Tájékoztató a megyei gazdaságfejlesztési részprogram tervezéséről - PowerPoint PPT Presentation

honorato-burt
t j koztat a megyei gazdas gfejleszt si r szprogram tervez s r l n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tájékoztató a megyei gazdaságfejlesztési részprogram tervezéséről PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tájékoztató a megyei gazdaságfejlesztési részprogram tervezéséről

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Tájékoztató a megyei gazdaságfejlesztési részprogram tervezéséről
98 Views
Download Presentation

Tájékoztató a megyei gazdaságfejlesztési részprogram tervezéséről

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” Dr. Csordás-László Enikő Tájékoztató a megyei gazdaságfejlesztési részprogram tervezéséről

 2. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona”

 3. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” Gazdaságfejlesztési részprogramok kidolgozása (33 Mrd) • I. fázisban 2013. októberig ki kell jelölni a térségi gazdaságfejlesztés szempontjából kiemelt jelentőségű, megyei gazdaságfejlesztési részprogramokat, amelyek projektekből, projektcsomagokból épülnek fel • II. fázisban a megyei gazdaságfejlesztési részprogramoknak a projektfejlesztése, azaz a legfontosabbnak ítélt 5-8 db projektnek, projektcsomagnak a tartalmi kidolgozása történik meg - várhatóan előzetes megvalósíthatósági tanulmány szintig kidolgozva - melynek határideje 2014. június 30.

 4. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” Gazdaságfejlesztés tématerületei: • Térségi terület- és gazdaságfejlesztés • Térségi kísérleti fejlesztések • Turizmusfejlesztés • Kiemelt megyei foglalkoztatás bővítési, képzési és társadalomfejlesztési programok

 5. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” 1.Prioritástengely: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében Intézkedések: • Térségi szintű integrált, foglalkoztatás-orientált gazdaságfejlesztés • Megyei szintű, foglalkoztatás-bővítési célú turizmus fejlesztés • Megyei szintű alternatív helyi, térségi és hálózati gazdaságfejlesztés • Kis- és középvállalkozások külső finanszírozási helyzetének javítása újszerű pénzügyi eszközök igénybe vételével • Kis- és középvállalkozások sikeres működéséhez szükséges tanácsadási programok • Térségi kísérleti fejlesztések • Megyei alternatív befektetés és beruházás-ösztönzés, projekt-előkészítés, marketing

 6. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” 2. Prioritástengely:Települési infrastruktúra fejlesztések Intézkedések: • Fenntartható és hatékony városüzemeltetési fejlesztések és a települési gazdasági környezet fejlesztése • Leromlott területek komplex fizikai és társadalmi megújítása és/vagy szociális település rehabilitáció és felzárkóztatási integrált város-térségi fejlesztések, valamint a városi környezet megújítása, védelme és a városbiztonság fokozása • Az aktív és egészséges élet jól-léti közösségi infrastruktúrafejlesztés

 7. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” 3. Prioritástengely:Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken Intézkedések: • Kisebb léptékű térségi és helyi energetikai potenciál kiaknázására épülő komplex fejlesztési programok és energiahatékonysági beruházások • Kisebb léptékű energiahatékonysági beruházások és alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó stratégiák és gazdaságfejlesztések támogatása • Kisléptékű közlekedési fejlesztések

 8. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” Koncepció készítése folyamatában beérkező fejlesztési elképzelések összegzése:

 9. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” Gazdaságfejlesztési rész-progam: • Anyagok beérkezésének határideje 2013. aug. 30. • Városok a területükön meghatározó gazdasági szereplőkkel egyeztessenek, ismerjék meg egymás fejlesztési igényeit

 10. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” Példa ismertetése:„Vedd és védd a szentesit” • A kezdeményezés célja:a helyi fogyasztáson, vásárlói és vállalkozói lokálpatriotizmuson alapuló helyi gazdaságfejlesztés • A kezdeményezés indoka, háttere: a fogyasztók az elmúlt évek során elfordultak a helyi termékek vásárlásától. A helyi gazdaság szereplői alig ismerték egymás termékét, szolgáltatását, a vállalkozások között alig volt kommunikáció.

 11. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” Város feladatai: • 1. Az érintett vállalkozók felmérése, aktivitási hajlandóságuk feltárása, az érdekazonosság bemutatása. • 2. Egy mindenki által könnyen értelmezhető marketingüzenet kialakítása és közzététele. • 3. A vállalkozások által biztosított felületen keresztül, illetve a vállalkozók aktív bevonásával a fogyasztók irányába történő intenzív marketingtevékenység. • 4. Az önkormányzat lehetőségei által biztosított erős PR-tevékenység végrehajtása, a helyi és az országos média felé.

 12. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” A kezdeményezés eredményei: • a helyi és a kistérségi lakosság helyi fogyasztása nőtt • a vállalkozások megismerték egymást és együttműködésük jelentősen javult • Közvetett módon kedvező hatást gyakorolt a városmarketingre is.

 13. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” Összegzés: • A projekt a település iránti felelősségen, a fogyasztók, vállalkozók elkötelezettségén, a helyi termékek, szolgáltatások előnyeinek bemutatásán alapult. • A vállalkozások folyamatosan kommunikálták a vásárlóknak, hogy a helyi termékek vásárlásával talán közeli ismerősük, családtagjuk elhelyezkedését segítik. Erre konstruktív marketinggel (helyi újságban, televízióban, plakátokon való megjelenéssel) az önkormányzat is rásegített, a helyi fogyasztás előnyét kiemelve.