lofav rkomitesamling n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LOfavørkomitesamling PowerPoint Presentation
Download Presentation
LOfavørkomitesamling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

LOfavørkomitesamling - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

LOfavørkomitesamling. Heidi Myhr. Strategidokument for LOfavør - Kongressen Visjon, mål og målbilde godkjent i Fellesutvalget 25.juni Tiltak. 2. 20. august 2014. Strategidokument. Kongressen: ”LOfavør skal være det mest kjente fordelskonseptet blant LOs

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LOfavørkomitesamling' - hisa


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Strategidokument for LOfavør - Kongressen

 • Visjon, mål og målbilde godkjent i Fellesutvalget 25.juni
 • Tiltak

2

20. august 2014

strategidokument
Strategidokument

Kongressen:

”LOfavør skal være det mest kjente fordelskonseptet blant LOs

Medlemmer. Fellesutvalget for LOfavør utarbeider årlig strategiplan

og evalueringer.”

”Arbeidet med å videreutvikle LOfavør vil stå sentralt i perioden. Dette

må gjøres i nært samarbeid med forbundene, slik at medlemsfordelene

til en hver tid støtter rekrutterings- og servicearbeidet overfor

Medlemmer og potensielle medlemmer

Fellesutvalget har bedt komiteene Organisasjon og leverandørkomiteen OLK og Bank og forsikringskomiteen BFK lage strategidokumentet

Bakgrunn er bl.a medlemsundersøkelse gjort i 2008

visjon
Visjon

LOfavør - trygghet for den enkelte - merverdi i medlemskapet

hovedm l
Hovedmål
 • LOfavørs hovedmål er å understøtte LOs organisatoriske hovedmålsetning
 • om en ytterligere styrkning av posisjonen som den ledende
 • arbeidstakerorganisasjonen i Norge gjennom å:
 • Bidra til flere nye medlemmer
 • Bidra til å øke medlemslojalitet
m lbilde for lofav r olk og bfk godkjent i fellesutvalget pr 25 6 09
Målbilde for – LOfavør (OLK og BFK)Godkjent i fellesutvalget Pr. 25.6.09

LOfavør – det trygge valget

LOfavør gir trygghet for den enkelte og merverdi i medlemskapet

Et selvbærende/finansierende konsept

Økomomi

Økt lojalitet til medlemskapet i forbundet, med fordelene og bruken av de

Medlemmene skal kjenne til LOfavør

Fordelene oppleves som enkle, relevante, attraktive med god kvalitet

Det mest kjente fordelskonseptet blant LO medlemmer

Medlemmer

Konseptet er forankret i forbundene, tillitsvalgte og styrende organer

Alle ”grupperinger” (LO, forbund, Medlemskort) drar i samme retning

Økt engasjement fra forbundene, forbedringstiltak

Interne prosesser

Kvalitet, felleskap og miljø

Læring/organisasjon

OK

Må følges opp

Må handles/besluttes

slide7

Tiltak

7

20. august 2014

tiltak som er igangsatt
Tiltak som er igangsatt:
 • Flere aktiviteter er allerede satt i gang:
  • Skolering. Lages sammen med AOF
  • Konkurrentanalyse
  • Utvikling og administrasjon av LOfavør profil
  • Produktstrategi
  • Informasjon- og kommunikasjonstrategi
  • Trygghetskampanje høst 2009

8

20. august 2014

slide9

LOfavør skolering

9

20. august 2014

lofav r skolering
LOfavør skolering
 • Arbeidsgruppen består av:
  • Berit Eskerud Fagforbundet, leder
  • Jan Ørnevik, Fellesforbundet
  • Henrik Solvorn Fjeldsbø Industri og Energi
  • Reidun Aamland Andersen, Norsk Tjenestemannslag
  • Arnfinn Olsen, Handel og Kontor
  • Ulf Lervik, leder av Lofavørkomiteen i Østfold
  • Olav Andresen ungdomsrådgiver i LO
  • Tom Windvik, SB1 Oslo Akershus
  • Morten Falstad, SB1 Skadeforsikring
  • Geir Gustavsen SB1 Livsforsikring
 • Administrasjon for arbeidsgruppen:
  • Anne Cathrine Devik Leder av LO Kompetanse i AOF Norge
  • Heidi Myhr SB1 Leder av Medlemskort AS
  • Rune Bergene Organisasjonsmarkedet i SB1
  • Jan Lajord Organisasjonsmarkedet i LO

