slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Вища інженерна освіта в ДонНТУ : від традицій до інновацій

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Вища інженерна освіта в ДонНТУ : від традицій до інновацій - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Вища інженерна освіта в ДонНТУ : від традицій до інновацій. О .А. Мінаєв , Є.О. Башков , Н.М. Дацун Донецький національний технічний університет. За останні 20 років:. 15%-ве скорочення кількості студентів, що навчаються із технічних спеціальностей в 10 найбільших інститутах світу

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Вища інженерна освіта в ДонНТУ : від традицій до інновацій' - honora


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Вища інженерна освіта в ДонНТУ: від традицій до інновацій

О.А. Мінаєв, Є.О. Башков, Н.М. ДацунДонецький національний технічний університет

slide2
За останні 20 років:
 • 15%-ве скорочення кількості студентів, що навчаються із технічних спеціальностей в 10 найбільших інститутах світу
 • державні асигнування на наукові дослідження в розвинутих країнах скоротилися майже на третину.
slide3
Глобальнітренди в освітнійсфері:

1. необхідністьстворення умов для індивідуальнихосвітніхтраєкторійзурахуваннямможливостей кожного з тих, хтонавчається;

2. різкеприскоренняоновлюваностізнаньітехнологій, яке загострює проблему освітипрацюючих;

3. інтелектуальнийкапіталкомпанійстаєджереломїхконкурентоспроможності, щовимагаєвідпрацюючогопостійноїактуалізаціїнавичокікомпетенцій.

slide4
Для Українивідрозвиткуосвітизалежать
 • скорочення подвійного технологічного розриву, який визначається поєднанням індустріального та інформаційного відставання країни,
 • перспективи її соціально -економічного майбутнього
slide5
Провідні університети світу:
 • розвиток "відкритої освіти".
 • на онлайн-курсах вчаться сотні тисяч людей по всьому світу.
1 edx 1 https www edx org
1. Проект EDX [1] (Гарвард і Массачусетський технологічний інститут) https://www.edx.org/
 • Курси MIT, Harvard, Berkeley, Georgetown, Rice за спеціальностями: комп'ютерні науки, біологія, хімія, математика, історія, право, література, економікаібагатьоміншим.
 • Однакспеціальнихінженернихдисциплін на цьомусайтінемає.
2 mit opencourseware http ocw mit edu index htm
2. MIT OpenCourseWare (Массачусетський технологічний інститут )http://ocw.mit.edu/index.htm
 • у вільномудоступіпублікуютьсяматеріаливсіхйогокурсівнавчальніплани, конспектилекцій, домашнізавдання, екзаменаційніпитанняівідеоархівлекцій)
 • для вищоїінженерноїосвітипредставляютьінтересрозділизелектротехніки та комп'ютерних наук, інженерних систем, машинобудуванню та економіці.
3 stanford online http online stanford edu courses
3. Stanford | Online(Стенфордськийуніверситет ) http://online.stanford.edu/courses
 • курси по деяких інженерним дисциплінам інженерним та з комп'ютерних наук.
4 opencourseworld http www opencourseworld de pages landingpage jsf
4. OpenCourseWorld (університетСаарбрюкен, Німеччина) http://www.opencourseworld.de/pages/landingpage.jsf
 • відкритіонлайн-курсинімецькоюмовою,
 • MOOC (MassiveOpenOnlineCourse) зприв'язкою до календарного графікувиконанняробіт на відповідномукурсі.

5. ВласникиiPhoneабоiPad

можутьвчитисябезкоштовнозавдякисервісуiTunes

slide10
Розривміжглобальною кризоюінженерноїосвіти і революцією в сучаснихтехнологіях
 • Сучаснатрадиційна система інженерноїосвітисклалася в періодіндустріальногосуспільства.
 • Вона не змінилася, хочасвітвжеживе в інформаційномусуспільстві.
 • ВсесвітняініціативаCDIO
cdio http www cdio org
Проект CDIO http://www.cdio.org/
 • спрямований на усунення протиріч між теорією і практикою в інженерній освіті
 • засновник Массачусетський технологічний інститут
 • учасники - технічні та технологічні університети різних країн Америки, Азії та РФ
slide12
Стан національноїінженерноїосвіти
 • протиріччя між вартістю навчання та якістю освітніх послуг
 • вирішити це протиріччя можливо за доромогою використання нових освітніх технологій (e-освіти) та і інтенсивних інноваційних методів навчання
slide13
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

ЗавданняДонНТУреформуваннясистемипідготовкифахівців з інженернихспеціальностей:

 • 1. модернізаціявсіх компонент освітньогопроцесу в університеті на засадах компетентнісногопідходу;
 • 2. доступна і безперервнаосвітапротягомусьогожиття;
 • 3. підвищенняякостіосвіти на інноваційнійоснові;
 • 4. інформатизаціяосвіти і вдосконаленняїїінформаційно-ресурсного забезпечення;
 • 5. підвищеннясоціального статусу науково-педагогічнихпрацівників;
 • 6. створеннясучасноїматеріально-технічноїбазиуніверситету.
slide14
Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні

Найважливішізавданняe-освіти для вищоїшколи:

 • 1. створенняінформаційноїсистемипідтримкиосвітньогопроцесу,
 • 2. створеннясистемидистанційногонавчання;
 • 3. створеннявідкритоїмережіосвітніхресурсів;
 • 4. розробкаметодологічногозабезпечення в частинівикористаннякомп'ютернихмультимедійнихтехнологій у процесівикладаннядисциплін.
slide15
Можливі напрямки створення e-освіти в ДонНТУ
 • 1. «Змішана» (blendededucation) абокомбінована форма навчання (для студентівочноїформинавчання);
 • 2. дистанційненавчання(для студентівзаочноїформинавчання);
 • 3. відкритіосвітніресурси(для всіхбажаючих).
2013 14
Педагогічний експеримент в ДонНТУ в 2013-14 н.р.

