slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Extracelluláris receptorok Ioncsatorna receptorok PowerPoint Presentation
Download Presentation
Extracelluláris receptorok Ioncsatorna receptorok

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Extracelluláris receptorok Ioncsatorna receptorok - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Extracelluláris receptorok Ioncsatorna receptorok


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetéseaz Európai Unió új társadalmi kihívásainaka Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011

extracellul ris receptorok ioncsatorna receptorok

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetéseaz Európai Unió új társadalmi kihívásainaka Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011

Berki Tímea és Boldizsár Ferenc

Jelátvitel

Extracelluláris receptorokIoncsatorna receptorok
a sejtfelsz ni receptorok jel tvitel nek s m ja
A sejtfelszíni receptorok jelátvitelének sémája

Ligand

Receptor

Intracelluláris

jel

Gén

expresszió

Biológiai válasz

rec eptorok csal djai
Receptorok családjai
 • Extracelluláris: hidrofil ligandok pl. peptid, fehérje hormonok
  • Ioncsatorna receptorok
  • 7-transzmembrán-receptorok (7TM)
  • Katalitikus receptorok: intrinszik enzimaktivitás
  • Nem-katalitikus receptorok : citoplazmatikustirozinkinázokat használnak
 • Intracelluláris: lipofil hormonok pl. szteroidok, tiroxin
az extracellul ris receptorok fajt i
Az extracelluláris receptorok fajtái

ION-CSATORNA KÖTÖTT RECEPTOROK

Ionok

Jelátviteli

molekula

Plazma membrán

Citoplazma

G-FEHÉRJE KAPCSOLT RECEPTOROK

g

g

a

a

Jelátviteli molekula

b

b

g

a

b

GTP

GDP

GTP

Enzim

Enzim

Enzim

G-fehérje

Aktivált G-fehérje

Aktivált enzim

ENZIM-KÖTÖTT RECEPTOROK

Jelátviteli

molekula

Jelátviteli molekula dimerje

Enzim

Inaktív

katalitikus

domén

Aktív katalitikus

domén

Aktivált enzim

receptorok
Receptorok

Receptorok

Ionotróp

(ioncsatorna kötött)

Metabotróp

(másodlagos messengereket használ)

 • GABAA, GABAC, iGlu
 • Glicin,
 • Szerotonin,
 • Acetiklolin nikotinreceptora,
 • P2X
 • GABAB, mGlu, Adrenalin, Noradrenalin, Glukagon, FSH, LH, TSH, ADH, Parathormon,
 • Növekedési faktorok, Citokinek
t bb receptor amelyek ugyanazt a m sodlagos messenger rendszert haszn lj k
Több receptor, amelyek ugyanazt a másodlagos messenger rendszert használják

ACTH

LH

FSH

Szekretin

Adrenalin

Glukagon

Adenilátcikláz

ATP

cAMP

a ligandok funkcion lis csoportjai
A ligandok funkcionális csoportjai

Parciális agonista és

antagonista

Inverz agonista

Agonista

r

r

r

R

R

R

Aktív állapot

Inaktív állapot

ionotr p receptorok ligand f gg ioncsatorn k
Ionotróp receptorok (ligand-függő ioncsatornák)

Ionok

Ligand

Plazma membrán

Citoplazma

Ligand-függő ioncsatorna

ionc satorna receptor ok
Ioncsatorna receptorok
 • Cys-hurok receptorok: pentamer szerkezet, 4 transzmembrán (TM) régió/alegység
   • pl. Acetilkolin (Ach) nikotin receptor – Na+- csatorna
   • pl. GABAA, GABAC, Glicin – Cl--csatornák (gátló szerep a központi idegrendszerben)
 • Glutamát-aktiválta kation csatornák: serkentő szerep a központi idegrendszerben, tetramer szerkezet, 3 TM régió/alegység
  • pl. iGlu
 • ATP-függő csatornák: 3 homológ alegység, 2 TM régió/alegység
  • pl. P2X purinreceptor
acetilkolin nikotin receptora
Acetilkolin nikotin receptora

Elölnézet

Felülnézet

acetilkolin nikotin receptora1
Acetilkolin nikotin receptora
 • 5 alegység formálja a pórust: 2a,b, g, d
 • Megnyílás: a 2aalegység konformációja változik
 • Deszenzitizáció: a nyitott konformációban ab, g, dalegységeket aprotein kináz A és Cfoszforilálja
a neuromuszkul ris junkci
A neuromuszkulárisjunkció

Motoeuronaxonja

1

Axonvégződés

Ca2+

2

Feszültség-függő Ca2+ csatorna

Terminális gomb

Acetilkolint tartalmazó vezikulum

3

Feszültség-függő

Na+ csatorna

6

5

K+

4

Neurotranszmitter-függő

csatorna

Acetilkolin

7

Acetilkolin-észteráz

Na+

Izomrost

Motoros végződés

~4x107Acetilkolinnikotinreceptor/végződés

e le ktromos szervek llatokban
Elektromos szervek állatokban
 • TengeriTorpedorája
 • ÉdesvizielektromosElectrophorusangolna
 • 2x1011acetilkolinnikotinreceptor/végződés!
a neuromuszkul ris transzmisszi g tl sa
A neuromuszkuláris transzmisszió gátlása
 • a-Bungarotoxin:
 • Kígyóméregben található (Bungarusmulticinctus)
 • Az acetilkolin nikotin receptorához kötődik és inaktiválja azt
 • Kurare (tubokurarin):
 • Dél-amerikai növényekben (Kurare-folyondár, Strychnostoxifera és Chondrodendrontomentosum)
 • Bennszülöttek nyílméregként használják
 • Az acetilkolin nikotin receptorán ugyanahhoz a helyhez kötődik, mint az acetilkolin, de a csatorna nem nyílik ki
 • A légzőizmok bénulását okozza
 • Anesztéziában izomrelaxánsként használják
 • Antidotuma: acetilkolin-észterázgátlók
acet ilkolin szter z ache
Acetilkolin-észteráz(AchE)
 • Az acetilkolin gyors eltávolítása a szinaptikus résből
 • Acetilkolin→ kolin+acetil
 • Reverzibilis gátlók:terápiás használat (miaszténia, glaukóma, Alzheimer-kór)
 • Irreverzibilis gátlók: vegyi fegyverek és peszticidek pl. szerves foszfátok

Acetilkolin

Acetilkolin-észteráz