slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Czym jest EWANGELIZACJA ??? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Czym jest EWANGELIZACJA ???

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Czym jest EWANGELIZACJA ??? - PowerPoint PPT Presentation


  • 127 Views
  • Uploaded on

Czym jest EWANGELIZACJA ???. wg ks. Franciszka Blachnickiego. http://dde.warszawa.pl. "Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów". Mt 28,18-20. Wyraz ewangelia pochodzi od greckiego eu-angelion , który znaczy „dobra (radosna) nowina lub wieść, zwiastowanie".

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Czym jest EWANGELIZACJA ???' - hilde


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Czym jest EWANGELIZACJA ???

wg ks. Franciszka Blachnickiego.

http://dde.warszawa.pl

slide3

Wyraz ewangelia pochodzi od greckiego eu-angelion, który znaczy „dobra (radosna) nowina lub wieść, zwiastowanie".

Ewangelizacja jest głoszeniem Ewangelii, jest świadczeniem o Dobrej Nowinie, poza którą nie ma zbawienia.

Ks. F. Blachnicki – „Rekolekcje ewangelizacyjne – podręcznik”

ewangelizacja jest prostym g oszeniem chrystusa i pozytywnym przedstawianiem jego mi o ci

„Ewangelizacja jest prostym głoszeniem Chrystusa i pozytywnym przedstawianiem Jego miłości”.

Ks. F. Blachnicki – „Została nam powierzona Ewangelia”

slide5

„Ewangelizacja to jest głoszenie radosnej nowiny o tym, co się stało, co się dokonało przez Chrystusa, co stanowi rzeczywistość historyczną, czyli dokonało się w czasie i przestrzeni, w określonym miejscu, tak jak się dokonują wydarzenia w historii”.

„Ewangelizacja jednak głosi równocześnie rzeczywistość, która się stała i która trwa, i tym się różni na przykład od nauczania historii”.

Ks. F. Blachnicki – „Została nam powierzona Ewangelia”

slide6

„Ewangelizacja powinna być z jednej strony głoszeniem tego, co Bóg uczynił dla człowieka, ale z drugiej strony powinna być wprowadzeniem i zachętą do uczestnictwa w ewangelicznej szkole Chrystusa”.

Szkoła Chrystusa jest przede wszystkim szkołą miłości”.

Ks. F. Blachnicki – „Rekolekcje ewangelizacyjne – podręcznik”

slide7

„Nie można ewangelizować inaczej jak tylko w Duchu Świętym. Ten, który głosi Ewangelię, musi być namaszczony Duchem Świętym”.

Ks. F. Blachnicki – „Została nam powierzona Ewangelia”

„Skuteczność wszelkiej ewangelizacji zależy od modlitwy, która ją przygotowuje i która jej towarzyszy”.

Ks. F. Blachnicki – „Ewangelizacja wg planu Ad Christum Redemptorem”

slide8

„Owoce ewangelizacji zależą na pewno przede wszystkim od Ducha Świętego. Zaufanie Duchowi Świętemu i Jego mocy nie zwalnia nas jednak od wysiłku zrobienia wszystkiego, co dyktuje nam rozum, doświadczenie i nauka w zakresie dobrej organizacji”.

Ks. F. Blachnicki – „Ewangelizacja wg planu Ad Christum Redemptorem”

slide9

„Ewangelizacja jest wysiłkiem podjętym w celu dokonania tego jednego zwrotu ducha ad Christum Redemptorem, a wysiłek ten musi być kierowany ku każdemu człowiekowi, ponieważ człowiek - każdy bez wyjątku - został odkupiony przez Chrystusa, ponieważ z człowiekiem - każdym bez wyjątku - Chrystus jest w jakiś sposób zjednoczony"

Ks. F. Blachnicki – „Ewangelizacja wg planu Ad Christum Redemptorem”

ewangelizacja zawsze dokonuje si przez s owo i prowadzi do kontaktu ze s owem bo ym

„Ewangelizacja zawsze dokonuje się przez słowo i prowadzi do kontaktu ze słowem Bożym”.

„Ewangelizacja przez słowo prowadzi do sakramentów i trwania w życiu sakramentalnym”.

