a m gia n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
A MÁGIA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

A MÁGIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

A MÁGIA. Mi a mágia?. A MÁGIA az a tudomány, amellyel a mennyei, a túlvilági hatalmakkal kommunikálunk és irányítjuk azokat, az alsóbb szféráknak pedig parancsolunk.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A MÁGIA' - holden


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mi a m gia
Mi a mágia?
 • A MÁGIA az a tudomány, amellyel a mennyei, a túlvilági hatalmakkal kommunikálunk és irányítjuk azokat, az alsóbb szféráknak pedig parancsolunk.
 • A természet rejtett misztériumainak gyakorlati tudása, amelyet csak néhányan ismernek, mert rendkívül bonyolult megszerezni ezt a tudást anélkül, hogy a természet elleni bűnöket elkövetnénk.
 • A fehér mágia vagy az úgynevezett „jótékony mágia” az isteni mágia, mentes az önzéstől, a hatalom szeretetétől, a nagyravágyástól vagy nyereségvágytól, és csakis általánosságban a világ javáért tevékenykedik, és főleg az ember saját környezetéért.
 • A legkisebb kísérlet arra, hogy az ember kivételes képességeit az én kielégítésére használja, ezeket a képességeket varázslássá vagy fekete mágiává teszi.
mi a m gia1
Mi a mágia?
 • A korai időkben a mágiát isteni tudománynak tekintették, ami teljesen a tudós papok kezében volt.
 • A későbbi időszakokban a túlkapásai és boszorkánysággá való elfajulása általános utálat tárgyává tette.
 • A szó a Magh, Mah, szanszkritül a Maha (nagy) kifejezésből ered, ami olyan embert jelent, aki jártas az ezoterikus tudásban.
 • A régi időkben voltak olyan bennlakásos iskolák, ahol a jövendölést és általában az okkult tudományokat tanították.
 • A mágia vagy a bölcsesség tanulmányozása hozzátartozott a tudomány minden ágához, a metafizikához és a fizikához is, a pszichológiához és a fiziológiához közismert és okkult oldalaikban, az alkímia tanulmányozása pedig egyetemes volt, mivel az egyszerre volt fizikai és spirituális tudomány.
mi a m gia2
Mi a mágia?
 • Attól a naptól kezdve, amikor az első misztikus megtalálta a kommunikáció eszközeit a mi világunk és a láthatatlan seregek világai között, az anyag és a tiszta szellem szférája között, arra a következtetésre jutott, ha hagyja, hogy ezt a misztikus tudományt a csőcselék meggyalázza, azzal el is veszítené azt.
 • A vele való visszaélés az emberiséget gyors pusztuláshoz vezethetné. Olyan lenne, mintha egy gyerekcsoportot körberaknánk robbanóanyaggal, és még gyufát is adnánk nekik. Óriási a veszélye lenne a műveletlen néptömeg ellátásának a hatalmat adó tudás kétélű fegyverével, ezért elrejtik azt a szentély legbelsőbb sarkába, a legmélyebb sötétbe.
hogyan ismerhetj k fel a m gust
Hogyan ismerhetjük fel a Mágust?

– És az igaziak… hol vannak az igaziak?! – kérdeztem mohón.

– Sehol, fiam. Nem látod őket. Bujkálnak. Tudják, hogy miért. Mindenütt felöltik a környezet formáját és színét. Alámerülnek a tömegben. Alakoskodnak. Jársz utánuk faluról falura, városról városra, és mindenütt éppen előtted járt egy. Végrehajtotta vagy valakivel végrehajtatta a transzmutációt, hogy a misztikus tűz ki ne aludjék, hogy az emberek szívében el ne üljön a kínzó nyugtalanság… azután nyomtalanul eltűnt.

– De miért kell alakoskodniuk és eltűnniük?! Hatalmasabbak lehetnének a királyoknál is és…

– Éppen ezért. Nem szeretik a kínpadot. A király csak szolgákat tűr meg maga körül. Az Adeptus pedig uralkodó. Legyőzte a legfélelmetesebb zsarnokot, a halált. Nem azért él, hogy telhetetlen hódítók és kicsapongó életű fejedelmek üres kincstárát arannyal töltse meg. Az alchimiának csak a felületét jelenti az aranycsinálás. Az alchimia mély-mély tenger, Hans, de egyedül a kiválasztottaknak tárja fel igazi tartalmát. Mi pedig nem tartozunk a kiválasztottak közé. Ezt ma már biztosan tudom. Az Adeptusok, akik tudnak aranyat csinálni, nem csinálnak maguknak aranyat, és az életet, amelyet megnyertek, semmire sem becsülik. Nincsenek vágyaik. Én reszketek, ha az aranyra gondolok, és azért szeretnék évszázadokig élni, hogy a föld minden nagy pocsolyájában meghemperegjek. Ezért… tudod… ezért nem jutottam sehova, és te sem jutnál, Hans!

