Download
canlilar d nyasini gezel m taniyalim n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM PowerPoint Presentation
Download Presentation
CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM

199 Views Download Presentation
Download Presentation

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM Çevrenizde hangi canlılar var ?

  2. CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM MeCANLILAR DÜNYASINI GEZELtniniziYazın

  3. Evinizde bir hayvan besliyor musunuz ? • Çiçekleri seviyor musunuz ? • Bitkilerin ve hayvanların hepsi aynı özellikte mi ?

  4. Papatya ile çimenin farkı ne ? • Kedi ile balığın farkı ne ? • Sütten yoğurt nasıl yapılır ?

  5. CANLILAR • Hayvanlar Mantarlar Mikroskobik canlılar • Bitkiler

  6. Canlıları Tanıyalım

  7. Değerlendirme • 2. Kediler inekler yunuslar hangi canlı grubuna girerler? • 1.Canlılar kaç grupta incelenir ? • 3.Mantarların hepsi zararlı mıdır?

  8. HAYVANLAR A.Omurgalı hayvanlar 1.Memeliler 2.Kuşlar 3.Kurbağalar 4.Sürüngenler 5.Balıklar

  9. B.Omurgasız hayvanlar

  10. BİTKİLER • A.Çiçekli bitkiler • B.Çiçeksiz bitkiler • Algler Karayosunları Eğrelti otları