„W końcu ewangelizacja włącza człowieka do wspólnoty wierzących, do Kościoła”.

Ks. F. Blachnicki – „Została nam powierzona Ewangelia”

slide11

„Dlatego ewangelizacja prowadzi do pewnej rzeczywistości, a nie tylko w świat jakiś idei, pojęć itd..; prowadzi do czegoś, co jest”.

Ks. F. Blachnicki – „Została nam powierzona Ewangelia”

ewangelizacja najpierw ukazuje chrystusa jako tego kt ry przynosi odpuszczenie grzech w

„Ewangelizacja najpierw ukazuje Chrystusa jako tego, który przynosi odpuszczenie grzechów”.

Ks. F. Blachnicki – „Została nam powierzona Ewangelia”

ewangelizacja przynosi wyzwolenie

„Ewangelizacja przynosi wyzwolenie”.

Ks. F. Blachnicki – „Została nam powierzona Ewangelia”

slide14

„Ewangelizacja nie jest sama w sobie czymś zamkniętym, już dokonanym, tylko stanowi początek drogi, która prowadzi do stałego życia z Chrystusem przez słowo, sakrament i wspólnotę”.

Ks. F. Blachnicki – „Została nam powierzona Ewangelia”

do kogo adresowa jest ewangelizacja
1° Ludzie wprawdzie ochrzczeni, ale faktycznie niewierzący lub obojętni i niepraktykujący, którzy wymagają prawdziwego nawrócenia w sensie uwierzenia w Boga i w Jezusa Chrystusa przynoszącego nam zbawienie;

2° ludzie wprawdzie wierzący w jakimś sensie, religijni i praktykujący, którzy jednak nic spotkali się jeszcze z Chrystusem jako swoim osobistym Zbawicielem i którzy nic uczynili Go Panem swego życia;

3° chrześcijanie wierzący, którzy pragną odnowić i pogłębić swoją wiarę w celu przygotowania się do lepszego świadczenia o niej i przekazywania jej innym w dziele ewangelizacji Kościoła.

Do kogo adresowa jest ewangelizacja?
1 b g ciebie kocha i ma dla ciebie wspania y plan zbawienia
1. Bóg ciebie kocha i ma dla ciebie wspaniały plan zbawienia

Wielu niewierzących spodziewa się jedynie słów potępienia, ta prezentacja Ewangelii rozpoczyna się od ciepła Bożej miłości.

2 grzech oddziela ci od mi o ci bo ej
2. Grzech oddziela cię od miłości Bożej

Święty Bóg

Grzeszny człowiek

Człowiek został stworzony do wspólnoty z Bogiem, ale samowolnie wybrał niezależną drogę życia.

W rezultacie tego, wspólnota z Bogiem została zerwana. Ta samowola wyrażająca się w buncie lub obojętności wobec Boga, jest przejawem tego, co Biblia nazywa grzechem.

4 wyb r jezusa jako pana i zbawiciela
4. Wybór Jezusa jako Pana i Zbawiciela

Przed nawróceniem Po nawróceniu

Ja

Ja

kerygmat pierwsze i podstawowe g oszenie or dzia chrze cija skiego
KERYGMAT.(Pierwsze i podstawowe głoszenie orędzia chrześcijańskiego)

MIŁOŚĆ BOŻA

GRZECH

ZBAWIENIE

WIARA i NAWRÓCENIE (JEZUS MOIM PANEM)

DUCH ŚWIĘTY

WSPÓLNOTA

Jose Prado Flores „ Jak ewangelizować ochrzczonych”

slide23

„Ewangelizacja nie może upodobnić się do szkolenia prowadzonego przez organizacje, stowarzyszenia i partie, nie może stać się agitowaniem i intelektualnym przekonywaniem. Do istoty ewangelizacji należy bowiem świadectwo”.

Ks. F. Blachnicki – „Rekolekcje ewangelizacyjne – podręcznik”

slide24

„Ewangelizacja musi być świadectwem ludzi, którzy spotkali w swoim życiu Jezusa Chrystusa, odczuli Jego moc, zostali przez Niego przemienieni i nawróceni oraz napełnieni mocą Ducha Świętego”.

