biz bedrijveninvesteringszone n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BIZ: bedrijveninvesteringszone PowerPoint Presentation
Download Presentation
BIZ: bedrijveninvesteringszone

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 11
homer

BIZ: bedrijveninvesteringszone - PowerPoint PPT Presentation

99 Views
Download Presentation
BIZ: bedrijveninvesteringszone
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BIZ: bedrijveninvesteringszone 2011

 2. Wat en hoe? • Wat: • Een instrument voor ondernemers om gezamenlijk • te investeren in de kwaliteit van hun • bedrijfsomgeving • Hoe: • Ondernemers maken plan • Alle ondernemers mogen stemmen • Meerderheid voor: verplichte heffing voor allen • Plan kan worden uitgevoerd

 3. Kenmerken Afgebakend gebied Alle ondernemers betalen verplicht mee, mits een meerderheid voor is Rol gemeente Collectieve activiteiten in de openbare ruimte Beperkte looptijd

 4. Welke activiteiten in een BIZ? • Gezamenlijke activiteiten in openbaar gebied • 1. Schoon, Heel & Veilig • 2. Attractiviteit & Gastvrijheid • 3. Bereikbaarheid & Overig

 5. = BIZ = OZB = RB Lopende initiatieven

 6. Voordelen van een BIZ (1) Positieve bijdrage aan het leefklimaat Groter budget -> meer kracht om je als gebied te onderscheiden Eerlijke verdeling van kosten van gezamenlijke activiteiten, iedereen betaalt mee

 7. Voordelen van een BIZ (2) Geld geregeld voor 4 jaar Professioneel plan Meer samenwerking Sterkere positie t.a.v. gemeente

 8. Nadelen van een BIZ De oprichting van een BIZ vraagt inspanning van ondernemers en gemeente Verplichtend karakter Positieve uitkomst stemming is niet gegarandeerd

 9. BIZ Stappenplan • Initiatief ondernemers • Interesse kenbaar maken bij gemeente • Maken BIZ-plan • Indicatie voldoende steun (proefpeiling) • Uitvoeringsovereenkomst met de gemeente • Gemeente maakt verordening en stelt deze vast • Stemming • Meerderheid? BIZ gaat in • Inning bijdrage via OZB • Opbrengst naar BIZ • www.kvk.nl/biz-rotterdam

 10. De stemming • Eisen: • Onder OZB niet-woningen (gebruikers) • Minimaal de helft brengt stemt uit • Minimaal 2/3 van de geldige stemmen is voor • Totale WOZ-waarde voorstemmers is hoger dan die van de tegenstemmers

 11. Succesfactoren • Breed gedragen ambitie en visie • Reeds behoorlijke organisatiegraad aanwezig • Actieve en inspirerende inzet ondernemers • Communicatie met ondernemers • Ondernemersgezinde gemeente • Goed samenspel tussen alle partijen. • Haalbare BIZ-bijdrage