10

20. august 2014

lofav r skolering1
LOfavør skolering
 • Mål med tiltaket:
  • De ulike skoleringsoppleggene skal kunne brukes i forbundenes eget
  • skoleringsarbeid eller som en del av allerede eksisterende kursopplegg
  • Skal kunne brukes av LOfavør komiteene i fylkene
  • Skal skape mer kunnskap om LOfavør. Både konseptet og
  • de enkelte produkter
 • Målgrupper
  • forbundenes veiledere
  • kurs i LOfavør for tillitsvalgte
  • forbundenes medlemmer
 • Ansvarlig for oppdatering
  • SB1 Medlemskort
  • Organisasjonsavd. i SB1
 • Skoleringsopplegget utvikles i samarbeid med AOF i Norge

11

20. august 2014

lofav r skolering2
LOfavør skolering
 • Mål for deltakerne på veilederopplæring:
  • Trene på formidling/presentasjonsteknikk på LOfavør
  • Trene på å synliggjøre det beste i LOfavør
  • Trene på å identifisere situasjoner på arb.plassen til å bruke teknikken
  • Trene på å treffe det enkelte medlem ved:
   • kartlegging, analyse
   • målvalg
   • tiltak
   • evaluering

12

20. august 2014

slide13

Konkurrentsammenligning

13

20. august 2014

konkurrentsammenligning
Konkurrentsammenligning
 • Arbeidsgruppen består av:
  • Jonny Simmenes, Forbundet for Ledelse og Teknikk
  • Inger Haug, Fagforbundet
  • Knut Endreson, LO
  • Geir Gustavsen SB1 Livsforsikringselskap
  • Pia Sandberg, SB1 Skadeforsikringselskap
  • Heidi Myhr SB1 Medlemskort
 • Administrasjon for arbeidsgruppen:
  • Administrasjonsgruppen

14

20. august 2014

konkurrentsammenligning1
Konkurrentsammenligning
 • Det er gjennomført en konkurrentsammenligning på LOfavørkonseptet mot øvrige fordelskonsepter i markedet. Vurdert:
  • Total innhold, betingelser og pris
  • Tilgjengelighet - distribusjon
 • Gir grunnlag for flere ting:
  • Lage produktstrategi
  • Informasjonsstrategi
  • ”Produktutvikling”

15

20. august 2014

konkurrentsammenligning2
Konkurrentsammenligning
 • Sammenligne forbundenes LOfavørkonsept med konkurrenters.
  • YS, UNIO, Utdanningforbundet, NITO, Akademikerne.
 • Kartlegge enkelte forbund i LO som har avvikende fordeler.
 • Sammenligning med fordelsleverandører
  • OBOS, NAF, COOP, Owners bye

16

20. august 2014

konkurrentsammenligning3
Konkurrentsammenligning
 • Fremdrift
  • Legges frem i BFK og OLK
  • Grunnlag til produktstrategiarbeid

17

20. august 2014

slide18

Produktstrategi

18

20. august 2014

forprosjekt til produktstrategi
Forprosjekt til produktstrategi
 • Arbeidsgruppen består av:
  • Bjørn Ove Skogstad fra Fellesforbundet leder gruppen
  • Hans-Kristian Stenestø fra Fagforbundet
  • Kristin Nielsen fra Handel og Kontor
  • Tor-Egil Pålerud fra Jernbaneforbundet
  • Tone Nordeberg fra FO
  • Annette Klem MFO
 • Sekretariat for arbeidsgruppen:
  • Administrasjonsgruppen for LO favør

19

20. august 2014

forprosjekt for produktstrategi
Forprosjekt for produktstrategi
 • Mål med tiltaket
  • Lage et godt grunnlag for en gradvis tilpassning av leverandører til konseptet
  • Lage et godt grunnlag for å utarbeide endelig produktstrategi
  • Lage et godt grunnlag for å vurdere differensiering eller ikke, i forhold til
  • konkurrerende konsepter
 • Arbeidsgruppen har bl.a grunnlag fra
  • Medlemsundersøkelsen
  • Konkurrentanalyse
 • Arbeidet legges frem for BFK og OLK