Ks. F. Blachnicki – „Rekolekcje ewangelizacyjne – podręcznik”

wiadectwo
ŚWIADECTWO

słowa i życiajest nakazem Pana, który chce, aby światłość nasza

świeciła przed ludźmi i dlatego obiecał nam

moc Ducha Świętego,

abyśmy mogli stać się Jego świadkami;

ufając tej mocy i modląc się o nią

chcę przy każdej okazjiwyznawać

Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela

slide26
Być pewnym, że Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem, że jest w moim życiu, żyje we mnie, a ja w Nim.

Upewnić się, że wszystkie moje grzechy są uznane i wyznane przed Bogiem w wierze w przebaczającą moc krwi Chrystusa wylanej na krzyżu.

Upewnić się, że prowadzę życie w Duchu, że Chrystus zasiada na tronie mojego serca, a moje "ja" jest Mu poddane.

Warunki owocnego dawania świadectwa o Chrystusie

slide27
Dzielić się przy każdej okazji w prosty sposób swoją wiarą w Chrystusa z innymi.

Modlić się.

Iść, tzn. Wziąć inicjatywę w swoje ręce.

Iść w miłości, w przekonaniu, że jestem narzędziem miłości Boga.

Rozmawiać o Jezusie.

Pozostawić Bogu rezultaty i Jemu przypisywać owoce.

slide28
Jeżeli będziemy stosowali wszystkie wymienione zasady, to nasze świadectwo na pewno będzie owocne i będziemy przezywali wielką radość. Wtedy na pytanie: Co uważasz za najradośniejsze w swoim życiu? - będziemy mogli odpowiedzieć:

- To, że przyjąłem Chrystusa i że mogę innych do Niego prowadzić. To jest najradośniejsze przeżycie w moim życiu i tym najlepiej mogę służyć innym ludziom, moim braciom.

slide29

„Zrób sobie listę osób, z którymi chcesz się dzielić wiarą, zacznij się modlić za nich i szukaj okazji, aby z nimi rozmawiać, dzielić się z nimi swoją wiarą. Skorzystaj z okazji na uczelni lub w pracy, lub gdziekolwiek. Pamiętaj: jeżeli jesteś oddany Chrystusowi, On może się tobą posłużyć, żeby zmienić nasz świat na lepszy świat”.

slide30

„Ewangelizacja jest naturalną konsekwencją i owocem realizacji programu formacyjnego Ruchu a zarazem jedyną weryfikacją i sprawdzianem autentyzmu tej formacji."

(Wnioski końcowe III KKO Ruchu w Niepokalanowie w dn. od 3 do 5 III 1978 r )

10 postaw dla skutecznego ewangelizatora
pamiętaj, że to Bóg cię wybrał i posłał

zawsze mów i słuchaj z pokorą

głoś tylko Słowo, nie siebie samego

daj świadectwo o Słowie, które głosisz

bądź odważny i pewny tego, co mówisz

polegaj na mocy Ducha Świętego

poświęć czas na modlitwę i przygotowanie

szukaj i oczekuj znaków oraz cudów

mów radośnie i optymistycznie 

Nie chciej wykonać całej pracy za Pana Boga. To On daje wzrost, ty tylko pomagasz Mu siać!

10 POSTAW DLA SKUTECZNEGO EWANGELIZATORA
slide32

Nowa ewangelizacja.

Ojciec Święty, Jan Paweł II, w 1983r. na konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej skierował do Kościoła wezwanie do nowej ewangelizacji

Patrzcie w przyszłość podejmując nową ewangelizację,

nową w zapale,

nową w swych metodach,

nową w środkach wyrazu.

(Haiti 9.03.1983 r.)

jaka droga prowadzi do szcz cia ewangelizowa znaczy wskazywa t drog uczy sztuki ycia

„Jaka droga prowadzi do szczęścia? Ewangelizować znaczy wskazywać tę drogę — uczyć sztuki życia”.

„Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, tak jak my odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości”.

(Jan Paweł II, Redemptoris Missio nr 86)

(Kadr. Jozeph Ratzinger, Nowa ewangelizacja.)