Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ALAPVETŐ KÖLCSÖNHATÁSOK 1.FELSOROLÁS PowerPoint Presentation
Download Presentation
ALAPVETŐ KÖLCSÖNHATÁSOK 1.FELSOROLÁS

ALAPVETŐ KÖLCSÖNHATÁSOK 1.FELSOROLÁS

126 Views Download Presentation
Download Presentation

ALAPVETŐ KÖLCSÖNHATÁSOK 1.FELSOROLÁS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ALAPVETŐ KÖLCSÖNHATÁSOK • 1.FELSOROLÁS • A természetben megfigyelhető kölcsönhatások között hatótávolságuk,erősségük és a folyamatok gyorsasága alapján tehetünk különbséget. • erős • elektromágneses • gravitációs (történetileg az első) • gyenge A gravitációs kölcsönhatás meghatározó szerepet játszik a világegyetemben.

  2. Az erős-, gyenge- és az elektromágneses kölcsönhatások a mikrovilágban játszanak meghatározó szerepet. Az előbbi felsorolás az intenzitáscsökkenés sorrendjében történt.

  3. 2. GRAVITÁCIÓS KÖLCSÖNHATÁS • Minden testre hat • Hatótávolsága végtelen • Intenzitása nem nagy (atomi méretekben elhanyagolható) • Közvetítő részecskéje: ?graviton • (A tudománytörténeti legenda szerint Newtont egy fáról lehulló alma látványa ihlette meg.)

  4. 3. ELEKTROMÁGNESES KÖLCSÖNHATÁS • Csak elektromosan töltött ill. nyomatékkal bíró testek között hat • Hatótávolsága végtelen • Intenzitása kb. 40 nagyságrenddel nagyobb a gravitációsnál • Közvetítő részecskék: fotonok • Ilyen kölcsönhatás van az atommag és az elektronok között, a molekula atomjai között, velük magyarázhatók a gázok, folyadékok és szilárd anyagok tulajdonságai…

  5. 4. ERŐS KÖLCSÖNHATÁS • -Kis hatótávolság (<10-15 m) • Nagy intenzitás • Töltésfüggetlenség • Közvetítőrészecskék: mezonok • A kölcsönhatás az atommagon belül érvénysül.

  6. 5. GYENGE KÖLCSÖNHATÁS A természetben ma már több száz részecskét ismerünk., ezek között azonban alig van stabil. (Stabil a proton, az elektron és a foton). Az instabil részecskék elsöprő többsége a másodperc töredéke alatt elbomlik. Röpke életük „nyomai” (bomlástermékeik) csak a nagy részecskegyorsítók óriásdetektoraiban figyelhetők meg. Az ezeket a bomlásokat uraló erőhatás a gyenge kölcsönhatás. (<10-15 cm) Ez okozza pl. az atommagok és a részecskék radioaktív bomlását.

  7. Az 1970-es években kiderült, hogy az elektromágneses és a gyenge kölcsönhatás elmélete egyesíthető. A fizikusoknak az a törekvése, hogy a természet valamennyi alapvető kölcsönhatását egyetlen, egységes elméletbe foglalják, bár ez alól a gravitáció még mindig konokul kibújni látszik. (ÉT 2005/1)