regionale anskaffelsesprosesser helse s r st regionens og sykehuspartners rolle
Download
Skip this Video
Download Presentation
Regionale anskaffelsesprosesser Helse Sør Øst Regionens og Sykehuspartners rolle

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Regionale anskaffelsesprosesser Helse Sør Øst Regionens og Sykehuspartners rolle - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

Regionale anskaffelsesprosesser Helse Sør Øst Regionens og Sykehuspartners rolle. Innkjøpsdirektør Reidar Løkken, Sykehuspartner Avdelingssjef MTA Øystein Jensen, Rikshospitalet HF. Medisinsk Teknisk Forenings Landsmøte Trondheim 6. mai 2008. Disposisjon.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Regionale anskaffelsesprosesser Helse Sør Øst Regionens og Sykehuspartners rolle' - hilel-carter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
regionale anskaffelsesprosesser helse s r st regionens og sykehuspartners rolle

Regionale anskaffelsesprosesser Helse Sør ØstRegionens og Sykehuspartners rolle

Innkjøpsdirektør Reidar Løkken, Sykehuspartner

Avdelingssjef MTA Øystein Jensen, Rikshospitalet HF

Medisinsk Teknisk Forenings Landsmøte Trondheim 6. mai 2008

disposisjon
Disposisjon
 • Medisinsk-teknisk nettverk i tidligere Helse Sør etablert 1.1.2002, 7 sykehus nå 5 HF. Uformelt nettverk, faglig samarbeid, samme type utstyrsdatabaser, benchmarking, felles nettportal, Forvaltning 2005: 40.000 enheter, akk. kostnad 3,4 mrd kr. MTAs rolle som et kompetent innkjøpsorgan videreutviklet.
 • 2005 ØJ og RH MTA formalisert leder for MTU-nettverket fra Helse Sør
 • 2004 Sykehuspartner etablert, forretningsidé og hovedaktivitet
 • 2005 felles anbudsprosess for store MTU-anskaffelser i nettverket, koordinert av RH MTA
 • 2006, 2007 felles anbudsprosess for store anskaffelser i nettverket, kravspec og evaluering fra nettverket og sykehusene, koordinert av Sykehuspartner
 • 2007 kartlegging og benchmarking av MTU vedlikeholdsavtaler startet i nettverket
 • 2008 felles anbudsprosess store MTU-anskaffelser Helse Sør Øst. ØJ og MTA RH valgt som faglig koordinator for MTU-anbudet 2008 på vegne av de medisinsk-tekniske miljøene i Helse Sør Øst, et fusjonert formalisert MTU-nettverk er under utvikling
 • Osloprosessen og veien videre
viktige hovedpunkter
Viktige hovedpunkter:
 • Å ha et videre perspektiv enn innkjøp.Flere og flere kliniske prosedyrer avhenger av avansert MTU og integrasjon av systemer. Dette øker kompleksiteten i anskaffelsen.
 • Forvaltning av MTU (yte MTT) er en serie inngripende prosesser, helt inn i den medisinske kjernevirksomheten. Fra det amerikanske ACCE, American College of Clinical engineering finnes følgende definisjon på fagfeltet clinical engineering = medisinsk teknikk: “As clinical medicine has become increasingly dependent on more sophisticated technologies and the complex equipment associated with it, the clinical engineer, as the name implies, has become the bridge between modern medicine and equally modern engineering.”
 • Anskaffelse av MTU er en del av utstyrsforvaltningen, og skiller seg radikalt fra ”normale” innkjøp. Det må være tette samarbeidsrelasjoner mellom tekniske og merkantile .fag
mtas rolle
MTAs rolle

Kapittel III. Bruk og vedlikehold

§ 11. Anskaffelse

Det elektromedisinske utstyret som anskaffes til bruk, skal være i samsvar med de bestemmelser som gjelder for det aktuelle utstyret og være egnet til formålet.

