pomer kr tenie pomeru zmena a rozdelenie sla v danom pomere n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pomer, krátenie pomeru, zmena a Rozdelenie čísla v danom pomere PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pomer, krátenie pomeru, zmena a Rozdelenie čísla v danom pomere

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Pomer, krátenie pomeru, zmena a Rozdelenie čísla v danom pomere - PowerPoint PPT Presentation


 • 361 Views
 • Uploaded on

Pomer, krátenie pomeru, zmena a Rozdelenie čísla v danom pomere. Mgr. Z. Burzová. 9.Pospájaj správne. Povrch kvádra. V = a .a .a S = 2.( a.b + b.c + c.a) V = a .b . c S = 6 . a .a . Objem kocky. Povrch kocky. Objem kvádra. Opakovanie Správne premeň jednotky objemu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pomer, krátenie pomeru, zmena a Rozdelenie čísla v danom pomere' - holly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
9 posp jaj spr vne
9.Pospájaj správne

Povrch kvádra

V = a .a .a

S = 2.( a.b + b.c + c.a)

V = a .b . c

S = 6 . a .a

Objem kocky

Povrch kocky

Objem kvádra

slide3

Opakovanie

Správne premeň jednotky objemu

1.6,3dm3 = cm3

52 mm3 = cm3

4,2 hl = l

0,555 m3 = dm3

44 mm3 = cm3

2,5 m3 = l

632 l = hl

opakovanie
Opakovanie

2. Koľko zaplatíme za vymaľovanie izby tvaru kvádra,

ktorá je dlhá 5 m, široká 3 m a vysoká 2,5 m, ak

maliar si účtuje za 1 m2 steny 3,4 € ?

3. Aká je hmotnosť oceľovej dosky v kilogramoch

s rozmermi 9 cm, 4 dm a hrúbka je 5 mm,

ak 1 cm3 váži 7,3 g ?

4. Akvárium má dĺžku 60 cm, šírku 30 cm a je v ňom

72 l vody. Aká je hĺbka vody v akváriu?

5. Vypočítaj objem kocky, ak povrch

kocky je 486 cm2

( 187 € )

( 1,314 kg )

( 4 dm)

( 729 cm3 )

pomer je podiel dvoch sel napr v sledok hokejov ho z pasu skon il 3 2
Pomer je podiel dvoch čísel.Napr. – Výsledok hokejového zápasu skončil 3 : 2
 • Používa sa na porovnanie dvoch veličín meraných v tých istých jednotkách.
 • Pomer možno zapísať aj ako zlomok
 • Pomer možno krátiť – vydeliť oba členy pomeru rovnakým číslom rôznym od 0
 • Napríklad pomer 20€ : 5€ = 4 : 1 ( krátili sme oba členy pomeru rovnakým číslom 5)
 • Pomer možno rozšíriť – vynásobiť oba členy pomeru rovnakým číslom rôznym od 0
1 uprav pomer na z kladn tvar kr ten m alebo roz irovan m
1. Uprav pomer na základný tvar: krátením, alebo rozširovaním

10 : 7

3 € : 4 €

1 : 2

1 : 2

3 : 5

6 : 7

1 : 5

17 : 7

11 : 1

 • 20 : 14 =
 • 30 € : 40 € =
 • 17 cm : 34 cm=
 • 5 : 10 =
 • 1,5 : 2,5 =
 • 3,6 : 4,2 =
 • 0,05 : 0,25 =
zap pomerom
Zapíš pomerom:
 • 5 kg a 3 g =
 • 4 m : 2 km =
 • 2 mm a 5 m =
 • 0,8 m a 4 dm =
 • 1 hod. a 24 min =
odmenu 500 si dvaja brig dnici rozdelili v pomere 2 3 ko ko e ur dostal ka d
Odmenu 500 € si dvaja brigádnici rozdelili v pomere 2 : 3. Koľko eur dostal každý ?

500 € rozdeliť v pomere 2 : 3

500 € ................2 + 3 = 5 dielov

500 : 5 = 100 €............... 1 dielik

100 . 2 = 200 € .............. 2 dieliky

100 . 3 = 300 € ...............3 dieliky

500€ si brigádnici rozdelia

v pomere 2:3 na 200€ a 300€

slide9

Traja kamaráti si zarobili na brigáde cez leto spolu 64 eur. Peniaze si rozdelili v pomere 4 : 1 : 3. Koľko si zarobil prvý?

Riešenie:

64 € rozdeliť v pomere....4 : 1 : 3

64 € ....................4 + 1 + 3 = 8 dielikov

64 : 8 = 8 € ........................1 dielik

8 . 4 = 32 €..............4 d.

8 . 3 = 24 € ...............3 d

Skúška : 32 + 8 + 24 = 64 €

Prvý brigádnik si zarobil 32 €

rozde te
Rozdeľte :
 • 12 cm v pomere 1 : 2

12 : 3 = 4 cm . 1 = 4 cm

4 cm . 2 = 8 cm

12cm rozdelíme na 4 cm a 8 cm

 • 56 kg v pomere 5 : 2

56 : 7 = 8 . 5 = 40

8 . 2 = 16

56kg rozdelíme na 40kg a 16kg

 • 4 500 € v pomere 1 : 8

4 500 : 9 = 500 .1= 500€

500 . 8 = 4000€

4500€ rozdelíme na 500€ a 4000€

slide11

Porovnávanie úsečiek: a) podielom b) pomerom

a) 50 : 10 = 5

Dĺžka úsečky a je 5 krát väčšia ako dĺžka úsečky b

b) 50 : 10 = 5 : 1

Úsečky sú v pomere 5 : 1

Daná je úsečka AB, ktorej dĺžka je 12 cm.

Zmeň jej dĺžku vpomere 4 : 3

|A´B´| jez |AB|

teda:

|A´B´| =

. 12

|A´B´| =

16 cm

> 1- ide o zväčšenie

Pomer k =

slide12

Daná je úsečka AB, ktorej dĺžka je 12 cm. Zmeň jej dĺžku vpomere 3 : 4.

|A´B´|jez |AB|

|A´B´| =

teda:

. 12

9 cm

|A´B´| =

Pomer k =

< 1 -

ide o zmenšenie

zme se ku v danom pomere
Zmeň úsečku v danom pomere :

( 6 cm )

 • Zmeň úsečku 15 cm dlhú v pomere 2 : 5
 • Zmeň úsečku 48 mm dlhú v pomere 8 : 6
 • Zmeň úsečku 35 cm dlhú v pomere 4 : 5

( 64 mm )

( 28 cm )

samostatn pr ca
Samostatná práca

1. Upravte dané pomery na základný tvar

a) 21 : 42 = b) 0,6 : 1,8 =

c) : =

2. Zmeňte číslo 36 v pomere 5 : 6.

3. Rozdeľte číslo 56 v pomere 6 : 2.

4. Rozdeľ 42 orechov na dve časti v pomere 3:4

5. Dvaja kamaráti si zarobili na brigáde cez leto spolu 55 eur. Peniaze si rozdelili v pomere 7 : 4. Koľko si zarobil prvý?

dom ca loha
Domáca úloha:

1. Uprav pomery na základný tvar.

 • 6,5 : 2,5 =
 • 49 : 63 =
 • 0,36 : 0,42 =

2. Rozdeľ na dve časti:

 • 48 orechov v pomere 5 : 3
 • 36 kg v pomere 2 : 4
 • 100 € v pomere 7 : 3