slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Complicacions agudes diabètiques PowerPoint Presentation
Download Presentation
Complicacions agudes diabètiques

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Complicacions agudes diabètiques - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Complicacions agudes diabètiques. Pilar Gil Lluís Resident de 4º any d’ Endocrinologia Hospital Parc Taulí. Índex. D. Hiperglicèmiques Hiperglicèmia simple CAD/ cetosi diabètica Estat/ coma hiperosmolar D. Hipoglicèmiques Amb o sense disminució n. consciència Cas clínic.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Complicacions agudes diabètiques' - hinda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Complicacions agudes diabètiques

Pilar Gil Lluís

Resident de 4º any d’ Endocrinologia

Hospital Parc Taulí

slide2
Índex
 • D. Hiperglicèmiques
  • Hiperglicèmia simple
  • CAD/ cetosi diabètica
  • Estat/ coma hiperosmolar
 • D. Hipoglicèmiques
  • Amb o sense disminució n. consciència
 • Cas clínic
slide6

Desencadenants

 • Buscar sempre el desencadenant!!
 • Comuns a CAD/CHNC:
  • Debut
  • Mal compliment/ inadequada administració insulina
  • Infeccions: ITUs, Pneumònies, intraabdominals, infecció en peu neuropàtic
  • IAM, TEP
  • Pancreatitis aguda
  • No es troba causa (20%)
 • CAD:
  • Mal funcionament bomba d’ insulina sc (DM1)
  • Estrès Emocional
 • CHNC
  • Ús de glucocorticoids
slide7

Causa desencadenant

Dèf. Absolut insulina

Dèf. parcial insulina

↑ glucagó

GH/ cortisol

Catecolamines

Lipòlisi

Cetogènesi

Gluconeogènesi

Glicogenolisi

Proteolisi

À. Betahidroxibutíric

A. acetoacètic

Acetona

Diüresi osmòtica

Pèrdua d’aigua i electròlits

Deshidratació

Insuficiència renal

Hiperglicèmia

Hiperosmolaritat

CHNC

CAD

slide8

Clínica

Secundàries a hiperglicèmia

Poliúria, polidípsia i pèrdua de pes

Signes de deshidratació: sg plec +/ hTA/ xoc

Pròpies del procès desencadenant

Compte! Pacient pot estar oligosintomàtic (febre absent, cardiopatia isquèmica silent,…)

CAD

Alè cetonèmic

Respiració Kussmaul

Nàusees/ vòmits

Dolor Abdominal

CHNC

Estupor- coma (50%)

Dèf NRL

N/V/ Do ABD

Distrès Respiratori

diagn stic diferencial de les descompensacions de la dm
Diagnòstic diferencial de les descompensacions de la DM

Hi pot haver descompensacions mixtes!!

proves complement ries
Proves complementàries
 • Glucèmia i cetonèmia capil·lar. Constants Habituals
 • Analítica general
 • Sediment orina
 • Rx tòrax
 • ECG
 • Altres proves en funció de la clínica: Cultius, TC, PL,...
 • Hemograma
  • Eq Àcid- Base
  • Glicèmia
  • Funció renal/ions
  • Osm. plasm.
  • Funció hepàtica
  • Amilasa
  • CK/ troponines
ceton mia
Cetonèmia

* En cas d’ I. Renal severa pot haver ↓ excreció C. cetònics

c lculs d utilitat

Glucosa mg/dL-100

Na+ corregit =

x 1,6 + Na+

100

Osmolaritat real - 290

x Volum d’ H2O corporal (Kg de pes x 0.6)

290

Càlculs d’ utilitat
 • Càlcul del sodi corregit:

Els nivells de Na baixen 1,6 meq/L per cada 100 mg/100mL que s’incrementen els nivells de glucosa

 • Càlcul de l’osmolaritat:
 • Dèficit de líquids:

Osm(mosmol/L)= 2 [ Na+ K] + Glucosa (mmol/l) + urea (mmol/L)

tractament
Tractament
 • El de la causa desencadenant
 • B. insulina ev
 • Hidratació ev
 • Aports de potassi
 • S.Glucosat
 • +/- Bicarbonat
 • Protecció gàstrica
 • Profilaxi antitrombòtica

