Download
schemat komunikacji j zykowej n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SCHEMAT KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ PowerPoint Presentation
Download Presentation
SCHEMAT KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ

SCHEMAT KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ

2335 Views Download Presentation
Download Presentation

SCHEMAT KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SCHEMAT KOMUNIKACJIJĘZYKOWEJ OPRACOWAŁA IZABELA CHLEBORZ

  2. AKT KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ KOD NADAWCA KOMUNIKAT ODBIORCA KONTEKST KANAŁ

  3. AKT KOMUNIKACJI ODPOWIEDNIO ZORGANIZOWANA WIĄZKA ZNAKÓW KIEROWANYCH PRZEZ NADAWCĘ DO ODBIORCY

  4. NADAWCA I ODBIORCA NADAWCA PODMIOT WYPOWIEDZI ODBIORCA ADRESAT WYPOWIEDZI

  5. KODZESPÓŁ ZNAKÓW, ISTNIEJĄCY NIEZALEŻNIE OD NADAWCY ORAZ ODBIORCY I ZNANY IM WTEDY, GDY ZACZYNAJĄ SIĘ ZE SOBĄ KOMUNIKOWAĆ KOD NIEWERBALNY: JĘZYK CIAŁA PIKTOGRAMY CYFRY KOD WERBALNY: MÓWIONY PISANY 17 VII 2002r.

  6. KONTEKSTOKREŚLONA SYTUACJA, W JAKIEJ ODBYWA SIĘ AKT KOMUNIKACJI, NADAJĄCA MU ODPOWIEDNIE ZNACZENIE

  7. KANAŁ KOMUNIKACYJNY • INFORMACJE PRZEKAZYWANE SĄ ZA POMOCĄ KANAŁU KOMUNIKACYJNEGO. KOMUNIKOWAĆ MOŻEMY SIĘ BEZPOŚREDNIO LUB NP. ZA POŚREDNICTWEM: • KARTKI PAPIERU, • TELEFONU • INTERNETU