Vispasaules Cēsnieku dienas 21. - 25. jūlijs, 2014. gads - PowerPoint PPT Presentation

hoang
vispasaules c snieku dienas 21 25 j lijs 2014 gads n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vispasaules Cēsnieku dienas 21. - 25. jūlijs, 2014. gads PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vispasaules Cēsnieku dienas 21. - 25. jūlijs, 2014. gads

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
Vispasaules Cēsnieku dienas 21. - 25. jūlijs, 2014. gads
171 Views
Download Presentation

Vispasaules Cēsnieku dienas 21. - 25. jūlijs, 2014. gads

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vispasaules Cēsnieku dienas21. - 25. jūlijs, 2014. gads Māra Majore – Linē 05.03.2014. Cēsis

 2. Cēsis – laba vieta, kur dzīvot!

 3. Mūsu mērķi Apzināt cēsniekus un Cēsu draugus pasaulē un veidot ilgtspējīgu savstarpējo saikni. Veicināt kopīgu sadarbības projektu rašanos starp Cēsu iedzīvotājiem un cēsniekiem pasaulē, ar mērķi veicināt Cēsu novada attīstību. Popularizēt Cēsis kā skaistu pilsētu, novadu, kas ir lieliska vieta dzīvošanai, ģimenes veidošanai un savas uzņēmējdarbības attīstībai. Rosināt cēsniekus un Cēsu draugus pasaulē atgriezties Cēsīs.

 4. Paveiktais • Vispasaules Cēsnieku dienu plāns (nepārtraukti tiek pilnveidots) • 21. jūlijs • Atklāšana • diskusijas par sadarbības iespējām ar Īriju • Latvijas – Īrijas skolēnu diskotēka • cēsnieku priekšlasījumi par dažādiem tematiem • 22. jūlijs • diskusijas par sadarbības iespējām ar Norvēģiju un Austriju • Cēsu novada Jauniešu domes aktivitātes • 23. jūlijs – konference • 24. jūlijs – Pasaules garšu diena Cēsīs • 25. jūlijs – kultūras, sporta aktivitāšu diena, “Skrejošās vakariņas”

 5. Paveiktais • VispasaulesCēsniekudienu ietvaros plānots: • Foto izstāde par dzīvi Meksikā • Cēsu fotogrāfu izstāde • Izstāde Cēsu Centrālajā bibliotēkā “Cēsnieki pasaulē” • “Cēsis dziesmās” • Itālijas dzērienu degustācijas • Dažādas sarunas pie apaļā galda un izglītojošie pasākumi • Vispsaules Cēsnieku dienu īpašās kūkas un Cēsu vīna piedāvāšana

 6. Paveiktais • Sagatavots rīcības plāns 23. jūlija konferencei. Konferences tiešie organizatori būs Cēsu novada dome. • Galvenie konferences temati – Cēsu novada un tās iedzīvotāju sadarbība ar latviešu diasporu pasaulē, komunikācijas attīstīšana ar aizbraukušajiem cēsniekiem, investīciju piesaiste un sadarbības projekti (kultūras, investīciju, uzņēmējdarbības, tūrisma, izglītības, sporta, utt. projekti) starp aizbraukušajiem un vietējiem

 7. Paveiktais • Gatavojoties Vispasaules Cēsnieku dienām, uzsākts tematiskais sarunu cikls “Cēsis Pasaule” • Tikšanās ar Norvēģijas – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras vadītāju, cēsnieci Lieni Rjabkovu (06.02.2014.) • Tikšanās ar Īrijas Latvijas Tirdzniecības kameras ģenerāldirektori Ilzi Krēsliņu (28.02.2014.) • Plānotas diskusijas par sadarbību ar ASV, Kanādu, Austriju un citām valstīm

 8. Paveiktais • Ir izveidoti Vispasaules Cēsnieku dienu profili portālā facebook.com - “Cēsis Pasaule”, portālā draugiem.lv - “Cēsinieki pasaulē”, Twitter – Cesis_Pasaule • Par Vispasaules Cēsnieku dienām jau izskanējusi vairākos medijos, tai skaitā laikrakstā Vidzemes novadiem “Druva”, Vidzemes televīzijā, portālā delfi.lv, ārzemju latviešu laikrakstos un interneta lapās. • Publisku atbalstu Vispasaules Cēsnieku dienām jau pauduši - Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš, Pasaules brīvo latviešu apvienības vadītājs Jānis Kukainis, Ārlietu ministrijas īpašo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Rolands Lappuķe, Latvijas vēstnieks Īrijā Gints Apals.

 9. Kā varat atbalstīt? • Stāstot par Vispasaules Cēsnieku dienām • Iesaistoties kāda pasākuma organizēšanā • Informācija, kontakti, ieteikumi • Piedaloties Vispasaules Cēsnieku dienās

 10. Paldies par uzmanību! Uz tikšanos Vispasaules Cēsnieku dienās!!!

 11. Māra Majore – Linē +371 29431863 cesiniekudiena@inbox.lv Saziņa skype: mara.majore.line

 12. Nākotnes plāni/ idejas • 2014. gads • Pasākumi “Cēsis Pasaulē” • Cēsnieku dienas citās valstīs, piemēram, Anglijā • Tikšanās ar Latvijas Goda konsuliem par sadarbību • Aktīvs darbs sociālajos tīklos cēsnieku apzināšanā • Mārketinga pasākumi Cēsu uzņēmēju radīto produktu eksporta veicināšanai • Specializētu produktu un pakalpojumu izveidošana saistībā ar Vispasaules Cēsnieku dienām

 13. Nākotnes plāni/ idejas • 2015. gads • Cēsnieku diena ASV (San Francisko), Itālijā (Latvijas EXPO stendā) • Vispasaules Cēsnieku diena Cēsīs • Regulāras diskusijas “Cēsis Pasaule” gan Cēsīs, gan citviet pasaulē (Brisele, Londona) • Vispasaules Cēsnieku dienu ietveros radušos projektu atklāšana (veikals, kafejnīca ārzemēs ar Cēsu uzņēmēju līdzdalību)

 14. Nākotnes plāni/ idejas • 2016. gads • Cēsnieku diena Brazīlijā (olimpisko spēļu laikā) • Cēsnieku diena Norvēģijā • Vispasaules Cēsnieku dienu pasākumi “Cēsu 810 gades” pasākumos • Vispasaules Cēsnieku dienu ietveros radušos projektu atklāšana (veikals, kafejnīca ārzemēs ar Cēsu uzņēmēju līdzdalību)

 15. Nākotnes plāni/ idejas • 2017.-2020. gads • Vispasaules Cēsnieku dienas Cēsīs • Cēsnieku dienas Austrālijā, Spānijā, Krievijā, Vācijā utt. • Cēsnieku dienu aktivitātes, iekļaujoties dažādos Latvijas un Cēsu svētkos, jubilejās • Aktivitātes 2036. gadā – iesaistīšanās “Cēsīm 830”, Kalna velosipēdu sacensībās Cēsīs un iespējamās Vasaras Olimpiskās spēlēs Rīgā.