CAD

CHNC

CAD: No sempre

tractament insulina ev
Tractament: Insulina ev
 • 100 UI d’ Insulina regular en 100 SF ev
 • Calcular a 0.1 UI/kg/h
 • Per ex: 60 kg
  • <100: 1 ml/h
  • 101-150: 2 ml/h
  • 151-200: 3 ml/h
  • 201-250: 4 ml/h
  • 251- 300: 5 ml/h
  • ≥ 301: 6 ml/h
tractament insulina ev1
Tractament: Insulina ev
 • Objectiu: ↓ glicèmia 75-100mg/dl per hora.
  • Si < 50 ml/h: doblar dosi c/2h.
  • Si >150: disminuir 1/3
 • Objectiu final: aconseguir glicèmies entre 150-250 mg/dl
pas a insulina subcut nia
Pas a Insulina subcutània
 • Iniciar si:
  • Si glicèmia < 250 mg/ dl
  • pH > 7.3 /HCO3- >18 o resolució Hiperosmolaritat
 • Pacient no tractat amb insulina
  • Pauta insulina regular s.c. c/6h 0.7 UI/kg/dia:
  • per ex per a pacient de 70 kg:
   • < 120 mg/dl   12 UI
   • 121-150 mg/dl 13 UI
   • 151-200 mg/dl 14 UI
   • 201-250 mg/dl 15 UI
   • 251-300 mg/dl 16 UI
   • 301-350 mg/dl 18 UI
   • > 350 mg/dl 18 UI s.c + 4 i.m: plantejar reinici B. ins.
 • Pacient tractat prèviament amb Insulina
  • Iniciar la seva pauta + suplements
 • Iniciar insulina sc i parar la B. insulina a les 2 hores.
tractament serumter pia
Tractament: serumteràpia
 • Reposició de 3-6 litres en les primeres 24h
 • Ajustar aport de sèrums en funció d’ estat hemodinàmic i patologia de base
 • 1º Hora: SF 1000 ml.
 • Si Xoc: usar expansors del plasma
 • 2-4h: SF 500cc/h.
 • Després SF 500 c/4-6h.
 • Si Na corregit >155: S. Hipotònic 0.45 (màx 3l/dia)
tractament s rum glucosat
Tractament: sèrum glucosat
 • 150 g glucosa/ dia
 • Si glicèmia < 250-300: SG 5% cada 4h o SG 10% cada 8 hores
 • Si hipoglicèmia ↑ ritme de perfussió SG i en tot cas suspendre B. insulina durant 1/2h.
slide19

Tractament: Aports de Potassi

 • Si en ECG inicial signes hipopotassèmia: iniciar ClK a 10-20 meq/h fins a resultat analítica
 • 2ª a 4ª h
  • K+ > 5 meq/l: no administrar aports.
  • K+ 3.5-5 meq/l: 20 meq/h
  • K+ <3.5 meq/l: 30 meq/h
 • Control potassi c/ 2 hores en CAD
 • 4- 24 hores:
  • 80- 120 meq/dia en CAD
  • 60- 100meq en CHNC
 • En cas d’ administrar- se HCO3- pot ↓ potassi
tractament bicarbonat en cad
Tractament: Bicarbonat en CAD
 • Indicacions:
  • pH < 7 ± HCO3-<5
  • pH <7.10 ± HCO3-<10 si: xoc, IAM, ICC severa
  • Hiperkalièmia severa
  • Acidosi hiperclorèmica tardana severa
  • Depressió respiratòria
 • S’ administrarà 1meq/kg e.v. NaHCO3- 1 molar a passar en 45min.
 • Control amb EAB al cap de 30 min d’ administrat NaHCO3-
 • S’ haurà de monitoritzar potassi c/h per risc hipoK+
complicacions
Complicacions
 • Hipoglucèmia ↑ perfussió S. glucosat
 • Hipokalièmia ↑aports
 • Acidosi hiperclorèmica  administrar 1/3 del potassi en forma de fosfat monopotàssic.
 • Hipocalcèmia en cas d’ administrar PK, monitoritzar nivell Ca/Mg.
 • Edemacerebral: en nens. † 25%, 35% seqüeles. Signe precoç: cefalea, letàrgia/ convulsions,… Es minimitza reponent progressivament dèficits Na/ H2O. També s’ ha observat si administracióHCO3-
 • EAP no cardiogènic
 • Vòmits/ broncoaspiració: Si Acidosi + o ↓ nivell consciència
errors freq ents
Errors freqüents
 • Suspendre la bomba inmediatament o just abans d’ inici Insulina sc.
 • Suspendre bomba de cop en cas d’ hipoglicèmia augmentar perfussió de s. glucosat.
 • Retard en inici de S. glucosat.
 • Administrar HCO3- quan no es troba indicat
 • No buscar causa desencadenant.
 • Aport escàs de potassi
 • Pas prematur a insulina sc o a dosi insuficient
slide23
Índex
 • D. Hiperglicèmiques
  • Hiperglicèmia simple
  • CAD/ cetosi diabètica
  • Estat/ coma hiperosmolar
 • D. Hipoglicèmiques
  • Amb o sense disminució n. consciència
 • Cas clínic
slide25

Tractament DM2: dianes terapèutiques

Abs. Intestinal glucosa

Metformina

Glitazones

Inh. glucosidases

Glitazones

Metformina

↓ Captació glucosa Muscular

Hiperglucèmia

↑ producció hepàtica glucosa

Glitazones/ Metf

Insulina

Sulfonilurees

Insulines

Glinides

Secreció inapropiada insulina

↑ lipòlisi

slide29

Clínica

 • Adrenèrgica:
  • Tremolors
  • Palpitacions
  • Diaforesi
 • Neuroglucopènia
  • Convulsions
  • ↓ nivell consciència
  • Coma
 • Es calcula que 4% † en DM1 2ari a hipoglicèmia
 • Palidesa
 • Ansietat
 • HTA
 • Conducta inapropiada
 • Dèficits NRL
 • Pèrdua coneixement
slide30

