a s rospataki tehets gv d hars nyi istv n 1908 2002 a t rt nelem vihar ban n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A sárospataki tehetségvédő -Harsányi István (1908-2002)- a történelem viharában. PowerPoint Presentation
Download Presentation
A sárospataki tehetségvédő -Harsányi István (1908-2002)- a történelem viharában.

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
hilel-bright

A sárospataki tehetségvédő -Harsányi István (1908-2002)- a történelem viharában. - PowerPoint PPT Presentation

111 Views
Download Presentation
A sárospataki tehetségvédő -Harsányi István (1908-2002)- a történelem viharában.
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A sárospataki tehetségvédő-Harsányi István (1908-2002)-a történelem viharában. „Pályakép és üzenet” Sarka Ferenc MTT alelnöke 2008.01.25. Tisztelgés a 100 évvel ezelőtt született tehetségmentő előtt a Magyar Kultúra Alapítvány szervezésében

 2. A történelmi életút1908 - 2002 • Sárospataki tanulmányok I. világháború • 1933-1935 • 1945-ig gimnáziumi tanár, igazgatóhelyettes II. világháború • 1945-48 minisztériumi osztálytanácsos • 1948-1969 MTA Pszichológiai Intézet 1956 • Nyugdíjazás

 3. 2. A tehetséggondozás szervezeti kereteinek elindítása. • Ő a tehetségvédelem Magyarországi lámpása, akit a magyar tehetséggondozás legnagyobb „Öregjének” tartunk. • Tóth László írja róla 2003 – ban „Ő volt az első, aki az iskolai tehetséggondozás szervezeti kereteit megteremtette Sárospatakon, elindította a tehetségvizsgákat, 1941 – re egy teljes rendszert kidolgozva. Ennek pozitív tapasztalatai ösztönözték Szabadfalvy György minisztériumi tisztviselőt, az akkori Társadalmi Szemle főszerkesztőjét, hogy létrehozza az Állami Tehetségvédelmi Alapot és a református keretekben folyó munka mellett az állami tehetségvédő munkát megszervezze, amely ezután – a kritikus időkig – zavartalanul működött, mint egy hetven gimnáziumban.” Tehetségfejlesztés kisenciklopédiája 84. old./

 4. 3. A tehetségvédelmi mozgalom korszakai. • 1900 - 1931 • 1935 - tehetséges falusi gyerekek kiválasztása - 1946 a versenyvizsgákon kiválasztott ezernél több szegény sorsú tanuló folytathatja tanulmányit - 30 év szünet • 1979 Somogyban indul el újra a tehetségvédelem

 5. 4. A sárospataki „manzárd” és a „Rácz-ház” • „A manzárd lakói köztudottan a pataki diákság tehetség és teljesítmény szerint egyaránt kiemelkedő homogén csoportját alkották.” • „A manzárdisták ugyanis éppen úgy mint utódaik a Rácz ház lakói, teljesen természetesnek tartották a velük szemben támasztott magas követelményeket, tudták hogy azoknak meg is tudnak felelni, s maguk szégyellték volna a legjobban ha az őket kiválogatók bizalmának nem tudtak volna megfelelni.” • „ A manzárdban és a Rácz-házban folyó pedagógiai kísérlet mindössze 16 évig, vagyis pontosan két gimnáziumi lusztromon keresztül tartott.”