Veiledning til § 11

Bestemmelsen innebærer bl.a. å påse at det elektromedisinske utstyret som anskaffes oppfyller gjeldende sikkerhetskrav. Dette innebærer kontroll av at CE-merket er påført og av samsvarserklæringen eller annen dokumentasjon som viser at de gjeldende sikkerhetskravene er oppfylt.Vurderingen av hvorvidt utstyret er egnet til formålet er en vurdering som også må foretas av teknisk kyndig personell for bl.a. å fastslå om de løsninger fabrikanten har valgt teknisk og sikkerhetsmessig svarer til de medisinske forutsetninger for bruken.Denne bestemmelsen samt §§ 13-18 gjelder også for elektromedisinsk utstyr som virksomheten leier, låner osv, jf § 2

slide5
Noen utredninger:
 • RHs analyse av interne tjenester og organisering før ISE-dannelse (høst 2001), Hartmark.
 • RH ISEs tjenestekatalog og produksjonskostnader (vår 2002), Hartmark.
 • MTT nettverksgruppe H Sør tjenester 24.9.2002
 • R2006 strategiarbeid Helse Sør CG/EY, delrapporter P3 Teknologi og P7 Ikke-medisinske fellestjenester 25.10. 2002 avsnitt 6.4, rapport P3 og P7.
 • Helse Sør ”IBM-rapporten” april 2003
 • McKinsey ”Kjøp smart” RH høst 2003
 • McKinsey ”Fusjonsutredning RR” vår 2004
slide6
Brukergrensesnitt standard

V

IT

Card

Card

D

Lager

A/I 5

Bibl

Pers.

Barn

Card

Lab 9

PP

*

*

A/I 4

A

Lab 8

Gr.

UL 3

Gr.

A/I 2

Fysioterapi

L

Lab 7

M

Granskn

Gr

UL 2

Haugen

Kløfta

A/I1

L

Hage

Dammen

D

Datarom

L

M

Ko

UL 1

MR 3

Lab 6

Datarom

Lab 5

Gr

MR 1

Lab 4

Gr

MR 2

Lab 3

L

Forskn.lab

Datarom

L

CT

1

L

Forskn.lab

Lab 2

CT2

Skrivestue

Gr.

Lab 11

Lab 13

Gr.

Lab 12

A

B-b.

D

ØNH

Øye

Lab 1

B-b.

Nærarkiv

*

Kir Uro Gastro/TXDiv/Pol

Nevro- kir

Nevro

UiOstud

M

A

TKA

HMA

REVORT

PI

MED

Lunge

PACS

Korridor

D3

HOVED-

INNGANG

D2

Ekspedisjonen

”Clustering” av tunge, ”like” utstyrsenheter er rasjonelt

Glassgate

06.sept 2002

brukergrensesnitt eksempel
Brukergrensesnitt eksempel

GE advantix

Siemens Nevrostar 2

slide8
Totalkostnad

Vekting Helse sør felles 2006 - 2007:

tidsklemma eks rh
Tidsklemma, eks. RH

Beslutning om anskaffelse Til – fra Gj.snitt

Utarbeidelse av anbudsdokumenter 1 – 12 uker 5 uker

Utlysning og tilbudsfrist 3 – 8 uker 6 uker

Befaring, utprøving 0 – 8 uker 2 uker

Evaluering og innstilling 1 – 8 uker 4 uker

Klagefrist 2 uker 2 uker

Kontraktsforhandling og -inngåelse 0 – 4 uker 2 uker

Byggtilpasninger 0 – 36 uker 2 uker

Leveringstid 1 – 12 uker 8 uker

Installasjon /opplæring av superbr 0 – 2 uker 1 uke

Mottakskontroll 0 – 2 uker 1 uke

Prøvedrift 4 – 16 uker 10 uker

Fakturering 6 – 8 uker 7 uker

Sum 18 – 118 uker 50 uker

historikk resept 2006
Historikk - Resept 2006

Omfattende strategiprogram i Helse Sør 2002

P1 Struktur- og oppgavefordeling

P2 Kapasitet og behovsdekning

P3 Teknologi og informasjonsflyt

P4 Forskning og utvikling

P5 Verdigrunnlag og visjon

P6 Pasientrelasjonen

P7 Ikke-medisinske fellestjenester

P8 Utdanning og kompetanseutvikling

P9 Kommunikasjon, kultur og endringsledelse

www.helse-sor.no (For Medarbeidere>Strategi Resept 2006)

Vedtatt i styret i Helse Sør høsten 2002

Mer helse for hver krone

Mindre til administrasjon og mer til pasientbehandling

IKT, Innkjøp, Lønn, økonomi, personal

slide11
Hvorfor etablere Sykehuspartner?

