמנועים וכלים עם בקרת מהירות וקידמה , וכלי חיתוך לפחים מקדחה עם בקרת קידמה מנועי אוויר בהספקים ובמהירויות שונות מברזת עם בקרת קידמה משור אוויר לחיתוך פח מספריים אוויר לחיתוך פח ניבלר אוויר לחיתוך פח

 17. מתקני הרמה ושינוע זרוע הרמה למברגות ניצבת זרועות הרמה מסוגים שונים מאזנות משקל שרשרת הרמה ידנית מתקני הרמה ושינוע מבוקרים

 18. אביזריםאביזרים להמחשה , קיימים אביזרים נוספים יחידות שירות צינורות אוויר מאזנות משקל עם צינור קפיצי בית מברגה ניפלים ראש זוויתי למברגה אקדח אוויר מחטים לשלקה פלטות להשחזה ופוליש תופסן אוטומטי לאיזמלון איזמלים תופסן קפיצי לאיזמלון פוטרים

 19. מוצרי קצהמוצרים להמחשה , קיימים מוצרים נוספים RIVET NUT נישמיות ביטים מקדחים ניטים מחזיק לדיסקיות מופים דיסקיותפיבר דיסק השחזה דיסק חיתוך משוריות דיסקיותסקוץ "6 פלפים חגורות לטש דיסקיותסקוץ סרטי לטש