2011 119 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Отчет на бюджет 2011 на 119 СОУ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Отчет на бюджет 2011 на 119 СОУ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Отчет на бюджет 2011 на 119 СОУ - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Отчет на бюджет 2011 на 119 СОУ. Нормативна уредба . ЗДБ на РБ –параграф 53 Заповед РД 09-278/17.02.2011г. на кмета на град София. Формула за 119 СОУ :. Общ бюджет 2011 1262404 лева. 93%Единен Разходен стандарт 1175лв. Х 1020 ученици в дневна форма= 1114605 лв. Елементи по формулата.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Отчет на бюджет 2011 на 119 СОУ' - holly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Нормативна уредба
 • ЗДБ на РБ –параграф 53
 • Заповед РД 09-278/17.02.2011г. на кмета на град София
slide3
Формула за 119 СОУ :

Общ бюджет 2011

1262404 лева

93%Единен Разходен стандарт 1175лв. Х 1020 ученици в дневна форма= 1114605 лв.

Елементи по формулата

Единен разходен стандарт 2475лв. Х 5 ученици индивидуална форма=19800лв.

Единен разходен стандарт 291лв. Х 3 ученици самостоятелна форма=873лв.

1020уч. Х 23лв. за материална база=23460лв.

20 000лв. Адм. Разходи=20000лв.

Преходен остатък 2010г.=83666лв.

Проекти остатък 2010г. = 5420лв.

slide5
Заплати по трудови правоотношения и другидопълнителни трудови възнаграждения
 • Бюджет 881856лв.
 • Отчет 858000лв.
 • СБКО 13756лв.
 • Обезщетения 6534лв.
 • Болнични 6756лв.
 • Осигуровки от работодател 188408 лв.
slide6
Други планирани разходи:

Вода,ТЕЦ, енергия

55587

Работно облекло

26788

Командировки

1000/553

Квалификация

6106/7227

Застраховка сграда

4951

Учебни материали

1110

Учебници - 70314

външни услуги

/охрана/

26585

Материали

/врати,чин/

10140

slide7
Поевтиняване на храна на учениците

план 46653

отчет 5442

По 0,40 лв/ден/на реално хранещо се дете

Остатък 41211 лв.

Стипендии:

План 26266лв.

Отчет 8398

Остатък 17868лв.

slide8
Средна брутна заплата

Средна брутна заплата на педагогически персонал в годишен размер е 9382,53лв. /741220:79човека/ 9382,53 лв.:12 мес.=781.87 лв.

Средна брутна заплата на непедагогически персонал в годишен размер е 6146,33лв. /116780 лв.:19 чов./ 6146,33 лв.:12 мес =512,19

Лекторски часове – по план 44975

изплатени 36755

остатък 8220

Гражднски договори- 6247,2лева /олимпиади, състезания/

slide9
Други възнаграждения
 • Среден годишен размер на допълнителни възнаграждения на непедагогически персонал е 386,91лв.
 • Среден годишен размерна допълнителни възнаграждения на педагогически персонал е 762,57
 • Среден годишен размерна СБКО /ваучери и еднократна помощ /на 1 лице от персонала е 138.95 лв.
slide10
Ремонт:

План: 25480лв.

Отчет :40852лв.

Авариен ремонт – финансиран от Столична община;

Ремонт коридори, 6 кабинета;

 • Придобиване на дълготрайни материални активи / стопански инвентар/ 1500 /проектори/
slide11
Други проекти
 • Фонд “Земеделие”
 • 1975лева.

/За сметка на училището/

 • Програма Коменски
 • План- 31293лева
 • Отчет – 5882лева.
 • Остатък -25411лв.
slide12
Обобщен касов отчет 2011 г.

делегиран бюджет

Неделегиран бюджет

/стипендии,хранене /

stamatov2001@abv bg
Директор - Диян Стаматовstamatov2001@abv.bg

Валя Зхариева

Гл. счетоводител

www.119sou.com