Defnyddiwch y cyflwyniad PowerPoint rhyngweithiol hwn i werthu’r agweddau hyn ar Ditradu - PowerPoint PPT Presentation

hillary-petty
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Defnyddiwch y cyflwyniad PowerPoint rhyngweithiol hwn i werthu’r agweddau hyn ar Ditradu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Defnyddiwch y cyflwyniad PowerPoint rhyngweithiol hwn i werthu’r agweddau hyn ar Ditradu

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Defnyddiwch y cyflwyniad PowerPoint rhyngweithiol hwn i werthu’r agweddau hyn ar Ditradu
154 Views
Download Presentation

Defnyddiwch y cyflwyniad PowerPoint rhyngweithiol hwn i werthu’r agweddau hyn ar Ditradu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Evaluation Titration Defnyddiwch y cyflwyniad PowerPoint rhyngweithiol hwn i werthu’r agweddau hyn ar Ditradu Cywirdeg mewn Titradau Dull Titradu Dethol Canlyniadau Gwelliannau Titradu

  2. Dylwn fod yn ofalus iawn gyda’r titradiad cyntaf fel bod y canlyniad yn gywir. Mae titradau bod amser yn gywir felly bydd fy atebion yn gywir. Dylwn ychwanegu asid o’r fwred 1 cm3 ar y tro. Cywirdeb mewn Titradu Dylem ei ailadrodd gymaint ag y bo modd er mwyn gwneud y canlyniadau yn fwy cywir. Mae titradau yn gywir iawn. Ni allent fod yn fwy cywir. Cywirdeb mewn Titradu

  3. Cywirdeb mewn Titradu

  4. Mae lefel fy llygaid yn bwysig iawn wrth gymryd y darlleniadau. Dyliwn olchi’r fflasg a gwneud yn siŵr ei fod yn sych cyn ailadrodd y dull Does dim gwahaniaeth os yw’r asid neu’r alcali yn mynd mewn i’r fwred. Dul titradu Does dim gwahaniaeth pa ddangosydd rwyf yn ei ddefnyddio, maent i gyd yn newid eu lliw yr un pryd. Rwy’n meddwl y dylwn wneud y titriad ddwy waith. Bydd yn rhoi cyfartaledd i mi felly bydd yn gywir. Dull titradu

  5. Dull Titradu

  6. Mae dau arbrawf yn ddigon. Byddant yn rhoi cyfartaledd i mi. Cymryd cyfartaledd o dri ateb fyddai orau. Mae gwahaniaeth o 1 cm3 rhwng canlyniadau yn ddigon agos. Dethol Canlyniadau Dylwn adael y canlyniad cyntaf allan o’r cyfartaledd. Rwyf angen dau ganlyniad cywir o fewn 0.2 cm3 i’w gilydd. Dethol Canlyniadau

  7. Dethol Canlyniadau

  8. Dylwn bob amser wneud yn siŵr fy mod yn defnyddio dau ddiferyn o ddangosydd – nid tri. Dylwn geisio ychwanegu’r asid o’r fwred un diferyn ar y tro o’r dechrau. Mae’n anodd iawn gwella’r dull gan fod y bibed a’r fwred mor gywir. Gwelliannau Titradu Byddwn yn defnyddio silindr mesur y tro nesaf yn lle piped. Byddai’n gynt. Credaf y dylem ddefnyddio offer mwy cywir y tro nesaf. Gwelliannau Titradu

  9. Gwelliannau Titradu