Berlińska Policja
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Berlińska Policja Twój partner dla bezpieczeństwa. Berlińska Policja – Krajowy Urząd Kryminalny. - Ściganie międzynarodowe - Drogi współpracy - Obszar tematyczny Współpraca w UE WS/SW - Profil Berlińskiej Policji - Praca w oparciu o projekty - Progno za.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - hilde


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Berli ska policja tw j partner dla bezpiecze stwa

Berlińska Policja

Twójpartner dla bezpieczeństwa


Berli ska policja krajowy urz d kryminalny
Berlińska Policja – Krajowy Urząd Kryminalny

 • - Ściganie międzynarodowe

 • - Drogi współpracy

 • - Obszar tematycznyWspółpraca w UEWS/SW

 • - Profil Berlińskiej Policji

 • - Praca w oparciu o projekty

 • - Prognoza


Republika federalna niemiec
Republika Federalna Niemiec

 • Federalizm

  • Federalna struktura policji

  • Federalna struktura wymiaru sprawiedliwości

 • Kooperacja z tej samej pozycji

 • Obszary decyzyjne

  • Ściganie karne: prokuratura

  • Zażegnywanie zagrożeń: policja


Wsp praca policja prokuratura
Współpraca Policja-Prokuratura

 • Stała wymianainformacji o stanie śledztwa, dynamice przestępczości

 • Kompetencje wyspecjalizowane

  • Ciężkie delikty popełniane na osobach

  • Przestępczość zorganizowana

  • Przestępczość gospodarcza

  • Ekstremizm, terroryzm

  • Współpraca międzynarodowa, pomoc prawna

 • Wspólne grupy robocze


Wsp praca mi dzynarodowa w zakresie cigania karnego
Współpraca międzynarodowa w zakresie ścigania karnego

 • Umowy międzynarodowe (ONZ, Rada UE)

 • Schengen > Układ UE

  • Porozumienie w sprawie realizacji układu z Schengen

 • Pomoc prawna

  • Umowy wielostronne

  • Umowy dwustronne

 • Europejska Akademia Policyjna

  • Środkowoeuropejska Akademia Policyjna

 • Europol

  • Analytical Work Files

  • The Europol Computer System

 • Rozszerzenie UE – szanse i ryzyka

  • Pozycja Berlina

 • Wspólne działania na zasadzie wzajemności


Pomoc prawna kana y
Pomoc prawna - kanały

 • Kanał dyplomatyczny

 • Kanał ministerialny

 • Współpraca organów wymiaru sprawiedliwości

 • Policyjna wymiana informacji

 • Wspólna praca policji

 • Kanał dyplomatyczny jest wiążący, jeżeli regulacje umowne nie dopuszczają współpracy innego rodzaju.


Mi dzynarodowe stosunki umowne
Międzynarodowe stosunki umowne

 • Europejska konwencja o ekstradycji (18.04.1960) + Protokoły z dnia 20.08.1979, 05.06.1983

 • Europejska konwencja o pomocy w sprawach karnych (12.06.1962) + Protokół z dnia 12.04.1982

 • Europejska konwencja o zwalczaniu terroryzmu

 • Europejska konwencja o przekazywaniu osób skazanych+ Protokół z dnia 01.06.2000

 • Konwencja w sprawie zwalczania korupcji z dnia 01.07.2002

 • Konwencja o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskaciedochodów pochodzących z przestępstwa z dnia 01.09.1993

 • Konwencja o cyber-przestępczości (cybercrime) z dnia 01.07.2004


Umowy dwustronne niemcy
Umowy dwustronne Niemcy

 • Umowa z Monheim F-D

 • Niemiecko-szwajcarska umowa policyjna

  • Niemiecko-austriacka umowa policyjna

 • Niemiecko-czeska umowa policyjna

 • Umowa międzyrządowaD-PL (1995/2002)

  • Umowa policyjna D-DK

  • D-NL umowa policyjna

  • Umowy o współpracy między policją D (SL, RP, NW, BW) z B, NL i L


Europejska akademia policyjna
Europejska Akademia Policyjna

 • Tampere 15-16. paźdź. 1999

 • Decyzja Rady UE z dnia 22. grudn.2000

 • Cele

  • Wzmocnienie współpracymiędzy krajowymi szkołami/akademiami policyjnymi

  • Tworzenie wspólnych inicjatyw

  • Sieć dla kadry kierowniczej

 • Praktyka EAP w Niemczech

  • Oferta

  • Dostęp dla krajów trzecich


Przyk ad rodkowoeuropejska akademia policyjna mepa
Przykład: Środkowoeuropejska Akademia Policyjna MEPA