з використання технологій е-освіти в змішаній моделі навчання

slide17
Причини проведення експерименту

1. Експансія освітніх послуг відкритої освіти на ринку вищої інженерної освіти.

2. Актуалізація нормативної бази України.

3. Випереджувальне використання інноваційних ІТ-технологій студентами і відставання освітніх технологій.

slide18
Цілі проведення експерименту

1. формуваннякомпетенційвикладачівДонНТУ для комплексного використання ІТ-технологій в навчальномупроцесі;

2. розміщеннядидактичнихматеріалівдисциплін в електронномувигляді для відкритогоабо корпоративного доступу студентам;

3. підготовка онлайн-інструментів для контролю самостійноїроботистудентів та організаціїінтерактивногоїхвзаємодії з викладачами і в періодпроведенняексперименту; …

slide19
Фази підготовки та проведення педагогічного експерименту

1. підготовча;

2. виконавча;

3. підсумкова.

slide20
Етапи підготовчої фази педагогічного експерименту

1. організаційно-методичний (з 2008 р. по теперішній час);

2. аналітико-підготовчий (травень-серпень 2013);

3. навчально-методичний (до жовтня 2013);

4. системотехнічний (жовтень-листопад 2013);

5. організаційний (вересень-листопад 2013).

slide21
1. Організаційно-методичний етап
 • реструктуризаціясистемипідвищеннякваліфікаціївикладачівуніверситету з використанняІТ-технологій
 • З 2010 р. викладачампропонується комплексна трирівнева система підвищеннякваліфікації:

1. основнийрівень;

2. базовийрівень;

3. поглибленийрівень.

slide22
2. Аналітико-підготовчий етап

анкетування інститутів і факультетів ДонНТУ з метою визначення ландшафту думок про необхідність і готовність використання технологій онлайн-навчання

slide23
3. Навчально-методичний етап
 • підготовкав цифровому (електронному) виглядінавчально-методичного комплексу дисциплін для онлайн-навчання:
 • результат - електроннийкейс з відповідноїдисципліни.
slide24
4. Системотехнічний етап

при розміщенніелектроннихкейсівдисциплін для онлайн-навчаннязадіянісервісидля доставки дидактичнихматеріалів студентам.

1. дистанційнікурсидисциплін, розміщені в СДН ДонНТУ на базіплатформиMOODLE;

2. електронніресурсинауково-технічноїбібліотекиДонНТУ: електроннийкаталог і електроннийархів;

3. інформаційніпорталиДонНТУ;

4. сайти кафедр та особисті веб-сторінкивикладачів;

5. популярнісоціальнімережі;

6. хмарнісервіси.

slide25
4. Системотехнічний етап
 • Для контролю самостійноїроботи в періодекспериментубулипідготовлені онлайн-інструменти:

1. Завдання, Опитування та Форумидистанційнихкурсів СДН;

2. тести для самоконтролю дистанційнихкурсів СДН;

3. сервісипопулярнихсоціальних мереж і блогів;

4. службихмарнихсервісів.

slide26
4. Системотехнічний етап

Для контролю самостійноїроботив періодекспериментубулипідготовлені онлайн-інструменти:

1. Завдання, Опитування та Форумидистанційнихкурсів СДН;

2. тести для самоконтролю дистанційнихкурсів СДН;

3. сервісипопулярнихсоціальних мереж і блогів;

4. службихмарнихсервісів.

slide27
4. Системотехнічний етап

Для контролю самостійноїроботив періодекспериментубулипідготовлені онлайн-інструменти:

1. Форуми, Чати, система обмінуповідомленнями і нотаткамидистанційнихкурсів;

2. форумисайтів кафедр і особистих веб-сторіноквикладачів;

3. поштовіскринькиелектронноїпоштистудентськихгруп;

4. сервісипопулярнихсоціальних мереж і блогів;

5. службихмарнихсервісів.

slide28
Виконавча фаза експерименту
 • розпочата 11 листопада 2013 р. і проводиться на всіх факультетах та інститутах на денній формі
 • беруть участь викладачі, які самостійно висловили свою згоду на участь у ньому.
 • для участі в експерименті викладачі обов'язково отримали згоду відповідних студентських груп.
slide29
Виконавча фаза експерименту

Очікуванірезультати:

1. інтенсифікаціясамостійноїроботистудентів;

2. використання ІТ-технологій для доставки навчальнихматеріалів студентам, для організаціїіндивідуальної та спільноїроботи;

3. формування у студентів з використанням ІТ-технологійпрофесійно-орієнтованих і комунікативнихкомпетенцій;

4. актуалізаціяпрофесійних і комунікативнихкомпетенційвикладачів.

slide30
Висновки

1. У ДонНТУвиконанапевнапідготовча робота з впровадженняінноваційнихосвітніхтехнологій в навчальнийпроцес.

2. Підготовка і проведенняексперименту з впровадженнязмішаноїформинавчаннязажадаласерйозноїроботивсіхпідрозділівуніверситету та викладачів.

3. Результатипроведенняпедагогічногоексперименту з використаннякомбінованоїформинавчання дозволять сформуватипропозиціїщодовдосконаленнянавчальногопроцесу з використаннямцієїформинавчання.