Mintav teli hiba hibasz m t s
Download
1 / 28

- PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Mintavételi hiba, hibaszámítás. MONITORING - VKI. A monitoring célja az, hogy megalapozza a vízstátus egységes és átfogó felülvizsgálatát minden egyes vízgyűjtőkerületben és elősegítse a felszíni víztestek besorolását a megfelelő osztályba.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - holly-duffy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Mintav teli hiba hibasz m t s

MONITORING - VKI

 • A monitoring célja az, hogy megalapozza a vízstátus egységes és átfogó felülvizsgálatát minden egyes vízgyűjtőkerületben és elősegítse a felszíni víztestek besorolását a megfelelő osztályba.

 • Mérlegelni kell a monitoring költségét és a státus hibás besorolásának következményéből származó költségeket (többlet intézkedések).

 • A vízgyűjtő gazdálkodási tervekben a konfidencia szinteket közölni kell.Mintav teli hiba hibasz m t s

Kockázat

A kedvezőtlen esemény bekövetkezésének esélye, VKI értelmezésében a hibás osztály besorolás valószínűsége. Az elfogadható kockázati szint befolyásolja a víztest állapotának meghatározásához szükséges monitoring időbeli és térbeli sűrűségét.

Megbízhatóság (konfidencia)

Annak a valószínűsége ( %-ban kifejezve), hogy a statisztikai paraméter valós értéke a számított és a jegyzett értékek közé esik (statisztikai bizonytalanság).

Precizitás (pontosság)

A valós állapot és a monitoring által talált állapot közti eltérés, adott konfidencia-tartomány szélességének felével megegyező statisztikai bizonytalanság mértéke.


Mintav teli hiba hibasz m t s

C

C

C

Ch

Ch

Ch

t

t

t

Mérési adatsor:

osztályba sorolás hibáját befolyásoló tényezők

 • Mérési gyakoriság

 • Vizsgálandó jellemzők időbeli változékonysága

 • Eltérés mértéke a küszöbértékhez (osztályhatárhoz) képest

 • Besoroláshoz figyelembe veendő jellemző (évi vagy évszakos átlag, trendek, 90 %-os tartósságú érték, stb.)


Mintav teli hiba hibasz m t s

 • Hibatípusok

 • Véletlen hiba: A mérési eredmények a valóságos értéktől mindkét irányban azonos valószínűséggel, véletlenszerűen térnek el. Nagy számú mérés átlagát véve a véletlen hiba tetszőlegesen csökkenthető.

 • Rendszeres (szisztematikus) hiba: A mérési eredmények a valóságos értéktől eltérő érték körül ingadoznak.

  • Sokféle oka lehet, pl:

   • Nem megfelelő mintavétel,

   • Hibás vagy rosszul beállított műszer,

   • Analitikai (módszertani) probléma,

   • Figyelmen kívül hagyott, a mérést befolyásoló külső tényező (pl. hőmérséklet hatása).


Mintav teli hiba hibasz m t s

Hibaszámítás elmélete (valószínűségelmélet)

Mintavétel, mérés valószínűségi változó valószínűségi sűrűségfüggvény

Sokaság (véges, végtelen)

Valószínűségisűrűségfüggvény: f(x)

Annak valószínűsége, hogy egy érték x1 és x2 közé essen:

A valószínűségi sűrűségfüggvény integrálja a valószínűségi változó teljes értelmezési tartományára:

Valószínűségi eloszlásfüggvény: a valószínűségi sűrűségfüggvény integrálfüggvénye: F(x)

Annak a valószínűsége, hogy a valószínűségi változó értéke nem nagyobb, mint egy adott xi érték:

P (x  xi ) = F(xi)

Az eloszlásfüggvénnyel megadhatjuk annak a valószínűségét, hogy a valószínűségi változó értéke x1 és x2 közé esik:


Mintav teli hiba hibasz m t s

Az eloszlás paraméterei, a minta jellemzői

Az eloszlás várható értéke diszkrét és folytonos eloszlás esetén:

A eloszlás mediánja a valószínűségi változónak az az értéke, melynél kisebb és nagyobb érték is ugyanolyan valószínűségű, azaz ahol az eloszlásfüggvény értéke F(xme) = 0,5.

Az eloszlás módusza a sűrűségfüggvény maximum helye.

Szimmetrikus eloszlás várható értéke, mediánja és módusza azonos.

A variancia a sokaság elemeinek a várható értéktől való eltérését jellemzi:

Var [x] = s2 (szórás)

A valószínűségi változó konstansszorosának várható értéke a várható érték konstansszorosa:

Változó konstansszorosának varianciája a variancia szorozva a konstans négyzetével:

Var [cx] = E [cx-cmx]2 = c2 E [x-mx] = c2 Var [x]

Var [cx] = E [cx-cmx]2 = c2 E [x-mx] = c2 Var [x]


Mintav teli hiba hibasz m t s

Torzítatlan és torzított becslés

A mintavétel és mérés célja, hogy információt kapjunk a sokaságon az adott tulajdonság eloszlásáról, azaz meg tudjuk becsülni az eloszlás paramétereket a sokaság elemszámánál sokkal kisebb minta alapján.