20

20. august 2014

slide21

En helhetlig profil

21

20. august 2014

helhetlig profil
Helhetlig profil
 • Arbeidsgruppen består av:
  • Heidi Myhr SB1 Medlemskort
  • Cecilie Loe SB1 Medlemskort
  • Knut Endreson LO
 • Administrasjon for arbeidsgruppen:
  • Administrasjonsgruppen for LO favør

22

20. august 2014

helhetlig profil1
Helhetlig profil
 • For å øke kjennskap må LOfavørprofilen ivaretas
 • Målsetting
  • Administrere og videreutvikle den nye profilen
  • Gjøre den lett tilgjengelig for alle forbund og leverandører
  • Ivareta korrekt bruk av profilen
 • Medlemskort har ansvar for å administrasjonen av profilen
 • Fremdrift
  • Gruppen vil komme med forslag om en relansering av den nye profilen
  • til forbundene, bankene og øvrige leverandører

24

20. august 2014

slide25

Informasjon- kommunikasjons

strategi

25

20. august 2014

informasjon kommunikasjonsstrategi
Informasjon- kommunikasjonsstrategi
 • Mål med tiltaket
  • Være førende for arbeidet med profilarbeid
  • Være førende i videre arbeidet for felles aktiviteter lagd av Fellesutvalget
  • Gir rammer til BFK og OLK når de gjør aktiviteter
 • Arbeidet legges frem for BFK og OLK
 • Arbeidsgruppen settes ned i nærmeste fremtid av BFK og OLK

26

20. august 2014

lofav r aktiviteter fremover vil innholde trygghet
LOfavør aktiviteter fremover vil innholde ”Trygghet”
 • Aktiviteter skal planlegges for å få forutsigbarhet
 • Det vil være jevnlige aktiviteter frem til 2013
 • LO’s verdier skal også følge alle produkter i
 • LOfavørkonseptet
 • Vi vil derfor vektlegge Trygghet som en rød tråd

28

20. august 2014

trygghetsaktivitet
Trygghetsaktivitet
 • Arbeidsgruppen består av:
  • Kirsti Mandal Norsk Arbeidsmandsforbund , leder
  • Hans Kristian Stenestø, Fagforbundet
  • Cathrine Slungaard, Fellesforbundet
  • Reidun Aamland Andersen, Norsk Tjenestemannslag
  • Arnfinn Olsen, Handel og Kontor i Norge
  • Christian Ingebrigtsen, Norges Offisersforbund
  • Kari Hauge, LOfavørkomiteene i fylkene
 • Administrasjon for arbeidsgruppen:
  • Heidi Myhr SB1 Medlemskort AS
  • Ragne Steensrud, Org.marked SB1
  • Pia Sandberg, Skadeselskapet SB1
  • Nina Bentzen, LO

29

20. august 2014

trygghetsaktiviteter h st 2009 2010
Trygghetsaktiviteter høst 2009 - 2010
 • Visjon: gir trygghet for den enkelte og merverdi i medlemskapet
 • Mål
  • Bidra til flere nye medlemmer
  • Bidra til større medlemslojalitet
 • Målgrupper
  • Medlemmet i forskjellige livsfaser
  • Tillitsvalgte
  • Ansatte i forbundene – gjennomførere
  • Ansatte i forbundene - øvrige
  • LOfavørkomiteene i fylkene

30

20. august 2014

trygghetsaktivitet h sten 2009
Trygghetsaktivitet høsten 2009
 • Første område valgt for Trygghetsaktivitet:
 • Kollektiv hjem – brann
 • Tidspunkt: Oktober - ut året
 • Målsetting
  • øke kunnskap i forbundene om Kollektiv hjem
   • eierskap og produktkvalitet
  • øke kunnskap blant medlemmene
   • mange er dobbeltforsikret
 • Skadeforebygging
  • enkle opplysninger kan bidra stort både for medlemmene
  • og økonomisk for kollektivhjem ordningen

