de kerk als ongelooflijke verleiding n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De Kerk als ongelooflijke verleiding PowerPoint Presentation
Download Presentation
De Kerk als ongelooflijke verleiding

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

De Kerk als ongelooflijke verleiding - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

De Kerk als ongelooflijke verleiding. Jongeren en ongeloof De reactie van de Kerk De missie en core-business van de Kerk Mystagogische katechese Illustratie van mystagogische katechese (filmfragment). 1. Jongeren en (on)geloof persoonlijke achtergrond.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'De Kerk als ongelooflijke verleiding' - holt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
de kerk als ongelooflijke verleiding

De Kerk als ongelooflijke verleiding

Jongeren en ongeloof

De reactie van de Kerk

De missie en core-business van de Kerk

Mystagogische katechese

Illustratie van mystagogische katechese (filmfragment)

1 jongeren en on geloof persoonlijke achtergrond
1. Jongeren en (on)geloofpersoonlijke achtergrond

Ambivalentie als jongere: aantrekking en afstoting

Spiritualiteit en dogma/kerkstructuur

‘Verkeerd voorgelicht’

Bij theologiestudie kennismaking met de mystieke kern van christelijk geloof (mystici, kloostertraditie)

‘Mystagogische missie’

Eerst als studentenpastor:

Juiste voorlichting voor ‘afgehaakte’ jongeren

Nu als onderzoeker, beleidsadviseur

& coach van jongerenwerkers en leraren

1 jongeren en on geloof maatschappelijke ontwikkeling
1. Jongeren en (on)geloofmaatschappelijke ontwikkeling

- ‘Subjectieve secularisatie’

‘plausibiliteitsverlies’ van christelijk geloof:

- rationaliteit (Marx, Freud, Feuerbach, Wittgenstein)

- autonomie (Fromm, Jung)

 • Privatisering: ieder voor zich
 • Pluralisme: reli-shoppen
 • ‘Iets-isme’: er is meer tussen hemel en aarde
1 jongeren en on geloof de slingerbeweging
1. Jongeren en (on)geloofde slingerbeweging

Tot 1960 Na 1960

Theocratisch mensbeeld Liberaal mensbeeld

Institutionele godsdienst Humanisme

Collectief Autonomie, individuatie

Gehoorzaamheid Eigen ervaring, zelf ontdekken

Genade (Geluks)-economie (maakbaarheid)

2 de reactie van de kerk pastoraat en katechese
2. De reactie van de Kerk: pastoraat en katechese

Tot 1960 Na 1960

Verkondigen van de Waarheid Zelf ervaren (ervaringskatechese)

Kerkelijke socialisatie Individuatie

Genade van God Levensgeluk heb je zelf in de hand

Verbale geloofsoverdracht Correlatie eigen ervaring en traditie

3 missie en core business van de kerk ontvankelijkheid stimuleren voor gods liefde
3. Missie en ‘core-business’ van de Kerk:ontvankelijkheid stimuleren voor Gods liefde

Het verschil tussen ‘ontvankelijkheid voor Gods liefde’ en seculier humanisme

Onderscheiding der Geesten:

seeing the difference

in order to make the difference

onderscheiding der geesten
Onderscheiding der Geesten

De vier graden van liefde van Bernardus

1. Wanneer de mens zichzelf liefheeft om zichzelf

2. Wanneer de mens God liefheeft om zichzelf

3. Wanneer de mens God liefheeft om God

4. Wanneer de mens zichzelf liefheeft om God

de grondstructuur van de liefde
De grondstructuur van de liefde

1. liefde die op jezelf gericht is

2. liefde die erop is gericht om behoeften bevredigd te krijgen door de ander

3. liefde die onvoorwaardelijk, belangeloos is

4. liefde waarin je boven jezelf wordt uitgetild

nieuwe kijk op geloofsontwikkeling
Nieuwe kijk op geloofsontwikkeling
 • Ik en mezelf
 • Ik en de ander (het andere)
 • De ander (het andere) en ik
 • De Ander en ik
1 ik en mezelf
1) ik en mezelf:

Uitgangspunt:mijn behoeften en grenzen

Rendement:gezonde zelfliefde

Kwaliteiten:afgrenzen van identiteit vanuit autonomie en rationaliteit

2 ik en de het ander e
2) ik en de/het ander(e):

Uitgangspunt:mijn behoeften t.o.v. anderen

Rendement:gezonde relaties vanuit wederkerigheid.

