samhandlingsutfordringer sett fra helsemyndighetenes perspektiv n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Samhandlingsutfordringer sett fra helsemyndighetenes perspektiv

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Samhandlingsutfordringer sett fra helsemyndighetenes perspektiv - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Samhandlingsutfordringer sett fra helsemyndighetenes perspektiv. Kaia Solheim Hansen seniorrådgiver. Samhandlingsreformen. Peker på sentrale utfordringer Identifiserer viktige veivalg og grep Lagt fram av regjeringen i juni 09 Høringer i Stortinget i vinter Behandles 27. april 2010.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Samhandlingsutfordringer sett fra helsemyndighetenes perspektiv' - honey


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
samhandlingsutfordringer sett fra helsemyndighetenes perspektiv

Samhandlingsutfordringer sett fra helsemyndighetenes perspektiv

Kaia Solheim Hansen

seniorrådgiver

samhandlingsreformen
Samhandlingsreformen
 • Peker på sentrale utfordringer
 • Identifiserer viktige veivalg og grep
 • Lagt fram av regjeringen i juni 09
 • Høringer i Stortinget i vinter
 • Behandles 27. april 2010
hvorfor samhandlingsreformen
Hvorfor samhandlingsreformen?
 • For lite koordinerte tjenester
 • For liten innsats for å begrense og forebygge sykdom
 • Økonomisk bæreevne trues
hvorfor samhandlingsreformen1
Hvorfor samhandlingsreformen?
 • Stykkevis og delt
 • Ulike nivå – ulike mål
 • Svikt i samhandling
 • Pasientene rammes
helse og omsorgspersonell i kommunene
Helse og omsorgspersonell i kommunene

250 000

250 000 i 2050

Utfordringer

200 000

Flere eldre

150 000

125 000 i 2009

100 000

50 000

Sykdomsbildet

2000

2010

2020

2030

2040

2050

Kilde: SSB

statsbudsjettet 2002 2010 helse omsorg og pleie
Statsbudsjettet 2002-2010 helse, omsorg og pleie

84 mrd mer på 8 år

250

219 mrd

200

195 mrd

150

135 mrd

100

50

2002

2004

2006

2008

2010

fem hovedgrep i reformen
Fem hovedgrep i reformen
 • Kommunerollen
 • Spesialisthelsetjenesten
 • Finansiering
 • Pasientrollen
 • Tydeligere prioritering
ny kommunerolle
Ny kommunerolle
 • Ansvar for primærhelsetjenester
 • Medfinansiere sykehusopphold
 • Strategier og planer
 • Forebygging
 • Dempe press på sykehus
 • Avtaler om samarbeid
kommunale oppgaver
Kommunale oppgaver
 • Før, istedenfor, etter sykehus
 • Tverrfaglige team
 • Læring og mestring
 • Forebygging
 • Samfunnsmedisinske oppgaver
spesialisthelsetjenestens rolle
Spesialisthelsetjenestens rolle
 • Spesialiserte tjenester
 • Riktigere oppgavedeling
 • Utvikle tjenester som kommunene trenger
en klarere bruker og pasientrolle
En klarere bruker- og pasientrolle
 • Brukermedvirkning
 • Koordinering
 • Gjennomgå lovverket
konomiske insentiver
Økonomiske insentiver
 • Kommunal medfinansiering
 • Betale for utskrivningsklare pasienter
 • Vekst i kommunens rammer
 • Egne midler til forebygging
personell og kompetanse
Personell og kompetanse
 • Helse- og omsorgspersonell viktigste innsatsfaktor
 • Strategi for utdanning
 • Riktig fleksibilitet i bruk av arbeidskraft
 • Faglig bredde i tjenesten
personell og kompetanse1
Personell og kompetanse
 • Utdanning og forskning som støtter kommunale oppgaver
 • Det skal bli attraktivt å jobbe i kommunen
 • Avtaler med utdanningsfeltet som ivaretar behovet for kompetanse i kommunene
slide17

Kompetanse og fagutvikling

 • Rekruttere , beholde og utvikle medarbeidere
 • Attraktivt å jobbe i kommunen
  • Styrke fagutvikling og forskning
  • Utdanning og forskning som støtter kommunale oppgaver
kritisk for lykkes
Kritisk for å lykkes
 • Rekruttere
 • Beholde
 • Ressursutnyttelse
 • Riktig kompetanse
konsekvenser for utdanningen
Konsekvenser for utdanningen
 • Fra reparasjon til mer forebygging
 • Pasientforløpstenkning
 • Kompetanse i kommunehelsetjenesten
 • Fagutvikling og forskning
 • Praksis
 • Endre oppgavefordeling mellom personellgrupper
 • Tverrfaglig tilnærming
 • Brukerorientering
 • Lovreguleringer
helse og utdanningsmyndigheter
Helse- og utdanningsmyndigheter

Helsepolitikk

Utdannings-politikk

Kompetanse-strategier i tjenesten

Personell-planlegging og utdannings-oppgaver

refleksjon
Refleksjon

Hva er særlig viktig å vektlegge i videre arbeid sett fra deres ståsted?

brikkene faller p plass

Samhandlingsreformen

Brikkene faller på plass
 • 2009: Norsk helsenett SF
 • 2010: Stortinget 27. april
 • 2010: Nasjonal helse- og omsorgsplan
 • 2010: Helse- og omsorgslov
 • 2011: Finansieringsmodell
 • 2012: Vi er i gang
samhandlingsutfordringer oppsummert
Samhandlingsutfordringer oppsummert
 • Rekruttere og beholde
 • Nye krav til kompetanse
 • mer forebygging
 • tverrfaglig team
 • brukermedvirkning
 • samhandling
 • lovreguleringer
 • Krav til omlegging av utdanninger
 • Forskning og fagutvikling
 • Hvem skal gjøre hva
ad