Download
a szoci lpolitika kulcsprobl m i gyermekv delmi metszetben n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A szociálpolitika kulcsproblémái gyermekvédelmi metszetben PowerPoint Presentation
Download Presentation
A szociálpolitika kulcsproblémái gyermekvédelmi metszetben

A szociálpolitika kulcsproblémái gyermekvédelmi metszetben

65 Views Download Presentation
Download Presentation

A szociálpolitika kulcsproblémái gyermekvédelmi metszetben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A szociálpolitika kulcsproblémái gyermekvédelmi metszetben Gyermekvédelmi napok 2011 „Szakmafejlesztés a gyermekvédelemben” konferencia Budapest, 2011. május 12. Darvas Ágnes MTA GYEP, ELTE TáTK

 2. A jövedelmi szegénység és néhány deprivációs mutató alakulása a gyermekes háztartásokban élők között, 2005, 2007 es 2009 (2005. évi adat = 100) A mediánjövedelem 60 százaléka alatt (OECD1) Forrás: TARKI Monitor 2005, 2007, 2009., Bass – Farkas, 2011.

 3. Egyezmény a gyermek jogairól - 18. Cikk 2. • „Az Egyezményben említett jogok biztosítása és előmozdítása érdekében a részes államok megfelelő segítséget nyújtanak a szülőknek és a gyermek törvényes képviselőinek a gyermek nevelésével kapcsolatban reájuk háruló felelősség gyakorlásához, és gondoskodnak gyermekjóléti intézmények, létesítmények és szolgálatok létrehozásáról.”

 4. Foglalkoztatás • Családok támogatása • Szolgáltatások

 5. Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya a háztartás típusa szerint, 2008-2009, %

 6. Gyerekes családokat érintő támogatások, ellátások alakulása

 7. Költségvetési törvényben meghatározott normatívák nominálértékének változása, 2008-2011 (2008=100)(forrás: Gyerekesélyek Magyarországon, 2010)

 8. LHH kistérségek és gyerekesély programok (sárga – már megkezdett gyerekesély programok, kék – előkészítés alatt lévő programok, lila – SZGYEP)

 9. Szegénység (küszöb:medián jövedelem 60%, OECD-1) – gyerekek, 2009, %

 10. RGYK a 18 éven aluliak körében: országosan: ≈25%, lhh kistérségek (33) – 61%)

 11. A gyerekjóléti szolgálat működése – heti óraszám (hat lhh kistérség települései)

 12. A gyerek legfőbb érdeke - prevenció, családmegtartás - szolgáltatások elérhetősége • Napközbeni ellátások (bölcsőde, családi napközi, iskolai napközi) • Átmeneti gondozást biztosító ellátások • Kapcsolattartási ügyelet • Adósságkezelés • Egészségügyi és pedagógiai szolgáltatások

 13. Szociálpolitika - gyermekvédelem • transzferek értékállóságának biztosítása • támogatások differenciálása a kockázatok mentén • szolgáltatások bővítése, elérhetőség és minőség javítása (szabályozás és finanszírozás differenciálása a szükségletek mentén)

 14. Köszönöm a figyelmet www.gyerekesely.hu