v dikus tan t sok
Védikus tanítások

A Szankhja kijelenti, hogy a lélek a következő képességekkel rendelkezik: Olyan parányira összehúzódni, hogy mindenen keresztül jutni, hatalmasra megnövekedni, könnyűvé válni úgy, hogy a napsugáron át magához a fényforráshoz is képes legyen felemelkedni.

Korlátlan távolságban levő tárgy elérése (pl. az ujjakkal megérinteni a Holdat), töretlen akarat (pl. úgy behatolni a Föld belsejébe, akár csak a vízbe merülni). Minden lelkesült és lélektelen feletti uralom, a természet menetének megváltoztatása, minden kívánság teljesítése.

v dikus tan t sok1
Védikus tanítások

Az emberi képességeket nyolc fokozatba rendezik:

1. Anima, 2. Mahima, 3. Laghima, 4. Garima, 5. Prapti, 6. Prakamja, 7. Vaszitva, 8. Isitva vagy isteni erő

Az ötödik a jövő eseményeinek megjóslása, idegen nyelvek megértése, betegek meggyógyítása, gondolatok megértése. A hatodik az öregséget fiatalsággá változtatni. A hetedik képesség mesmerizálni az embereket, állatokat, alárendelni őket és megszelídíteni, a szenvedélyeket és érzelmeket kioltani. A nyolcadik képesség az a szellemi állapot, ami a korábban megszerzettekről való teljes lemondással jár, mivel a jógit teljességében betölti Isten.

hogyan v lhatunk m guss hermetikus vers
Hogyan válhatunk mágussá?- hermetikus vers -

Bárki legyél, aki a természet legtitkosabb bugyraiba kívánsz bemerészkedni, fogadd meg tanácsom:

Ha azt, amit keresel, nem találod meg magadban, akkor azt soha meg nem találod magad körül sem.

Ha nem ismered meg saját lakhelyed fölényét, felsőbbségét, miért keresel felsőbbrendűséget más dolgokban?...

Ó Ember, ismerd meg önmagad! Benned, magadban van elrejtve a Kincsek Kincse.

mi a m gia3
Mi a mágia?
 • A káldeaiak minden mágia alapját az emberi lélek belső erőihez kötötték, és a növényekben, ásványokban és állatokban levő mágikus tulajdonságok megkülönböztetésében látták. Ezek segítségével a legdöbbenetesebb „csodákat” hajtották végre. Számukra a mágia a vallás és a tudomány szinonimája volt.
 • A MÁGIA sarokköve a magnetizmusnak és az elektromosságnak, ezek tulajdonságainak, kölcsönhatásainak és erőinek mély, gyakorlati ismerete. Különösen szükség van ezeknek az állati birodalomra és az emberre gyakorolt hatásainak ismeretére.
mi a m gia4
Mi a mágia?
 • A misztériumokba való belépés nem biztosít mágikus képességeket. Ezek két dologtól függenek: vele született tehetségek és megfelelő körülmények kötött alkalmazott bizonyos előírások ismerete.
 • Az előírt formulák elméleti ismerete mentális vagy lelki képességek nélkül teljesen használhatatlan a mágiában.
 • A mágia alkalmazásakor felébresztjük azt az erőt, amely minden ilyen mágikus művelet mélyén rejtve meghúzódik. Ez az erő az Akasha, vagy az okkult elektromosság.
mi a m gia5
Mi a mágia?
 • A csodatevők azért tettek csodákat, mert tökéletesen ismerték az Akasha – hatásaiban – megmérhetetlen, egyébként azonban érzékelhető hullámait. Kézben tartották az áramlatokat azzal, hogy saját akaraterejükkel irányították azokat.
 • Az állati magnetizmus egy fluidum, egy kisugárzás. Néhány ember képes ezt kiárasztani ezt gyógyító célból a szemén és az ujjhegyein keresztül, míg az összes többi lény – emberiség, állatok, és még minden élettelen tárgy is – ezt egy aura vagy változó fény formájában sugározza ki, függetlenül attól, hogy ennek tudatában van-e, vagy sem.
 • Amikor egy emberi gyógyító érintésével vagy akaratával hat egy páciensre, akkor „mesmerizmusnak” hívjuk, ami a mágia fontos ága.
mi a m gia6
Mi a mágia?
 • Amikor egy öntudatlan magnetikus kiáradást egy értelmes és erőteljes akarat irányít, és egy adott pontra koncentrál, akkor a gyengébb kiáradás gyakran uralma alá hajtja az erősebbet. Az emberi akaratnak ugyanilyen hatása van az Akashára.
 • A mágia egyik alapelve, hogy ha ennek a finom fluidumnak az áramát ahhoz nem elegendő nagyságú erő mozgatja, hogy elérje célpontját, akkor a kiküldő emberre fog visszahatni. Sok olyan példát lehet felsorolni, amikor az állítólagos varázslók maguk válnak áldozattá.
 • Létezik egy titokzatos, rettenetes tudomány theopoea néven. Ez a tudomány azzal, hogy sokkal mélyebben hatol be a természet titkaiban, megtanítja, hogyan kényszerítsük a láthatatlant arra, hogy láthatóvá váljon, az elementáris szellemek létezését, az Akasha természetét és mágikus jellemzőit, az élő ember képességét arra, hogy kapcsolatba lépjen az elementáris szellemekkel az Akashán keresztül.
mi a m gia7
Mi a mágia?
 • Paracelsus azt tanítja, hogy „a határozott akarat minden mágikus művelet kezdete. Mivel az emberek nem képzelik el tökéletesen, és nem hisznek az eredményben, ezért az (okkult) mesterkedések annyira bizonytalanok, noha lehetnének tökéletesen biztosak is”. Az AKARATERŐ a leghatalmasabb mágnes.
 • A mágnesesség a mágia ábécéje. Teljesen felesleges megpróbálni bárkinek megérteni akár a mágia elméletét, akár a gyakorlatát, amíg a mágneses vonzások és taszítások elvét az egész természetben fel nem ismeri.
a m gia elm lete
A mágia elmélete:

