Za o enia powiatu wieckiego do strategii rozwoju wojew dztwa kujawsko pomorskiego do 2020 roku
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - hilde


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Za o enia powiatu wieckiego do strategii rozwoju wojew dztwa kujawsko pomorskiego do 2020 roku
Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku

Powiat Świecki, w porozumieniu z gminami i organizacjami społecznymi z terenu powiatu, zgłasza niżej wymienione propozycje do ujęcia w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku:

1. Budowa drogi S5


Za o enia powiatu wieckiego do strategii rozwoju wojew dztwa kujawsko pomorskiego do 2020 roku1
Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku

2.

Budowa i modernizacja dróg powiatowych i gminnych

 • budowa połączeń z dojazdem do autostrady A1

 • sprawna komunikacja z wykorzystaniem wszystkich kategorii dróg i linii kolejowych zapewni zwiększenie atrakcyjności naszego województwa w rozwoju przedsiębiorczości

 • utworzenie odrębnych funduszy dla budowy dróg gminnych i powiatowych


Za o enia powiatu wieckiego do strategii rozwoju wojew dztwa kujawsko pomorskiego do 2020 roku2
Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku

3.

Rozwój terenów inwestycyjnych

 • wsparcie finansowe i merytoryczne dla ich tworzenia w gminach

 • budowa specjalnych stref ekonomicznych dających możliwość rozwoju przedsiębiorczości i zapewniających nowe miejsca pracy


Za o enia powiatu wieckiego do strategii rozwoju wojew dztwa kujawsko pomorskiego do 2020 roku3
Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku

4.

Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej

 • wodociągi

 • kanalizacja

 • odpady

 • oczyszczalnie ścieków

 • gaz

 • sieci energetyczne

 • sieci teleinformatyczne


Za o enia powiatu wieckiego do strategii rozwoju wojew dztwa kujawsko pomorskiego do 2020 roku4
Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku

5.

Rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych

 • biogazownie

 • elektrownie wodne

 • siłownie wiatrowe

 • kolektory słoneczne

 • pompy ciepła

 • biomasa


Za o enia powiatu wieckiego do strategii rozwoju wojew dztwa kujawsko pomorskiego do 2020 roku5
Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku

6.

Wykorzystanie potencjału turystycznego poprzez budowę infrastruktury i promocję na wysokim poziomie

 • rozwój infrastruktury na terenach o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych w sąsiedztwie jezior i lasów


Za o enia powiatu wieckiego do strategii rozwoju wojew dztwa kujawsko pomorskiego do 2020 roku6
Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku

7.

Podniesienie poziomu edukacji na wszystkich szczeblach kształcenia

 • zdiagnozowanie poprzez zewnętrzną instytucję przyczyn niskiego nauczania w województwie kujawsko – pomorskim

 • wdrożenie metod naprawczych w placówkach oświatowych na poszczególnych etapach edukacji


Za o enia powiatu wieckiego do strategii rozwoju wojew dztwa kujawsko pomorskiego do 2020 roku7
Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku

8.

Unowocześnienie infrastruktury usług społecznych

 • budowa, modernizacja obiektów sportowych

 • wyposażenie szkół i obiektów sportowych w nowoczesny sprzęt

 • informatyzacja placówek


Za o enia powiatu wieckiego do strategii rozwoju wojew dztwa kujawsko pomorskiego do 2020 roku8
Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku

9.

Zapewnienie dostępności do przedszkoli wszystkim dzieciom w województwie


Za o enia powiatu wieckiego do strategii rozwoju wojew dztwa kujawsko pomorskiego do 2020 roku9
Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku

10.

Rozwój form kształcenia dla dorosłych

 • organizacja kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje

 • zapewnienie możliwości przekwalifikowania w przypadku wykonywania zawodów na które nie ma zapotrzebowania na rynku pracy


Za o enia powiatu wieckiego do strategii rozwoju wojew dztwa kujawsko pomorskiego do 2020 roku10
Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku

11.

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom województwa

 • odpowiednie zarządzanie i wyposażenie służb mundurowych (policja, straż, pożarna)


Za o enia powiatu wieckiego do strategii rozwoju wojew dztwa kujawsko pomorskiego do 2020 roku11
Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku

12.

Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom województwa

 • zapewnienie dostępności do usług medycznych

 • podniesienie jakości świadczonych usług

 • wdrażanie programów profilaktyki zdrowotnej


Za o enia powiatu wieckiego do strategii rozwoju wojew dztwa kujawsko pomorskiego do 2020 roku12
Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku

13.

Zapewnienie dostępności komunikacji publicznej

 • zwiększenie liczby połączeń autobusowych

 • utrzymanie liczby połączeń komunikacji kolejowej


Za o enia powiatu wieckiego do strategii rozwoju wojew dztwa kujawsko pomorskiego do 2020 roku13
Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku

14.

Wspieranie rozwoju organizacji społecznych i wykorzystanie ich potencjału na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego


Za o enia powiatu wieckiego do strategii rozwoju wojew dztwa kujawsko pomorskiego do 2020 roku14
Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku

15.

Zapewnienie większego finansowania gmin i powiatów w nowej perspektywie finansowej


Za o enia powiatu wieckiego do strategii rozwoju wojew dztwa kujawsko pomorskiego do 2020 roku15
Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku

16.

Zapewnienie o braku negatywnego oddziaływania przyszłej metropolii na powiat i gminy powiatu świeckiego

 • rekompensaty dla powiatu i gmin powiatu świeckiego


Za o enia powiatu wieckiego do strategii rozwoju wojew dztwa kujawsko pomorskiego do 2020 roku16
Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku

17.

Propozycja Powiatu Świeckiego do projektu kluczowego

 • radioteleskop w Gminie Osie, jako wizytówka polskiej nauki


Za o enia powiatu wieckiego do strategii rozwoju wojew dztwa kujawsko pomorskiego do 2020 roku17
Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku

Dziękuję za uwagę