Egy becslés torzítatlan, ha a becsült és valóságos várható értékek megegyeznek, azaz:

A hiba várható értéke 0 (a becsült paramétereket hullámvonal jelöli).

A várható érték becslése

A várható értéket úgy vezettük be véges elemű, diszkrét sokaságra, mint a sokaságra vett átlagát az adott tulajdonságnak. Ha most nem az egész sokaságot vesszük, csak egy mintát belőle, becsülhetjük úgy az egész sokaságra vonatkozó átlagot, hogy csak a mintára átlagolunk, azaz a várható értéket a következőképp becsüljük:

, a becslés torzítatlan


A k z p rt k eloszl s nak tulajdons gai
A középérték eloszlásának tulajdonságai

Egy n mérésből álló minta (egyes mérések eredményei) x1,...,xn valószínűségi változók. Az x1,...,xn valószínűségi változó számtani közepe:

szintén valószínűségi változó, tehát tartozik hozzá egy f(x1,...,xn) valószínűségi sűrűségfüggvény. Az egyes mérési eredmények függetlenek egymástól,f(x1,...,xn) = f(x1)...f(xn).

Mivel ugyanazt a mérést ismételjük, az egyes mérési eredmények várható értéke E[xi] = m és varianciája Var[xi] = s2 azonos minden egyes mérésre. Az összeg és konstansszoros várható értékére és varianciájára vonatkozó formulákat alkalmazva kapjuk, hogy:

Azaz a középérték várható értéke megegyezik az egyes mérések várható értékével, varianciája viszont n-ed része az egyes mérésének.


Mintav teli hiba hibasz m t s

Ha a sokaság véges elemű, azaz N független elemet tartalmazó halmazból 1 ≤ n ≤ N független mintát emelünk ki visszahelyezés nélkül véletlenszerűen kiválasztva és az eljárást sokszor ismételve,

az átlag várható értéke az torzítatlan becslését adja.

A becslés varianciája:

n] az

ahol N → ∞ esetén

Az átlag szórása végtelen és ismert elemszámú sokaság esetén:

(Cochran, 1962)


Mintav teli hiba hibasz m t s

Variancia és szórás meghatározása

Torzítatlan becslés varianciáját becsülhetjük az egyes mérések hibanégyzetének átlagával :

Torzított becslésnél a variancia n-szeresének becsült értéke a valóságos variancia (n-1)-szerese:

Azaz a variancia becslése a mérési eredményekből:

A mérési eredmények korrigált tapasztalati szórása és a középérték tapasztalati szórása („standard deviation”):

Mivel a középérték varianciája az egyes mérések varianciájának n-ed része


Mintav teli hiba hibasz m t s

A centrális határeloszlás tétele

A centrális határeloszlás tétele szerint bármilyen eloszlású sokaság esetén az n elemű minta számtani középértékének eloszlása a minta elemszámának növekedésével egy olyan normális eloszláshoz tart, melynek várható értéke megegyezik az eredeti eloszlás várható értékével.

Ez azt jelenti, hogy ha már egyetlen mérési eredmény is átlagnak, pl. időátlagnak tekinthető, akkor várható, hogy az Gauss-eloszlású lesz. A mérési eredmények viszont nagyon gyakran ilyen átlagértékek. A gyakorlatban legtöbbször normális eloszlású mérési eredményekkel találkozunk.


Mintav teli hiba hibasz m t s

Normális eloszlás: azok a valószínűségi változók, melyek értékét sok kismértékű véletlenszerű hatás befolyásolja.

„m” az eloszlás várható értéke,

„s” a szórás

Gauss-függvény:

u = (x-m) / s

normalizált Gauss-függvény:

A normalizált Gauss-eloszláshoz tartozó valószínűségi eloszlásfüggvény:

(hibaintegrál), F()=1.

A normalizált Gauss-függvény (hibafüggvény):


Mintav teli hiba hibasz m t s

Alkalmazás: melyek értékét sok kismértékű véletlenszerű hatás befolyásolja.

Milyen valószínűséggel esik a valószínűségi változó értéke a várható érték körüli, adott sugarú intervallumba?

x1 = m-Δx és x2 = m+ Δx

Transzformálás után (normalizált Gauss eloszláshoz) az intervallum:

u1 = - Δx/s = -v és u2 = Δx/s = v

u = (x-m) / s

P(u1 u  u2) = F(u2) - F(u1) = F (v) - F (-v)

Szimmetria miatt:

F(-v) = 1 - F(v) P(-vuv) = 2 F(v) - 1

Annak a valószínűsége, hogy a változó értéke kiessen az adott szimmetrikus intervallumból, tehát egy adott tűrésnél jobban eltérjen a várható értéktől:

P(u  -v

u  v) = 1- (2f(v)-1) = 2(1-f(v)).