Alister Crowley: A mágia az Akarattal egyezően végzett beavatkozás a változtatásra. Tudomány és művészet egyszerre.

a feh r m gia
A fehér mágia

Keleten jógának nevezik. A jóga egyesülés Istennel. A fehér mágiát a nyugat jógájának nevezik. Elnevezései: kozmikus tudat, önmegvalósítás, kapcsolatba lépés Istennel vagy az Őrzőangyallal a tőle kapott tudás érdekében.

a fekete m gia
A fekete mágia

Célja a károkozás tudatosan vagy tudatlanul, magának vagy másoknak.

A fejlődés során a szürkéből indulunk, és a jövő attól függ, merre megyünk el.

a sz rke m gia
A szürke mágia

Célja a fizikai és nem fizikai jótevés, tudatosan vagy tudatlanul, magának vagy másoknak.

Átalakulhat fehérré vagy feketévé, de megmaradhat szürkének is.

szab lyok
Szabályok

1. Nem létezik csoda. Minden, ami történik, a törvény eredménye. A szemmel látható csoda erők működésének az eredménye.

2. A természet hármasságot alkot, van egy látható, tárgyiasult természet, egy láthatatlan természet, az előbbi éltető princípiuma, felettük pedig a szellem, minden erő forrása.

3. Az ember szintén hármasságot alkot.

4. A mágia, mint tudomány, az alapelvek és a módszer ismerete, amellyel a szellem mindentudását és a természeti erők feletti ellenőrzését megszerezheti a még a testében tartózkodó ember. A mágia, mint művészet, e tudás alkalmazása a gyakorlatban.

szab lyok1
Szabályok

5. A titkos tudás helytelenül alkalmazva boszorkányság, jótékony módon használva valódi mágia vagy BÖLCSESSÉG.

6. A médiumság az adeptusság ellentéte, a médium a küldő befolyások passzív eszköze, míg az adeptus aktív módon irányítja saját magát és minden alsóbb rendű erőt.

7. Minden dolognak, ami volt, van vagy lesz, megvan a maga feljegyzése az Akashában, és a beavatott adeptus, saját szellemi látását használva mindent tudhat, ami tudott vagy tudható.

8. Az emberiség fajai különböznek a spirituális képességekben, ahogyan színben, termetben vagy bármely külső tulajdonságban. Bizonyos népek között a látnokság természetes módon jelenik meg, míg másokra a médiumitás jellemző.

szabari j nos jszabari@mol hu 0630 9254 936 www teozofia hu www sziddhartha hu
Szabari János,jszabari@mol.hu, 0630/9254-936www.teozofia.hu; www.sziddhartha.hu

KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

ad