 • Uczestnicy HU, D, A, PL, CH, SK, SL, CZ

 • Cele

  • Zwalczaniemiędzynarodowej przestępczościprzez seminaria bazowe

  • Tworzenie kolegialnych sieci

  • Grupa docelowa: kadra zarządzająca policji średniego szczebla

 • Działania

  • Seminaria, warsztaty

  • Koordynacja przezcentralę w WiedniuEuropol mandat y
EUROPOL – Mandaty

 • Zorganizowana struktura przestępcza i dotknięte przynajmniej dwa kraje członkowskie

 • Narkotyki

 • Nielegalna migracja

 • Terroryzm

 • Nielegalny obrót pojazdami

 • Handel ludźmi, łącznie z pornografią dziecięcą

 • Fałszowanie pieniędzy (€)

 • Pranie brudnych pieniędzy

 • … inne obszaryz zakresu ciężkiej przestępczości: zabójstwa, zabójstwa umyślne, przestępczość finansowa, przestępczość komputerowa. …


Europol struktura organizacyjna
Europol – struktura organizacyjna


Rozszerzenie ue granice
Rozszerzenie UE – Granice

 • Swobodny przepływ towarów

 • Swobodny przepływ osób

 • Wizy

 • Obywatelstwo Unii

 • Kraje trzecie

 • Podejmowanie pracy


Wsp lne dzia ania
Wspólne działania

 • - System informacyjny oparty na Schengen

 • - Europejski nakaz aresztowania

 • Wykonanie zarządzeń zabezpieczających postępowanie: środki dowodowe, zabezpieczenie

 • - Wzajemne uznaniedziałań kończących postępowanie

 • - Eurodac

 • - Dane do analizy kodów DNA

 • - Walka z terroryzmem


Policja berli ska
Policja Berlińska

 • Współpraca międzynarodowa

  • Pomoc prawna iprzepływ informacji między policją

  • Współpraca w szerszym znaczeniu

   • (dwustronna) wymiana ekspertów, „Centers of Excellence“

   • Misje policyjne (misje ONZ/UE)

   • Projekty unijne

    • obecnie LV, HU, EE, TR, PL


Policja berli ska cele i

Der Polizeipräsident in Berlin – LKA 65

Kriminaldirektor Uwe Wilhelms EU-Förderprogramme

Policja Berlińska – Cele I

 • Policja stołecznaa zmienione wymogi w drodzeumiędzynarodowienia ścigania karnego,

 • Spowodować wzrost zdolności Europyoraz zyskiwać na profilu na płaszczyźnie wewnętrznej i międzynarodowej,

 • Wzmocnić gotowość współpracy wykraczającej poza projekt,

 • Stworzyć kompatybilne struktury,

 • Pozyskiwać rozpoznania przez policję zagraniczną,

Tempelhofer Damm 12, 12101 Berlin Uwe.Wilhelms@polizei.verwalt-berlin.de4664-965000


Policja berli ska cele ii

Der Polizeipräsident in Berlin – LKA 65

Kriminaldirektor Uwe Wilhelms EU-Förderprogramme Mai 2005

Policja Berlińska – Cele II

 • Efekty zwrotne i edukacyjne poprzez stosowanie własnych koncepcji / wymianę doświadczeń,

 • Doskonalenie zawodowe pracowników,

 • Wprowadzenie / stworzenieprofesjonalnych metod / technik zarządzania projektem,

 • Zarządzanie wiedzą,

 • Zarządzanie jakością

Tempelhofer Damm 12, 12101 Berlin Uwe.Wilhelms@polizei.verwalt-berlin.de4664-965000


Bezpiecze stwo w europie prognoza
Bezpieczeństwo w Europie - Prognoza

 • Program strategiczny BKA

  • Problemy niezawodności

  • “Pełzający” rozwój

  • To nie jest jednokierunkowa drogaZachód-Wschód

  • Zmiany stopniowe

   • PZi ciężka przestępczość grup zorganizowanych

   • Handel ludźmi, przestępstwa narkotykowe, przemyt pojazdów mechanicznych

  • Stabilizacja istniejących struktur PZ


Bezpiecze stwo w europie prognoza1
Bezpieczeństwo w Europie - Prognoza

 • Opóźnione działaniemetod policji kryminalnej

 • Wzrost przestępczości subwencyjnej

 • Ekstremizm/terroryzm wobec obcokrajowców

 • Przeciwnicy globalizacji (SiO)

 • Napływ ludzi

 • Znaczenie SIS

 • Wzrastający przepływ ludzi i towarów (okazje do popełniania przestępstw)


Berli ska policja tw j partner dla bezpiecze stwa

Dziękuję Państwu za uwagę

Pytania ?

Thanks for Your attention