Mintav teli hiba hibasz m t s

Konfidencia intervallum, megbízhatósági szint megadása melyek értékét sok kismértékű véletlenszerű hatás befolyásolja.

 • Gauss-eloszlásesetén:

 • a mérési eredmények a várható érték körüli egyszeres szórás (s) sugarú intervallumba 68,3%,

  • a 2 s sugarú intervallumba 95,4 % valószínűséggel esnek.

 • Adott P valószínűség (Pkonfidencia szint) : [m - k s , m + k s ]

 • Konfidencia intervallum, melybe a mérési eredmények az adott P valószínűséggel beleesnek.

 • P = 68,3% k = 1

 • P = 95,4% k = 2

 • P = 90% k = 1.65

 • P = 95% k = 1.96

u = S = 1

F(u) = 0.84134

P (-1 ≤ x ≤ 1) =

F (1) – (1 – F(1))=

2 F(1) -1 = 0.683


Mintav teli hiba hibasz m t s

Konfidencia kis mintaszámnál: melyek értékét sok kismértékű véletlenszerű hatás befolyásolja.

A t paraméter meghatározása (Student-féle t-eloszlás)

Mérési eredményeknél: a szórást sem ismerjük, csak becsüljük a középérték korrigált tapasztalati szórásával.

Szórás is pontatlan→ ugyanahhoz a valószínűséghez nagyobb számmal kell megszorozni a becsült szórást a konfidencia intervallum meghatározásánál, mint ezt egy ismert szórású Gauss-eloszlásnál tennénk.

A Student-féle t paraméter értékei P konfidenciaszintnél és N mérésszámnál

X (mért mennyiség) =

=  t


Mintav teli hiba hibasz m t s

A középérték várható értékének és hibájának számítása

www.avf.hu/tanarok/lipecz/AVF-STATISZTIKA/STAT-kovetkezteto/Kepletgyujtemeny-Kovetkezteto


Mintav teli hiba hibasz m t s

A mintanagyság meghatározása átlagbecsléshez egyszerű véletlen mintánál

Ha tudjuk, hogy az átlag becslésében nem akarunk egy megengedhető hibánál nagyobbat adott valószínűséggel megengedni, a szükséges mintaszám meghatározható a középérték hibájából.

A megengedhető hiba lényegében a P valószínűséghez tartozó konfidencia intervallum:

A hiba %-ban kifejezve:

ahol

A mintaszám független mintavétel esetén, végtelen sokaságra:

Nem független mintavétel, véges sokaságra:


Mintav teli hiba hibasz m t s

MINTA véletlen mintánálSZÁM CSÖKKENTÉSÉNEK HATÁSA

minta / év

Mintaszámtól (n) függő tényező:

Heti / napi: 2.7

Kétheti / napi: 3.8

Havi / napi: 5.5

Szezonális / napi: 9.6

Havi / kétheti: 1.5

Szezonális / kétheti: 2.5


Mintav teli hiba hibasz m t s

Vízminőség paraméterek változékonysága (szórás) véletlen mintánál

Függ: vízhozam, szezonális hatások (biológia), szennyezések


Mintav teli hiba hibasz m t s

Vízminőségi jellemzők relatív szórása véletlen mintánál

Víztípusok


Mintav teli hiba hibasz m t s

Mintavétel hibája a szórás függvényében véletlen mintánál

Víztípusok


Mintav teli hiba hibasz m t s

Heti véletlen mintánál

Kétheti

Szezonális

Kívánt pontosság eléréséhez szükséges éves mintaszámMintav teli hiba hibasz m t s

A vízhozamok általában erősen, a vízminőségi változók komponenstől függően különböző mértékben mutatnak pozitív ferdülést, leggyakrabban lognormál eloszlásúak.

Tesztelés: Monte Carlo szimulációval

Példa: adatsorok ritkítása → becslés hibájának eloszlása:

A Zala és a Tetves-patak éves átlagos összes P terhelésének becslésében elkövetett relatív hiba Monte Carlo szimulációból nyert empirikus eloszlása (N=365, n=12)


Mintav teli hiba hibasz m t s

MINTAVÉTELI változók komponenstől függően különböző mértékben mutatnak pozitív ferdülést, leggyakrabban lognormál eloszlásúak. HIBA

Adott tartósságú érték meghatározásának hibája

Relatív hiba:

90%-os tartósságú koncentráció becslési hibája a középérték hibájának háromszorosa!


Mintav teli hiba hibasz m t s

Forrásmunkák: változók komponenstől függően különböző mértékben mutatnak pozitív ferdülést, leggyakrabban lognormál eloszlásúak.

METROLÓGIA ÉS HIBASZÁMíTÁS (www.fke.bme.hu)

Homolya András: Óravázlat a Geodézia II. tantárgy gyakorlataihoz (www.agt.bme.hu)

Cochran (1962): Sampling technics