Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw - PowerPoint PPT Presentation

homer
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
220 Views
Download Presentation

Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dichtbije zorg op afstandEmpowerment in de ouderenzorg – 30 september 2009FOD Sociale Zekerheid & FOD Volksgezondheid

 2. Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw • Grootste dienst voor thuisverpleging provincie Antwerpen • 850 medewerkers • 11.000 verpleegde patiënten per dag • Doelstelling: mensen zo lang mogelijk op een zelfstandige en kwalitatieve manier thuis laten wonen • Naast thuisverpleging tal van ondersteunende diensten: • personenalarmering (PAS) • gezinszorg: ziekenoppas • voedingsadvies • nachtverpleging Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw – Dichtbije zorg op afstand

 3. Public Administration Control PPAA e - Care Services: general info, appointments, talk with your PA, demand a personalised service, Quality of Service accessing to a public resource Evaluation Formal Carers Support: Daily Centres, Residences Primary Care Informal Carers Support: Socio - Sanitary family, neighbours Services Keeping People At Home Emergencies Tele - Assistance TV - Assistance Daily Life Services: buys, household, laundry, food, cooking, transport, walks, escort… Ondersteuning thuis wonen Bron: eTen project EC = warme handen + zorgtechnologie Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw – Dichtbije zorg op afstand

 4. Zorgtechnologie: huidige situatie de huidige situatie Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw – Dichtbije zorg op afstand

 5. Zorgtechnologie - huidige situatie • Meest gebruikte types personenalarmering Vlaanderen: • PAS(+) home + • Mobiel persoonlijk alarm Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw – Dichtbije zorg op afstand


 6. Zorgtechnologie - toekomst • de nabije(?) toekomst Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw – Dichtbije zorg op afstand

 7. Zorgtechnologie - toekomst • Multifunctioneel gebruik PAS: maaltijden ziekenvervoer klushulp poetshulp … boodschappen Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw – Dichtbije zorg op afstand

 8. Zorgtechnologie - toekomst • Telemedecine: … Bron: Vitalsys Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw – Dichtbije zorg op afstand

 9. Zorgtechnologie - toekomst • Domoticabesturing woning: • (in)activiteitmeting • verlichting • plasroute • dag- en nachtstand • deurtoegang • keukenbeveiliging • gasklepsturing • brandmelder • bedmat • gordijnen / rolluiken • … Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw – Dichtbije zorg op afstand

 10. Zorgtechnologie - toekomst • Videobewaking: Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw – Dichtbije zorg op afstand

 11. Zorgtechnologie - toekomst • Mobiele alarmering met locatiebepaling Bronnen: Columba, Mobile Track Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw – Dichtbije zorg op afstand

 12. Zorgtechnologie - toekomst • Videocommunicatie: beeldtelefoon TV + camera PC + webcam Bronnen: Belgacom Grandstream, Telesenior Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw – Dichtbije zorg op afstand

 13. Project “Dichtbije zorg op afstand” • Wit-Gele Kruis van Antwerpen i.s.m. woon- en zorgcentrum De Hazelaar in Kontich • Doelstellingen: • Dagstructurering aanbieden aan thuiswonende dementerende bejaarden d.m.v. telefonische en videocommunicatie • Doelgroep: • Bewoners De Hazelaar • Hulpbehoevende bewoners gemeente Kontich • Hulpbehoevende bewoners provincie Antwerpen Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw – Dichtbije zorg op afstand

 14. Project “Dichtbije zorg op afstand” • Concrete aanpak • Videocommunicatie: • keuze Grandstream + I-Talk Belgacom • Screenings en intakegesprekken door De Hazelaar • Agendabeheer en opvolging dagstructurering door zorgcentrale Wit-Gele Kruis van Antwerpen • Zeer nauwe samenwerking met “agendabeheerder” • Alle soorten afspraken worden opgenomen: • medisch, sociaal, cultureel,… • meerdere keren per dag tot jaarlijks of eenmalig • 24u op 24u en 7 dagen op 7 • … Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw – Dichtbije zorg op afstand

 15. Project “Dichtbije zorg op afstand” • Eerste bevindingen - vóór installaties: • Herkenbaarheid toestel is cruciaal (telefoon, TV,…) • Technologie (“beeldtelefoon” / “ videocommunicatie”) schrikt mensen in eerste instantie af • Liefst geen te grote ingrepen in huis • Grote betrokkenheid mantelzorger vereist • Zeer grote verschillen in noden (frequentie + inhoud) • Dementerenden moeten soms overtuigd worden Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw – Dichtbije zorg op afstand

 16. Project “Dichtbije zorg op afstand” • Bevindingen na 2 maanden project: • Effectieve ontlasting mantelzorgers • Geruststelling mantelzorgers • Effectieve ondersteuning dementerenden • Verhoogd zelfvertrouwen dementerenden • Iedereen uit de omgeving van de dementerende moet ingelicht worden (niet alleen familie en zorgverstrekkers) • Intensiever dan tevoren ingeschat • Videocommunicatie: • sociale meerwaarde • ook tussen dementerende en mantelzorger Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw – Dichtbije zorg op afstand

 17. Project “Dichtbije zorg op afstand” • Laatste vragen • Wat zijn de definitieve bevindingen van het project? • Is definitieve implementatie financieel haalbaar? • Wat zijn de effectieve kosten? • Wat is de zorggebruiker bereid hiervoor te betalen? • Sociaal telecom-abonnement mogelijk? • Subsidiëring mogelijk? • Hoe kunnen we deze dienstverlening regionaal uitbreiden? • Zijn er nog andere doelgroepen en toepassingsmogelijkheden? Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw – Dichtbije zorg op afstand

 18. Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw Freya Janssen 03-286 98 94 – freya.janssen@wgk-ant.be Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw – Dichtbije zorg op afstand