Kartor - PowerPoint PPT Presentation

kartor n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kartor PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 18
Kartor
883 Views
Download Presentation
holland
Download Presentation

Kartor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kartor

 2. Geografiska koordinater • Gradnätetfinnsförattange en orts geografiskaläge. • Detta system utvecklades redan under medeltiden. • Gradnätets vinklar mäts konventionellt i grader.Grader märks med symbolen °. • Geografiskt koordinatssystem visar breddgraden och längdgraden. • Om man vill vara riktigt noggrann, kan man använda minuter (symbolen ’) och sekunder (symbolen ’’).

 3. Breddgrader (latitud) • Latituder är cirklar som utgår från ekvatorn. Ekvatorn har breddgraden 0°. • Ekvatorndelarjordkloteti 2 halvor; norraochsödrajordklotet. • N och S betecknar norra respektive södrahalvklotet. • Nord- och Sydpolen ligger på 90° N och 90°S. • Två andra latituder är också av betydelse: vändkretsarna.Den norra (kräftans vändkrets) ligger på latitud 23,5°N och den södra (stenbockens vändkrets) på latitud 23,5°S. • Norra polcirkeln ligger på 66,6°Nochsödrapolcirkeln ligger på 66,6°S.

 4. Längdgrader (longitud) • Longituderärhalvcirklarsomgårfrån pol till pol. • Noll-längdgraden (0°)gårigenomGreenwichutanför London. • Noll-längdgradendelarjordeni 2 halvor:Västlig halva (0° - 180°W).Östlig halva (0° - 180°E). • Där 180°W och 180°E möteriStillahavetfinnsdatumgränsen.

 5. Med hjälp av längdgraderna delas jorden in i 24 tidszoner.

 6. Hitta geografiska koordinater • Åkersberga59° 28′ 41″ N, 18° 46′ 0″ Ö • Sök på:http://sv.db-city.com/ellereniro.se

 7. Skala • Kartan avbildar inte jorden i naturlig storlek utan förminskar den. • Skalan visar hur många gånger den verkliga storleken är förminskad. • I skala 1:15 000 har verkligheten förminskats 15 000 gånger. Det betyder att 1 cm på kartan motsvarar 15 000 cm = 150 m.

 8. Storskaliga och småskaliga kartor • Storskaliga kartor visar detaljer i ett mindre område. • T.ex. orienteringskarta eller karta över stadscentrum. • Småskaliga kartor visar ett större område. • Detaljer försvinner, men ger bättre överblick. • T.ex. ett land, en världsdel eller hela världen.

 9. Olika typer av kartor Tematisk karta: Visar befolkningstäthet. Topografisk karta: Visar höjdskillnader. Politisk karta: Visar länder.

 10. Kartprojektioner • Kartografiärkonstenattritakartor. • När man tillverkar en karta projicerar man jordytan på ett papper. • Ingen projektion kan visa exakt rätt storlek på ytan, rättavstånd och rätt vinkel på en gång.

 11. Exempel: Sydamerika • AllaprojektionerbredvidskildrarSydamerika. • Vilkenprojektionärbäst? • Vilkenprojektionärkorrekt?

 12. Cylindriska projektioner • När man trär en cylinder över en jordglob passar den precis över ekvatorn. • Kartans avstånd vid ekvatorn stämmer med verkligheten. • Ju längre från ekvatorn, desto större fel i avstånd och ytor. • Cylindrisk kartprojektion är vinkelriktig. (Bra för att ta ut riktiga kurser till sjöss eller i luften.)

 13. Mercatorsprojektion

 14. Koniska projektioner • Om du skulle ställa en kon över jorden, får du konisk projektion. • Fördelen ät att den gör både området vid ekvatorn OCH norra polarområden ytriktiga. • Stora fel uppkommer för områdena däremellan.

 15. Peters projektion • Peters projektion är ytriktig.

 16. Mollweidesprojektion • Detta är en typ av ytriktig oäkta cylinderprojektion där längdgraderna har elliptisk form.

 17. Olika projektioner

 18. Upp-och-nervärldskartan