skoleledernes rolle som endringsledere n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skoleledernes rolle som endringsledere PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skoleledernes rolle som endringsledere

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Skoleledernes rolle som endringsledere - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Skoleledernes rolle som endringsledere. Prøveforelesning for disputas, humanistisk fakultet, UiS . 2012. Pål Roland. Endringer….Hvor er ledelsen??. Hovedtema i forelesningen. 1. Endring ,ledelse og kompleksitet (Fullan,2007; Fixsen mfl, 2005)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Skoleledernes rolle som endringsledere' - holleb


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
skoleledernes rolle som endringsledere

Skoleledernes rolle som endringsledere

Prøveforelesning for disputas, humanistisk fakultet, UiS. 2012.

Pål Roland

hovedtema i forelesningen
Hovedtema i forelesningen

1. Endring ,ledelse og kompleksitet (Fullan,2007; Fixsen mfl, 2005)

2. Transformasjonsledelse (Leithwood mfl 2008; Mulford mfl.2004, Burke, 2008)

3. Distribuert ledelse Gronn, (2002, 2009), Mcbeath (2009), Leithwood mfl., 2009)

4. Organisasjonslæring. Senge (2004)

 • Systemperspektivet (Fullan, 2006) Hargreaves og Fink, 2006)

5. Kapasitet(Flashpooler mfl. 2008), Wandersman mfl., 2006)

6. En elevhistorie

transformasjonsledelse
Transformasjonsledelse
 • Mulford, Silins and Leithwood (2004)

Team

ledelse

Elev-

utbytte

Kommunalt fokus

Akademisk selvoppfattelse

Rektors

transformasjons

ledelse

Lærers arbeid

Organi

sasjons

læring

Deltakelse

Engasjement

Læreres ledelse

Personell

verdsetting

1 1 change endring
1.1 Change - Endring
 • Fullan (2007) – tre faser:
 • Initiering
 • Implementering
 • Kontinuering
 • Må forstås sirkulært…
1 2 ledelse m ller mfl 2006
1.2. Ledelse (Møller mfl., 2006)

Komplekst begrep – ingen enhetlig definisjon.

-Relateres til begreper som:

 • Makt, autoritet, posisjon, aktivitet, samhandling, transformasjon, distribuert…
 • Bush & Glover (2003):

”--en påvirkningsprosess som leder til at en oppnår et ønsket mål.

Det involverer å inspirere og støtte andre mot en visjon for skolen som er basert på klare personlige og profesjonelle verdier.”

1 3 ledelse avgj rende faktor i endringer
1.3. Ledelse avgjørende faktor i endringer
 • Rektor/ledelsens rolle

-”…avgjørende for suksess..” (Fullan, 2007)

 • ”Uten en god ledelse vil det være vanskelig å implementere kjernekomponenter” (Fixsen mfl, 2005)
 • ”Svak ledelse kan bli en barriere for utvikling”.

Greenberg mfl, 2005)

- ” En aktiv og støttende ledelse kan forsterke implementeringskvaliteten, og - motsatt” Domitrowich mfl, 2008)

1 3 endring og kompleksitet
1.3 Endring og kompleksitet
 • Implementationinvolvescomplexity in everyaspect.
 • Implementationrequireschange

(Fixsen, 2005)

 • Change: navigatingcomplexterrain (Fullan, 2008).
 • Fullan (2007) forholdet mellom kompleksitet og klarhet
 • Endringer ønsket av skolen eller.. uønsket,
1 4 endring og kompleksitet
1.4 Endring og kompleksitet
 • Enkle endringer – lettere å implementere – mindre påvirkning – og motsatt. Fullan (2007)
 • Samfunnskonteksten: preget av mangel på kontroll, raske endringer, kompleksitet, mangfold og intensitet. Leithwood & Hallinger, (2002)
 • Rektor er forventet å lede disse endringene
2 1transformasjonsledelse leder l rere elevutbytte
2.1Transformasjonsledelse– Leder - lærere - elevutbytte
 • Mulford, Silins and Leithwood (2004)

Team

ledelse

Elev-

utbytte

Kommunalt fokus

Akademisk selvoppfattelse

Rektors

transformasjons

ledelse

Lærers arbeid

Organi

sasjons

læring

Deltakelse

Engasjement

Læreres ledelse

Personell

verdsetting

2 2 transformasjonsledelse
2.2 Transformasjonsledelse
 • Mulford, Silins and Leithwood (2004)
 • Leithwood & Jantzi, (2006)
 • Leithwood & Beatty (2008)
 • Setting directions
 • Developingpeople
 • Redesigning organizations
 • Managingtheinstructional program
 • Stimulerer organisasjonslæring
2 2 1 transformasjonsledelse
2.2.1 Transformasjonsledelse
 • Setting Directions
 • Kollektiv visjon
 • Aksept for gruppemål
 • Høye forventninger
2 2 2 transformasjonsledelse
2.2.2 Transformasjonsledelse
 • Developingpeople

-Støtte

-Gi faglig stimulering

-Modell

2 2 3 transformasjonsledelse
2.2.3 Transformasjonsledelse
 • Redisigningorganizations

-Bygge kollektive kulturer

Klasse – skole og distriktsnivå

2 2 4 transformasjonsledelse
2.2.4 Transformasjonsledelse
 • Managingtheinstructional program.