Tilby mer effektiv drift av støttefunksjoner i helseforetakene og med riktig kvalitet, samt bidra til at helseforetakene kan holde fokus på sin primære virksomhet – pasientbehandling

sykehuspartner tjenesteomr der
Sykehuspartner - Tjenesteområder

2004

2005

2006

2007

Innkjøp

Lønn/personal

IKT

Økonomi/regnskap

storregionen helse s r st
Storregionen Helse Sør - Øst

Utgjør ca 60% av markedet i Norge

Omstillingsprosessen – Osloprosessen

Oppgavefordeling – Synergier

Spesialisering - spesialistfunksjoner

Konsekvenser for hvilket utstyr det enkelte HF skal ha?

Felles forsyningssenter for hele regionen for forbruksvarer

Driftes av DHL

Leverer bulkleveranser og avdelingspakket

All bestilling via e-handel og markedsplassen

NORKAT

Felles database for Katalogoppdatering og avtaleregister

norkat helse s r sts l sning for felles varekatalogadministrering
NORKAT – Helse Sør-Østs løsning for felles varekatalogadministrering

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

01.01

01.02

01.03

01.05

01.06

01.09

01.10

01.12

Første opplasting

Andre opplasting

Tredje opplasting

Fjerdeopplasting

Leverandørs frist for innsending av prisfil til IBX

Leverandørs frist for innsending av oppdatert prisskjema til HSØ

Dato for innlesing av varekatalog i innkjøpssystemer pr HF

Virkningsdato for ny varekatalog

 • Leverandør må utarbeide ny HSØ varekatalog
 • Pga manglende støtte i eHandel.no’s format må i tillegg ytterligere artikkelinformasjon med pakningsstørrelsesinformasjon utarbeides
 • NORKAT vil sammenstille og bearbeide disse to datakildene og produsere
  • HSØ varekatalog for FS/DHL med typisk T-PAK eller L-PAK
  • HSØ varekatalog for HF for kjøp fra lager, med typisk L-PAK eller F-PAK
  • HSØ varekatalog for HF med avdelingspakkede varer (i dag kun AHUS) med typisk F-PAK eller minste enhet (ME)

FS/DHL

Ytterligere artikkel-info (T-PAK m.m.)

HSØ varekatalog (T/L-PAK)

NORKAT(MASTER)

Leverandør

HSØ varekatalog (xml)

HSØ varekatalog (F/L-PAK)

HSØ vare-katalog (xml)

IBX

HF

HF (direkte)katalog

HF (direkte)katalog

 • Kontinuerlig endring av sortiment og katalog krever for mye ressurser for HSØ og HF
 • HSØ vil derfor i framtiden tillate katalogoppdatering kun 4 ganger pr år (standard vedlegg til alle konkurransegrunnlag)

- 13 -

sp og anskaffelsesprosessen mtu
SP og Anskaffelsesprosessen MTU

Gamle Helse Sør startet samordningen av MTA anskaffelser i 2005

 • RRHF stilte seg til disposisjon og gjennomførte den første samordnete anskaffelsen i Helse Sør. De to siste og årets anskaffelse kjøres av SP for alle foretakene i regionen i samarbeid med det medisintekniske nettverket i regionen.
 • Samarbeidet mellom SP og det medisintekniske nettverket har funger meget bra sett fra SP side.

Resultat mhp gjennomføring

- Gjennomarbeidede dokumenter

 • Kvalitetssikring av kontrakter
 • Standardisering av spesifikasjoner, kontrakter m.m

- Profesjonalisering av innkjøpsprosessen

- Dokumenthåndtering

Resultat mhp besparelser

 • Reduserte innkjøpspriser
 • Volumrabatter
 • Prosess synergier
utfordringer
Utfordringer

Tidsklemma

 • Ulike prosesser for beslutning, godkjennelse og styrebehandling av hva som skal anskaffes
 • Det regionale Helseforetaket har gitt klare føringer med hensyn til investeringsanskaffelsene, og det arbeides med å etablere en prosessen slik at alle HF har planen klar ved årsskifte
 • Evalueringsprosessen er en utfordring grunnet bl.a. utprøving av utstyr. Gjør at vi ikke kommer i mål samtidig med evalueringen
 • Påvirker det økonomiske resultatet av samordningen
 • Standardisering, preferanser, opplæring – møter oss selv i døra
 • Teknologisk konsekvens

Serviceavtaler

 • Kartlegging av alle serviceavtaler i gang
 • Hvordan organiser servicen i framtiden og på hvilket nivå skal avtalene være m.m
slide18
MTU
 • Takk for oppmerksomheten
ad