slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kvalitetskommuneprogrammet – sykefraværsprosjektet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kvalitetskommuneprogrammet – sykefraværsprosjektet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5

Kvalitetskommuneprogrammet – sykefraværsprosjektet - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Kvalitetskommuneprogrammet – sykefraværsprosjektet. Effektmål for delprosjekt sykefravær: Redusert sykefravær skal bidra til ………. Økt nærvær, bedre kontinuitet og bedre ressursutnyttelse i tjenesteutøvelsen. Større forutsigbarhet for brukerne Gode arbeidsplasser for våre ansatte

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kvalitetskommuneprogrammet – sykefraværsprosjektet' - hisoki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kvalitetskommuneprogrammet – sykefraværsprosjektet

 • Effektmål for delprosjekt sykefravær:
 • Redusert sykefravær skal bidra til ……….
 • Økt nærvær, bedre kontinuitet og bedre ressursutnyttelse i tjenesteutøvelsen.
 • Større forutsigbarhet for brukerne
 • Gode arbeidsplasser for våre ansatte
 • Overordnet målsetting for po-enhetene:
 • Gjennomsnittlig sykefravær pr år på under 8%. (under 9% i Distrikt Nesset-Frol)
 • Utfordringsbilde:
 • Enhet 2006 1.kv07 2.kv07 3.kv 07 4.kv07 1.kv08 2.kv08
 • D.Sør 11,13% 8.09% 7,07% 4,28% 5,48% 8,39% 8,60%
 • D.Nord 13,30%
 • D.S-Y 9,81% 9,59% 11,17% 12,32% 13,50% 10,80%
 • D. N-F 11,81% 11,16% 9,93% 9,67% 11,97% 13,00%
slide2

Sykefraværsprosjekt - organisering

 • Organisering av sykefraværsprosjektene:
 • Hver enhet kjører eget prosjekt
 • Prosjektgruppene består av enh.leder, avd.ledere, plasstillitsvalgte og verneombud.
 • Prosjektgruppene har egne prosjektmøter (månedlige) – kombinert med faste ptv-møter.
 • Info ut i enhetene/avdelingene ved fast månedlige info-skriv som er innført i alle enhetene. (sykefraværstall, delprosjekt, opplæring, møter etc..) – ansv: enhetslederne.
slide3

Sykefraværsprosjekt - delmål

DELMÅL I PROSJEKTENE BYGGER PÅ

Avvikshåndtering

LEDERFOKUS

Kutt i

hinkehelger/

Lange vakter

Økt

grunnbemanning

UØNSKET

DELTID

REDUSERT

SYKEFRAVÆR

MEDARBEIDER

SKAP

IA-tiltak

Dialogmøter

NAV/IHMS

Fysisk

arbeidsmiljø

Psykososialt

arbeidsmiljø

Kompetanse/

kompetanseheving

slide4

Sykefraværsprosjekt - tiltak

 • Distrikt Nesset-Frol:
 • Felles ”grunnmur” for ansatte BBT
 • Ny turnus ( med lengre vakter- felles vaktskifte) – bruk av prosjektmidler
 • Tett samarbeid med IHMS og NAV, tett oppf av ansatt i sykmelding eller i fare for sykmelding
 • Lederne på BBT flyttet nærmere arbeidstakerne (inn i avdelingene)
 • Distrikt Sentrum-Ytterøy:
 • Regelmessige NAV-møter
 • Psykososiale tiltak/Psykososial arbeidsmiljø
 • Lavterskel treningstilbud
 • Fokus på opplæring, forfl.teknikk, arb.teknikk, bruk av dataverktøy
 • Økt grunnbemanning – bruk av prosjektmidler
 • Kompetanseheving( medarbeiderskap, internundervisning, kurs for mange o.l)
 • Avvikshåndtering/avviksmelding/HMS-planer
 • Distrikt Sør:
 • månedlig gjennomgang av fraværstall med fokus på tilretteleggingsmuligheter / igangsatte tiltak
 • Lavterskel treningstilbud og bassengtilbud
 • God dialog med medarbeidere i forhold til funksjons- helseproblem - fokus på forebyggende tiltak – før evt legetime.
 • Utvidet mulighet for tilrettelegging ved å kombinere tilretteleggingstilskudd og prosjektmidler
 • Økt grunnbemanning Åsen helsetun (ekstra D-vakt) for å redusere fravær.
 • Holdningsarbeid blant ledere og medarbeidere for å skape tillitt og trygghet – rom for å gi en kollega mulighet til å jobbe en periode med nedsatt funksjonsevne
 • Fortsatt fokus på oppl. I forfl.teknikk, stressmestring, rygg/nakkeskole (inkl individuell oppf.)
 • Bærekraftige og nyskapende samfunn som er attraktive for næringsliv, befolkning, arbeidskraft og eksterne samarbeidsparter
 • Samfunn som med utgangspunkt i sin egenart utvikler mangfold og kulturrikdom
 • Preget av engasjement, deltakelse, frivillighet og folkestyre
 • Kreative og inkluderende
 • Innbyggerfokuserte og kvalitetsbevisste kommuner
slide5

Sykefraværsprosjekt - utfordringer

 • UTFORDRINGER:
 • økt trykk på tjenestene i perioden – større belastning på ansatte – kan delvis måles gjennom IPLOS-registreringer.
 • mer konkrete delmål – mulighet til målbarhet – jobbes med.
 • jobbrelatert / ikke jobbrelatert fravær – ikke alt fravær en kan forebygge
 • økonomi – tilrettelegging og forebygging koster penger
 • rekruttering (riktig medarbeider på riktig sted til riktig tid)
 • Stillingsstørrelser/turnuser