2011 119 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Отчет на бюджет 2011 на 119 СОУ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Отчет на бюджет 2011 на 119 СОУ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Отчет на бюджет 2011 на 119 СОУ - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Отчет на бюджет 2011 на 119 СОУ. Нормативна уредба . ЗДБ на РБ –параграф 53 Заповед РД 09-278/17.02.2011г. на кмета на град София. Формула за 119 СОУ :. Общ бюджет 2011 1262404 лева. 93%Единен Разходен стандарт 1175лв. Х 1020 ученици в дневна форма= 1114605 лв. Елементи по формулата.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Отчет на бюджет 2011 на 119 СОУ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Нормативна уредба
 • ЗДБ на РБ –параграф 53
 • Заповед РД 09-278/17.02.2011г. на кмета на град София
slide3
Формула за 119 СОУ :

Общ бюджет 2011

1262404 лева

93%Единен Разходен стандарт 1175лв. Х 1020 ученици в дневна форма= 1114605 лв.

Елементи по формулата

Единен разходен стандарт 2475лв. Х 5 ученици индивидуална форма=19800лв.

Единен разходен стандарт 291лв. Х 3 ученици самостоятелна форма=873лв.

1020уч. Х 23лв. за материална база=23460лв.

20 000лв. Адм. Разходи=20000лв.

Преходен остатък 2010г.=83666лв.

Проекти остатък 2010г. = 5420лв.

slide5
Заплати по трудови правоотношения и другидопълнителни трудови възнаграждения
 • Бюджет 881856лв.
 • Отчет 858000лв.
 • СБКО 13756лв.
 • Обезщетения 6534лв.
 • Болнични 6756лв.
 • Осигуровки от работодател 188408 лв.
slide6
Други планирани разходи:

Вода,ТЕЦ, енергия

55587

Работно облекло

26788

Командировки

1000/553

Квалификация

6106/7227

Застраховка сграда

4951

Учебни материали

1110

Учебници - 70314

външни услуги

/охрана/

26585

Материали

/врати,чин/

10140

slide7
Поевтиняване на храна на учениците

план 46653

отчет 5442

По 0,40 лв/ден/на реално хранещо се дете

Остатък 41211 лв.

Стипендии:

План 26266лв.

Отчет 8398

Остатък 17868лв.

slide8
Средна брутна заплата

Средна брутна заплата на педагогически персонал в годишен размер е 9382,53лв. /741220:79човека/ 9382,53 лв.:12 мес.=781.87 лв.

Средна брутна заплата на непедагогически персонал в годишен размер е 6146,33лв. /116780 лв.:19 чов./ 6146,33 лв.:12 мес =512,19

Лекторски часове – по план 44975

изплатени 36755

остатък 8220

Гражднски договори- 6247,2лева /олимпиади, състезания/

slide9
Други възнаграждения
 • Среден годишен размер на допълнителни възнаграждения на непедагогически персонал е 386,91лв.
 • Среден годишен размерна допълнителни възнаграждения на педагогически персонал е 762,57
 • Среден годишен размерна СБКО /ваучери и еднократна помощ /на 1 лице от персонала е 138.95 лв.
slide10
Ремонт:

План: 25480лв.

Отчет :40852лв.

Авариен ремонт – финансиран от Столична община;

Ремонт коридори, 6 кабинета;

 • Придобиване на дълготрайни материални активи / стопански инвентар/ 1500 /проектори/
slide11
Други проекти
 • Фонд “Земеделие”
 • 1975лева.

/За сметка на училището/

 • Програма Коменски
 • План- 31293лева
 • Отчет – 5882лева.
 • Остатък -25411лв.
slide12
Обобщен касов отчет 2011 г.

делегиран бюджет

Неделегиран бюджет

/стипендии,хранене /

stamatov2001@abv bg
Директор - Диян Стаматовstamatov2001@abv.bg

Валя Зхариева

Гл. счетоводител

www.119sou.com