Kvikks lv oppl ring av arbeidstakere og kontrakt rer
Download
1 / 15

Kvikksølv – opplæring av arbeidstakere og kontraktører - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Kvikksølv – opplæring av arbeidstakere og kontraktører. Innhold: Metallisk kvikksølv og egenskaper System og utstyr med potensial for å bli kvikksølvforurenset Risikoutsatte grupper Vernetiltak Målinger Verneutstyr Avfall. 05.11.2010. Metallisk kvikksølv.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kvikksølv – opplæring av arbeidstakere og kontraktører' - honey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kvikks lv oppl ring av arbeidstakere og kontrakt rer

Kvikksølv – opplæring av arbeidstakere og kontraktører

Innhold:

Metallisk kvikksølv og egenskaper

System og utstyr med potensial for å bli

kvikksølvforurenset

Risikoutsatte grupper

Vernetiltak

Målinger

Verneutstyr

Avfall

05.11.2010


Metallisk kvikks lv
Metallisk kvikksølv

Kvikksølv finnes i olje og gass. Metallisk kvikksølv er giftig ved

innånding og kan opphopes i kroppen. Kvikksølv fordamper svært raskt!

Kvikksølv er også meget gift for vannlevende organismer (akkumulerer)

Eksponeringsveier:

 • Innånding (75-80%)

 • Hud – begrenset

 • Mage/tarm (0,01) %

  Akutt eksponering:

 • Forgiftning som ligner metallfeber; frysninger, kvalme, dårlig allmenntilstand, brystsmerter, kortpusthet, hoste, betennelse i tannkjøttet. Hudkontakt kan medføre allergisk reaksjon.

  Kronisk eksponering:

 • Permanent skade på hjerne eller nyrene kan være dødelig. Skader på sentralnervesystemet kan påvirke motorikk og kognitive evner (redusert konsentrasjon/hukommelse). Kan opphopes i kroppen.


Metallisk kvikks lv forts
Metallisk kvikksølv forts.

Fysiske egenskaper:

 • Sølvhvit væske

 • Dampen er fargeløs og luktfri, fordamper raskt

 • Fravær av synlig flytende kvikksølv, betyr ikke at kvikksølv ikke er tilstede

 • 1 liter kvikksølv veier ca. 13 kg

 • Kvikksølv kan reagere med flere metaller (unntatt for rustfritt stål)


System og utstyr med potensial for bli kvikks lvforurenset
System og utstyr med potensial for å bli kvikksølvforurenset

Kvikksølv kan forekomme i olje og gass kondensat og følger

produksjonsstrømmen i ulike kjemiske former.

Utstyr er mest utsatt for kvikksølv under følgende forhold:

 • Prosessutstyr i service for C3-C5 strømmer

 • Strømmer som blir avkjølt (eks. i varmevekselere)

 • Trykkfall

 • Utstyr laget av karbonstål eller aluminium

 • Utstyr belagt med materiale eller betong

  Kvikksølv kan reagere med flere metaller (unntatt for rustfritt stål)

  og kan akkumulere i utstyr over tid


System og utstyr med potensial for bli kvikks lvforurenset forts
System og utstyr med potensial for å bli kvikksølvforurenset forts.

Fig 1: Kvikksølvdråper i flens fra varmeveksel


Utstyrstyrsvurdering
Utstyrstyrsvurdering

Fig 2: Utstyrsvurdering – typisk flytskjema for en

produksjonsinnretning offshore


Utstyrstyrsvurdering forts
Utstyrstyrsvurdering forts.

Fig 3: Utstyrsvurdering – typisk flytskjema for en

produksjonsinnretning onshore (raffineri)

Pipestill (Crude destiller)


Utstyrstyrsvurdering forts1
Utstyrstyrsvurdering forts.

Fig 4: Utstyrsvurdering – typisk flytskjema for en

produksjonsinnretning onshore (raffineri)

Powerformer (Reformer)


Utstyrstyrsvurdering forts2
Utstyrstyrsvurdering forts.

Fig 5: Utstyrsvurdering – typisk flytskjema for en

produksjonsinnretning onshore (raffineri)

Visbreaker


Risikoutsatte grupper
Risikoutsatte grupper

 • Vedlikeholdsarbeidere

 • Prosessoperatører

 • Inspektører/Inspeksjon

  Andre personellgrupper kan også bli eksponert, for eksempel hvis

  det er utilstrekkelig driftskontroll

  Kontraktører utfører ofte samme type vedlikeholdsoperasjoner på

  ulike installasjoner. Som et resultatet av dette, kan denne gruppen

  bli oftere eksponert for kvikksølv


Vernetiltak
Vernetiltak

Forebyggende tiltak for å redusere risikoen for kvikksølveksponering:

 • Utstyret skal steames (vanntemperatur > 60 °C)

 • Overskytende damp skal slippes til et lukket system eller til et sikkert område hvis lukket system ikke er mulig. Området rundt skal være sikret, for å forhindre at personell blir eksponert for damper. Vindretning under rengjøring skal evalueres for å redusere risiko for mulig kvikksølv eksponering i området der steaming operasjoner skjer for å sikre korrekt plassering av barrierer under demontering av flenser og koblinger

 • Utstyret skal avkjøles maksimalt og ventileres før entring er tillatt

 • Utstyret skal luftes/ventileres og kjøles godt, også under vedlikehold på innsiden av utstyret

 • Prosessutstyr som har potensial for å være kvikksølvforurenset, må steames etter demontering og før reparasjon. Mottakere av demontert utstyr må informeres om risikoen, samt motta skriftlige instruksjoner for hvordan man håndterer kvikksølvforurenset utstyr. Utstyret merkes med advarsel


M lestrategi
Målestrategi

Det anbefales å utføre målinger under følgende forhold:

 • I området der steaming operasjoner skjer for å sikre korrekt plassering av barrierer under demontering av flenser og koblinger

 • Før entring av utstyr og under arbeid på innsiden (kontrolltiltak)

 • Under varmetest (kun hvis det kan gjøres uten å påvirke sikkerheten for personell) før steaming, sveising, skjæring, på forhånd for å verifisere behovet for forebyggende tiltak og bruk av korrekt verneutstyr

 • Ved gjennomføring av aktiviteter som genererer varme. (f.eks. steaming, sveising, skjæring, knusing), og ved direkte solskinn på utstyret

 • Ved personlig måling under rengjøring og vedlikeholdAvfallsh ndtering
Avfallshåndtering

Kvikksølvforurenset avfall skal samles inn for korrekt håndtering av

farlig avfall. Kvikksølvforurenset avfall kan være slam, scaling, metall

etc. Personen som er ansvarlig for avfallsbehandling vil anbefale

avhendingsrute

Som en tommelfingerregel skal følgende gjelde:

 • Unngå at kvikksølvforurenset avfall blir kjørt inn i prosessen igjen (gjelder for onshore)

 • Rengjør kvikksølvforurenset utstyr før det sendes til vedlikehold. Mottakeren av demontert utstyr må informeres om risikoen, og motta skriftlig instruksjoner om hvordan kvikksølvforurenset utstyr skal håndteres. Utstyr må også merkesad