Kwaliteiten:invoelingsvermogen, tolerantie, respect, acceptatie etc.

3 de het ander e en ik
3. de/het ander(e) en ik:

Uitgangspunt:

- zin-ontlening i.p.v. autonome zingeving

- ik-jij i.p.v. ik-het:

‘Het jij komt me tegen uit genade, door zoeken wordt het niet gevonden,

maar dat ik tot hem het grondwoord spreek, is daad van mijn wezen, mijn wezensdaad.’(Martin Buber: Ich und Du)

Rendement: liefde, vrijheid, levensvreugde

Kwaliteiten: contemplatieve competentie, ontvankelijkheid, mededogen

4 de ander en ik
4) de Ander en ik:

Uitgangspunt: geloof in en relatie met God als extrapsychische werkelijkheid

Rendement: gelukzalige eenheid met God

Kwaliteiten: spirituele overgave aan Gods Wil

4 mystagogische katechese
4. Mystagogische katechese

Mystagogische katechese bij de kerkvaders:

1) eerst sacramenten ervaren

2) dan pas uitleg

Mystagogische katechese =

eerst ervaring van vierde laag, dan verhelderen en verinnerlijken dan die ervaring

pastoraat en katechese
Pastoraat en katechese

Tot 1960 Na 1960 Renaissance van de mystagogie

Verbale Ervarings- Nederland als missiegebied:

verkondiging katechese verleiden tot ervaring opdoen met inspirerende christelijke praxis

Geloofs- Correlatie Verhelderen en verinnerlijken van

waarheid ervaring- opgedane spirituele ervaring

doorgeven traditie

de 3 fasen van mystagogie
De 3 fasen van mystagogie

1) Mystagogie van het bestaan

- begeleiding bij het ontvankelijk worden voor de werkelijkheid van God

2) Mystagogie van de Genade

- begeleiding bij in relatie treden met God

3) Mystagogie van de Kerk

- begeleiding bij intreden in de geloofsgemeenschap

zone van naaste ontwikkeling
Zone van naaste ontwikkeling

Kloof tussen beginsituatie en einddoel

Net een stapje verder:

- niet meteen ‘mystagogie van de Kerk’,

- diaconale insteek: ‘mystagogie van het bestaan’

aanbieden van inspirerende christelijke praxis

= mogelijkheid ervaring laag 4

mystagogisch jongerenpastoraat
Mystagogisch jongerenpastoraat

De pastor als jongerenmystagoog:

 • Verleiden tot deelname aan een inspirerende christelijke praxis
 • Getuigen van het eigen christelijke geloof = vierde laag
 • Dienen bij verhelderen en verinnerlijken van ervaring jongere
mystagogisch jongerenpastoraat1
Mystagogisch jongerenpastoraat
 • Verleiden

tot ervaring opdoen met

een inspirerende christelijke praxis

- Kloosterbezoek

- Ontmoeting met geïnspireerde gelovige

- Film kijken waarin christelijk geloof gethematiseerd wordt

- Zingen

- Bibliodrama

- Deelname aan ritueel

- Etc.

mystagogische katechese
Mystagogische katechese

2. Getuigen

 • 2 cirkels:
5 illustratie van mystagogische katechese city of angels
5. Illustratie van mystagogische katechese:City of Angels

1) Verleiden

= kijken naar speelfilm over

botsing van seculier en christelijk wereldbeeld

2) Getuigen = getuigenis in de film benoemen en be-amen

3) Verhelderen = onderscheiding der geesten

5 illustratie van mystagogische katechese
5. Illustratie van mystagogische katechese

Onderscheiding der geesten

in fragment uit speelfilm City of Angels

Laag 1: Laag 4:

‘Mijn wil’ ‘Gods Wil’

Rationalisme Geloof

Beheersing Overgave

Horizontaal Verticaal