-Bemanne arbeidet

-Følge opp aktivitet

-Motvirke distraksjoner

2 3 transformasjonsledelse burke 2008
2.3. Transformasjonsledelse Burke, 2008
 • Transformasjonsledelse Burke (2008). Grunnleggende endringer
 • ..leaderswho bring aboutchange, they never leave a situationthewaytheyfound it.. (Burns, 1978)
 • Transaksjonsledelse - dag til dag. Administrasjon. Oppgaveorientert. Påtrengende.
 • Både og…
2 4 3 sentrale faktorer i endring
2.4 3 sentrale faktorer i endring
 • Forpliktelse (fidelity, commitment) Durlak & DuPre, 2008, Greenberg mfl., 2005)
 • Kollektiv læring/ samarbeid (Stoll, 2007)
 • Kollektive ”Selfefficacy” (Leithwood& Beatty, 2008)
 • Tillit (Bryk & Schneider, 2002; Mulford, Silins & Leithwood, 2004)

Transformasjons og distribuert ledelse forbedrer disse faktorene.

3 1 distribuert ledelse
3.1 Distribuert ledelse
 • Mulford, Silins and Leithwood (2004)

Elev-

utbytte

Kommunalt fokus

Team

ledelse

Akademisk selvoppfattelse

Rektors

transformasjons

ledelse

Lærers arbeid

Organi

sasjons

læring

Deltakelse

Engasjement

Læreres ledelse

Personell

verdsetting

3 2 distribuert ledelse
3.2 Distribuert ledelse
 • ”All leaders, no matter howcharismatic and visionary, eventually die..”

Collins and Porras, (2002)

3 3 distribuert ledelse gronn 2002 og mcbeath 2008
3.3. Distribuert ledelse Gronn (2002) og McBeath (2008)
 • En god strategi for skoleutvikling
 • Utvikling fra individuell ledelse til ulike former for kollektiv ledelse
 • Ledelse her handler om personer også utover de som har formell ledelsesansvar. (Eksempelvis prosjektgrupper, team og ulike varianter av lærerledelse)
 • Ledelse på mange nivå i organisasjonen
 • Ledelse får en større grad av interaksjonisme mellom aktørene i en organisasjon
slide21

Delt visjon

Personlig mestring

System-

tenking

Læring i team

Mentale modeller

4.1 Organisasjons læring Senge,

2004.

Lærende organisasjon betyr at de ansatte er i en kontinuerlig utviklings- og læringsprosess

Omsette individuell visjon til felles visjon

Systemperspektivet skal samordne de fire andre disiplinene

Gruppelæring handler om å lære og tenke i felleskap

Hvordan reflektere over egen organisasjon når det gjelder tidligere inngrodde antakelser? Senge sier vi må snu speilet innover.

4 2 fullan 2006 system thinkers in action
4.2 Fullan, (2006) System thinkers in action
 • Sustainableleadership (Fullan, 2006; Hargreaves og Fink, 2006)
 • Endre både individer og systemer
 • Ledere mangler i dag kompetanse på system forståelse
 • Læring og kapasitetsbygging
5 1 kapasitet wandersman mfl 2006 flashpooler mfl 2008
5.1. Kapasitet (Wandersman mfl., 2006; Flashpooler mfl., 2008)
 • …the skills, motivation, knowledge and attitudesnecessary to implementinnovations, whichexist at theindividual, organization and communitylevel.
5 2 kapasitet flashpooler mfl 2008 wandersman mfl 2006
5.2. Kapasitet (Flashpooler mfl. (2008), Wandersman mfl. (2006)
 • Generell organisasjonskapasitet
 • Innovasjons spesifikk kapasitet
what skills do excellent leaders have davies mfl 2005
What skills do excellentleaders have?Davies mfl., 2005
 • Two mainpathways:
 • Facilitating and supportingteaching and learning
 • Implementingstrategiesthatfocusonongoingschoolimprovement
 • Lite forskning på hvordan ledere skal tilegne seg denne komplekse kompetansen.