Download
zabytki bosporu kimeryjskiego n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zabytki Bosporu Kimeryjskiego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zabytki Bosporu Kimeryjskiego

Zabytki Bosporu Kimeryjskiego

128 Views Download Presentation
Download Presentation

Zabytki Bosporu Kimeryjskiego

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zabytki BosporuKimeryjskiego Zbiory Ermitażu Polsko-Ukraiński program muzealnej współpracy naukowo-badawczej

 2. Królestwo Bosporańskie i sąsiedzi Królestwo Bosporańskie i jego sąsiedzi, II wiek p.n.e.: I) Morze Czarne II) Morze Azowskie 1) Neapol Scytyjski 2) Pantikapajon 3) Fanagoria 4) Teodozja 5) Kimmerikon 6) Hermonassa 7) Tanais 8) Olbia 9) Chersonez Taurydzki S) Państwo scytyjskie na Krymie B) Królestwo Bosporańskie J) Jazygowie R) Roksolanie Sr) Syrakowie M) Meotowie T) Taurowie Królestwo Bosporańskie [online]. Wikipedia : wolna encyklopedia, 2008-07-7 21:09Z [dostęp: 2008-07-21 17:52Z]. Dostępny w Internecie: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kr%C3%B3lestwo_Bospora%C5%84skie&oldid=13244284

 3. W programie uczestniczą • Muzeum Narodowe w Warszawie • Kerczeńskie Muzeum Historyczno-Kulturalne (Krym, Ukraina) • Fundacja Demetra (Kercz, Krym, Ukraina) Program trwa od 1994 roku i jest współfinansowany ze środków MKiDN Polską częścią programu kieruje Alfred Twardecki

 4. Tyritake (nr 7) oraz inne miasta i osady południowej części Królestwa Bosporańskiego: I) Jezioro Meockie (Morze Azowskie) II) Pontus Euxinus (Morze Czarne) III) Półwysep Kerczeński (Krym) IV) Półwysep Tamański 1) Teodozja 2) Kimmerikon 3) Kytaja 4) Akra 5) Nimfajon 6) Iluraton 7) Tyritake 8) Pantikapajon 9) Myrmekjon 10) Partenion 11) Portmion 12) Chersonez Zenonowy 13) Heraklion 14) Achilion 15) Kimmeris 16) Kepoi 17) Tyrambe 18) Fanagoria 19) Korkondama 20) Hermonassa 21) Gorgippia Królestwo Bosporańskie [online]. Wikipedia : wolna encyklopedia, 2008-07-7 21:09Z [dostęp: 2008-07-21 17:52Z]. Dostępny w Internecie: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kr%C3%B3lestwo_Bospora%C5%84skie&oldid=13244284

 5. Celem programu jest współpraca • naukowa • konserwatorska • wystawiennicza • wydawnicza • archeologiczna

 6. Profesor Wiktor Zińko podczas wspólnego wyboru miejsca polskich wykopalisk

 7. Co to jest Tyritake ? • To starożytne greckie miasto założone 2600 lat temu położone na terenie współczesnego miasta Kercz, ok. 11 km od jego centrum. • W starożytności był to ośrodek produkcji wina i solonych ryb. • Od IV w. przed Chr. wchodziło w skład Królestwa Bosporańskiego • Przetrwało najazd Hunów w IV w. po Chr. • Było centrum religii chrześcijańskiej

 8. Teren polsko-ukraińskich wykopalisk Autor: dr hab. Wiktor Zińko Fundacja Demetra

 9. Zadania Polskiej Misji Archeologicznej „Tyritake” Muzeum Narodowego w Warszawie • Prace wykopaliskowe • Prace konserwatorskie • Uczestnictwo w tworzeniu parku archeologicznego Tyritake • W 2008 rozpoczęcie prac wykopaliskowych w wykopie nr 27 W ramach obecnej umowy przewidziano pracę w tym miejscu do roku 2012

 10. Autor: dr hab. Wiktor Zińko, Fundacja Demetra

 11. Znaczenie programu dla MNW • Aktywne uczestnictwo w międzynarodowym programie naukowym • Bliskie partnerstwo z Muzeum Kerczeńskim • Pozyskanie długoletniego depozytu zabytków w zamian za prowadzenie wykopalisk Poprzez program MNW włącza się w nurt współpracy polsko-ukraińskiej