Anamnesi

 • Darrera ingesta i tipus ( ha pres Hidrats de carboni?)
 • Dosificació de secretagogs/ insulina
 • Presència de vòmits o diarrees
 • Insuficiència renal/ hepàtica
 • Exercici físic
slide31

Tractament

 • Hipoglicèmia lleu/ moderada
  • Aport HC ràpida (15g) absorció via oral
  • Repetir glicèmia capil·lar en 15min
  • Si àpat en >1h prendre 1 ració HC lenta abs.
  • Si a prop àpat principal, avançar àpat
  • No sobretractar!
 • Neuroglucopènia
  • Administració 1mg glucagó i.m. (no efectiu OH/ CH/ desnutrits)
  • Glucosa 20 ml de SG 50%  inefectiu  repetir
  • Si persisteix malgrat perfusió de glucosa ev a dosis elevades: administrar Octreotide 50 μg/8h
  • SG 10% c/6-8h ev si pacient amb SU o insulina lenta
 • Pacients tractats amb SU s‘ han de monitoritzar > 24h
slide32
Índex
 • D. Hiperglicèmiques
  • Hiperglicèmia simple
  • CAD/ cetosi diabètica
  • Estat/ coma hiperosmolar
 • D. Hipoglicèmiques
  • Amb o sense disminució n. consciència
 • Cas clínic
slide33

Cas clínic

 • ♂ 58 anys edat amb A. Personals:
  • Enolisme sever
  • Hipotiroidisme primari autoinmune
  • DLP mixta
  • PNP sensitivomotora desmielinitzant
  • En Tt amb LT4 125 mcg/Gemfibrozilo/Simvastatina
 • Malaltia Actual
  • Sd confusional Agut
  • Anorèxia + astènia
  • Poliúria + polidípsia + pèrdua de pes
  • No dolor toràcic. No clínica infecciosa.
  • No canvi R. deposicional
slide34

Exploració

 • Normotens. Afebril. Saturació 99%
 • Respiració de Kussmaul
 • Glicèmia HI. Cetonèmia 5.2
 • Somnolent. Sense altres focalitats neurològiques
 • ACR: normal
 • Abdomen anodí
slide35

Proves complementàries

 • Analítica inicial:
  • Leucòcits 8640 (N 7330), Hb 162 g/l
  • pH 7.04, HCO3 5.4
  • Glucosa 709 mg/dl
  • Urea 50, Creatinina 1.68 mg/dl
  • Sodi 133 mg/dl, potassi 4.4 mg/dl
  • Osmolaritat 346 mosm/kg
  • Funció hepàtica + Amilasa Normal
 • Sediment: Negatiu
 • Rx tòrax: no condensacions
 • ECG: RS a 90x’, PR 0.19, eix a 0º, sense alter. repol
slide36

Diagnòstic

 • Glucosa 709 mg/dl
 • Cetonèmia 5.2
 • pH 7.04/ HCO3 5.4
 • Osmolaritat 346 mosm/kg

CAD + Coma hiperosmolar

slide37

Glucosa mg/dL-100

709 - 100

Na+ corregit =

142 meq/l =

x 1,6 + Na+

x 1,6 + 133

100

100

Osmolaritat real- 290

346- 290

x Volum d’ H2O corporal (Kg de pes x 0.6)

x Volum d’ H2O corporal (135x 0.6)

290

290

Diagnòstic

 • Càlculs:

Dèf. Líquids = 15 litres!

slide38

Tractament

 • B. insulina 100 UI/ 100 SF
  • <60: ½ ml/h
  • 61- 80 1ml/h
  • 81- 150 2 ml/h
  • 151- 200: 3 ml/h
  • 201- 250: 4 ml/h
  • 251- 300: 6 ml/h
  • 301- 350: 8 ml/h
  • >351: 10 ml/h
slide39

Tractament

 • SF 1 litre en 1 hora
 • SF 1500 ml en 3 hores
 • SF 500/2h durant 6h + 15 meq Clk
 • No es va administrar HCO3 per pH >7 i HCO3 >5
 • També es va administrar B1 i.m + Enoxaparina 40mg/24h + omeprazol 20mg.
slide42

Tractament

 • Es manté B.insulina ev
 • SF 500cc/4h + 20 meq ClK
 • SG 5% 500 cc/ 4 h
 • A les 14 h s’ inicia insulina regular 36 UI i es para infusió ev Insulina a les 2h.

Insulina Regular c/6h

  • < 80: 26 UI
  • 81- 120: 28 UI
  • 121- 150: 30 UI
  • 151- 200: 32 UI
  • 201- 250: 33 UI
 • 251- 300: 34 UI
 • 301- 350: 36 UI
 • >350: 40 UI
slide45

Evolució posterior

 • Posteriorment molt bona evolució
 • Es va iniciar insulatard NPH 50-0-30 + Metformina
 • En estudi analític es va confirmar que era DM2 i a la llarga s’ ha pogut suspendre tractament amb Insulina