 6. A „Manzárd”

 7. A „Rácz-ház”

 8. 5. A szervezett hazai tehetségvédelmi mozgalom második időszaka. • 1935-ben kezdődik Sárospatakon. „A mozgalom és időszakának története két részre tagolódik. Az elsőben kibontakozik a református gimnáziumok mozgalma, a másodikban 1941-től az állam is bekapcsolódik a munkába, s a kormány jelentős falusi tehetségvédelmi alapot létesít. A kiválogatás munkája itt is a Sárospatakon kikísérletezett módszerrel folyik, s ettől kezdve egymás mellett élő együttműködésben halad az állami és egyházi népi tehetségmentési munka Sárospatakon” /Valóság 1981./

 9. 6. Harsányi István nevéhez fűződő új fogalmak a tehetségvédelmi munkában. • Új tehetségfogalom: „A tehetségen azt a velünk született, majd céltudatos tevékenység, gyakorlás által kibontakoztatott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos behatárolt területén az átlagosat messze túlhaladó teljesítményeket tud létrehozni.” • Az „E-faktor.” „Ez az erkölcsi, akarati, szociális értékeket jelző személyiségtulajdonságok összessége, az etikai értékek dominanciájával” • Tehetségértéksor. „ „..a területek nem lineáris sorban helyezkednek el előttem, hanem amolyan kerekasztal-ülésrendben, ahol nincs asztalfő, és macskaasztal sincs.” • Tevékenységi körök. • Intézményes tehetségvédelem.

 10. 7. Harsányi István a Földesben • Nevelési értekezlet „ Az iskolának sok olyan tevékenységet kell szerveznie amelyben a gyerekek maguk ismerik fel tehetségüket” „ Az iskola tevékenységi köröket szervezzen, ahol a gyerekek próbára tehetik magukat” „ Igyekezzenek mind a passzív mind az aktív gyerekeket bevonni a munkába.”

 11. 8. Tehetséggondozó szakkollégium Miskolcon Harsányi István: Tehetség 1994/2 • „ 1990. novemberében nyílt meg Miskolcon egy sajátos jellegű középiskolai szakkollégium, amely a hozzám eljutó híradásokkal fölkeltette érdeklődésemet és reménységemet.” • „..két napot töltöttem náluk, s jó lélekkel tanúsíthatom, hogy ez az egyedülálló megoldással, célkitűzéssel dolgozó intézmény szép eredmények lehetőségével biztatja a magyar közoktatással foglalkozó illetékeseket, a tehetségvédelem ügye iránt elkötelezett pedagógusokat”

 12. „ Vallom, hogy minden rendelkezésre álló lehetőséget érdemes fölhasználni fenntartása, zavartalan működtetés és teljes kibontakoztatása érdekében.”

 13. 9. A Gömörország írja Harsányi Istvánról(Gömör – Kishonti Múzeum Egyesület Rimaszombat) • Pataki kollégium: Isten, haza, emberség. E három szó elválaszthatatlan volt számára. • Ő a 70-es évektől a Pataki Diáktalálkozók életre hívója

 14. Pedagógiai eszménye • „A teljes emberréválás volt pedagógiai eszménye, célkitűzése, az, aki társadalmának, népének hasznos tagjává válik.” • „ Ő volt a pataki szellem legigazibb megtestesítője s az is maradt.”  • „Ameddig csak egy pataki öregdiák is fog élni, hálával és tisztelettel fog Reá visszaemlékezni. ………………………………………………Pista bácsi, Te ne nyugodj, hanem figyelj minket onnan fentről és szólj, hogy mit teszünk rosszul, vagy mit kell csinálnunk! És mi követni fogunk, mert Te pataki vezérünk voltál és maradsz ezután is...” Gyetvai Zoltán (C)mailto:gye@isternet.sk

 15. Ars poétikája „Mint tíz, húsz, ötven vagy hatvan évvel ezelőtt, most is vallom, hogy egy nép, egy nemzet nevelésének legtöbbre hívatott munkásai a jó szándékú, korrekt tehetségek. A bennük rejlő értékek elkótyavetyélése pedig megbocsáthatatlan pazarlás.”

 16. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Sarka Ferenc okleveles pedagógia szakos előadó a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke http://www.mateh.hu Miskolci Egyetem Tanárképző Intézet http://www.uni-miskolc.hu IRM Miskolci Rendészeti Szakközépiskola http://www.mrszki.hu E- mail : fsarka@t-online.hu