Actua - PowerPoint PPT Presentation

hillary-nixon
actua n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Actua PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
Actua
86 Views
Download Presentation

Actua

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Actua Door Alexander en Manon

  2. Inleiding • Bombardement Damascus • Europa nobelprijs • Amerika in rouw • Colmar volledig afgebrand

  3. Bombardement damascus • Bombardement • Vluchtelingenkamp • Syrische hoofdstad

  4. Europa nobelprijs • Oslo • Vrede

  5. Amerika rouwt om drama basisschool Newton • Plaats : school newton • Wie : 20 jarige man • Waarom : hij haatte zijn moeder • Wanneer : vrijdag gebeurd zondag herdacht maandag begraven • Hoeveel slachtoffers : 20 kinderen 7 volwassenen

  6. Restaurant Colmar in Sint-Denijs-Westrem uitgebrand • 3.30 uur in het restaurant Kortrijksesteenweg. accidentele brand • oorzaak nog niet bekend. • Niemand raakte bij de brand gewond • Heropbouwen

  7. zijn er nog vragen?

  8. Bedankt voor jullie aandacht