31

20. august 2014

trygghetsaktivitet h sten 20091
Trygghetsaktivitet høsten 2009
 • Tiltak tillitsvalgte
  • Tilrettelegge god og brukervennlig informasjon
   • Folder om koll.hjem ”5 gode egenskaper”, faktisk hendelse m.m
   • Informasjonsflyer om kampanjen
   • Kort presentasjonsserie til møter
 • Tiltak gjennomføringsansvarlig i forbundene
  • Må få kunnskap om hele kampanjen og alle kontaktpersoner slik at spm
  • blir besvart raskt
 • Tiltak øvrige ansatte i forbundene
  • Skal få en enkel og god informasjon om kampanjen og dens formål

32

20. august 2014

trygghetsaktivitet h sten 20092
Trygghetsaktivitet høsten 2009
 • Tiltak medlemmer
  • Annonser i alle Fagblade i desember
  • Bannerannonser til bruk på nettsidene til forbundene
  • Sikkerhetsprodukter (røykvarsler) på lofavor.no
  • ”Beredskapsplan” til diverse bruk
   • Nedlasting på LOfavor.no
   • Følge sikkerhetsprodukter
   • Vedlegg i fagblader
   • Magnet til kjøleskap
  • Se på muligheter for gode PR stunt
 • Tiltak Kollektiv hjem – brann fortsetter over jul
  • Annonser i alle Fagblader
  • Bannerannonser til bruk på nettsidene til forbundene

33

20. august 2014

trygghetsaktivitet h sten 20093
Trygghetsaktivitet høsten 2009
 • Oppfølging
  • Det enkelte forbund får materiell for å:
   • Tilrettelegge materiellet til sitt –(med logo)
   • Distribuere informasjonen i eget forbund
   • Bruke sine egne kanaler ut til medlemmene
  • LOfavørkomiteene
   • Distriktsekretærene får informasjon på samme tid som forbund

34

20. august 2014

trygghetsaktivitet h sten 20094
Trygghetsaktivitet høsten 2009
 • Fremdrift for høstens kampanje
  • I oktober/november kommer elementer til tillitsvalgte
  • I siste nr av fagbladene kommer annonsen
  • 1 desember er sikkerhetsbutikk klar og produktene kommet
  • Beredskapsplan ferdig primo november
  • Ny annonse i januar
 • Evaluering ved kampanjens slutt

35

20. august 2014

trygghetspakker
Trygghetspakker

Trygghetspakke I:

2 stk optiske røykvarslere (Deltronic PR-1211) med trådløs forbindelse mellom varslerne. For spesifisert produktinfo se selskapets hjemmesider.

Fordelen med seriekoplede brannvarslere er at branntilløp nær den ene varsleren gir alarm i begge enheter umiddelart. Varslerne er av meget høy kvalitet og krever absolutt ingen forkunnskaper for å kunne monteres.

Veiledende pris kr 1738,-.

Pågående kampanjepris fra T og S til alle kunder kr 1198,-.

Tilbud til SpareBank 1/LO-kampanje kr 1048,-(*).

Fratrukket subsidie med kr 100,- pr ordre gir dette en nettopris kr 948,- (45% rabatt)

*) Eksakt pris vil avhenge av hvor mange og hvor raskt LO vil forhåndsbekrefte bestilling av antall enheter.

Trygghetspakke II:

2 stk optisk røykvarsler (Deltronic PS 1201) frittstående røykvarsler.

1 stk 120 x 120 brannteppe

Veiledende pris kr 597,-.

Tilbud til SpareBank 1/LO-kampanje kr 448,-(*).

Fratrukket subsidie med kr 100,- pr ordre gir dette en nettopris kr 348,- (42 % rabatt).

trygghetsaktivitet h sten 20095
Trygghetsaktivitet høsten 2009
 • Tiltak i- og fra bankene
  • Hvordan kan den enkelte bank støtte aktiviteter til forbundene?
  • LOfavørkomiteene et viktig fora for å skape aktivitet
  • Det enkelte kontor må ha god informasjon om aktiviteten
  • Det er forbundene som eier aktiviteten
  • post@lofavor.no

37

20. august 2014