slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ś rodki stylistyczne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Ś rodki stylistyczne - PowerPoint PPT Presentation


  • 190 Views
  • Uploaded on

Ś rodki stylistyczne. Zacznijmy od tego czym są środki stylistyczne:. Środki stylistyczne – środki używane w literaturze (czasem również w filmie), mające na celu wywołanie u czytelnika (lub u widza) określonych emocji, pobudzenie jego wyobraźni.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ś rodki stylistyczne' - hoai


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Zacznijmy od tego czym są środki stylistyczne:

Środki stylistyczne– środki używane w literaturze (czasem również w filmie), mające na celu wywołanie u czytelnika (lub u widza) określonych emocji, pobudzenie jego wyobraźni.

slide3
Alegoria– motyw lub zestaw motywów, który poza znaczeniem dosłownym ma jeszcze inne, ukryte i domyślne.
slide4
Anafora – powtarzanie tego samego sformułowania (wyrazu lub zwrotu) na początku kolejnych wersów lub akapitów.

Epifora – powtarzanie tego samego sformułowania (wyrazu lub zwrotu) na końcu zdania lub wersu.

slide5
Animizacja (ożywienie) – polega na nadaniu przedmiotom, zjawiskom przyrody lub pojęciom cech istot żywych.
slide6
Apostrofa – bezpośredni zwrot do osoby, bóstwa, uosobionego przedmiotu, idei.

Archaizm – wyraz pochodzący z czasów minionych, który wyszedł z powszechnego użycia.

Epitet – określenie rzeczownika wyrażone najczęściej za pomocą przymiotnika, rzadziej imiesłowu bądź rzeczownika.

slide7
Hiperbola – opisanie, przedstawienie zjawiska, przedmiotu, czynności w sposób przesadny, przejaskrawiony, wyolbrzymiony. Ma na celu wywarcie na odbiorcy silniejszego wrażenia.
slide8
Inwokacja – rozwinięta apostrofa umieszczana na początku utworu epickiego.

Kontrast – zestawienie wyrazów bądź wypowiedzi przeciwstawnych, sprzecznych.

Metafora – zestawienie wyrazów, które osobno znaczą co innego, a w zestawieniu nabierają nowego znaczenia, zwanego znaczeniem metaforycznym.

slide9
Neologizm – wyraz tworzony w celu nazwania nowych rzeczy czy zjawisk bądź chęci wyrażenia określonych chęci w sposób oryginalny, wyszukany.

Oksymoron – rodzaj związku frazeologicznego, który składa się z wyrazów o przeciwstawnej treści.

slide10
Onomatopeja – jako zabieg poetycki polega na wprowadzeniu do utworu wyrazów dźwiękonaśladowczych.

Paradoks– zestawienie sprzecznych wewnętrznie, kontrastująco znaczeniowo wyrażeń.

Parenteza – wypowiedzenie nawiasowe, wtrącone, dopowiedzenie, dygresja, odautorski komentarz.

slide11
Personifikacja – rodzaj animizacji; przedstawienie przedmiotów, zwierząt, roślin, pojęć abstrakcyjnych, zjawisk natury jako działających, mówiących postaci ludzkich.

Peryfraza – zastąpienie konkretnej nazwy jakiegoś zjawiska, czynności, przedmioty, osoby opisem lub charakterystyką.

Porównanie – przyrównanie czegoś do czegoś innego, najczęściej za pomocą wyrażeń: jak, jako, na kształt, niby itp.

slide12
Porównanie homeryckie – porównanie, w którym człon porównujący jest obrazem poetyckim rozbudowanym do rozmiarów epizodu.

Przerzutnia – występuje w liryce; polega na przeniesieniu części zdania z jednego wersu do drugiego.

Pytanie retoryczne – pytanie, które nie zostaje użyte w celu otrzymania odpowiedzi.

slide13
Symbol – znak, przedmiot, pojęcie mające poza znaczeniem dosłownym inne, ukryte.

Wykrzyknienie – wypowiedzenie zakończone znakiem wykrzyknika.

Wyliczenie – wymienienie w szeregu zdań, rzeczy, pojęć lub cech.

slide14
Dziękuję za uwagę 

KONIEC!

Przygotowała: Kinga Woźniakowska.