z pohledu pr vn ka
Download
Skip this Video
Download Presentation
z pohledu právníka

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

z pohledu právníka - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

z pohledu právníka. MEDIACE. JUDr . Martina Doležalová. Za ř azení mediace mezi další zp ů soby ADR, arbitrá ž a soud - prosté vyjednávání - partnerství - ombudsman - konciliace - mediace - minitribunál - med/arb - arbitrá ž - soud. Od shora dol ů vzr ů stá prvek :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'z pohledu právníka' - hilda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z pohledu pr vn ka

z pohledu právníka

MEDIACE

JUDr. Martina Doležalová

pojem mediace
Zařazení mediace mezi

další způsobyADR,

arbitráž a soud

- prosté vyjednávání

- partnerství

- ombudsman

- konciliace

- mediace

- minitribunál

- med/arb

- arbitráž

- soud

Od shora dolů

vzrůstá prvek:

- formalizaceprocesu řízení

- nákladovosti

- závaznosti řešení

- pomalejšího řízení

- rozdílnosti utajení (od diskrétního k veřejnému slyšení)

POJEM MEDIACE
typy spor kde je vhodn mediace
TYPY SPORŮ, KDE JE VHODNÁ MEDIACE

Spory v rámci dlouhodobých obchodníchvztahů mezi spornými stranami, tj.např.

- spory uvnitř managementu

- spory mezi akcionáři a managementem

- spory mezi partnery jedn. společností

- spory z průmyslového vlastnictví

- spory z obchodního zastoupení

typy spor kde je vhodn mediace1
TYPY SPORŮ, KDE JE VHODNÁ MEDIACE

- spory zaměstnanecké

- spory bankovní, finanční

- spory obchodně – majetkové

- spory nájemní

- spory ze sféry informačních technologií

mediace a rada evropy evropsk unie
MEDIACE A RADA EVROPY, EVROPSKÁ UNIE
 • Doporučení Výboru ministrů o mediaci v občanskoprávních věcech ze dne 18.9.2002
 • Doporučení Výboru ministrů o rodinné mediaci z ledna 1998
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady o určitých aspektech mediace v občanskoprávních a obchodněprávních věcech č. 20
 • Etický kodex pro mediátory
loha role medi tora
ÚLOHA – ROLE MEDIÁTORA
 • neutrální
 • nesoudí
 • nevyslovuje svůj právní názor, není právní zástupce stran
 • nenavrhuje stranám řešení
 • je odpovědný za průběh procesu, ne za výsledek
 • profesionál v oboru komunikace
 • morální autorita
 • zaměřuje se na zájmy stran spíše než na jejich práva
 • advokát - mediátor
mediace
MEDIACE
 • z vůle stran (dobrovolná):

a) smluvní ujednání (mediační doložky)

b) mimosmluvně

 • soudní
loha pr vn ka v mediaci
ÚLOHA PRÁVNÍKA V MEDIACI
 • před mediací
 • v průběhu mediace
n klady na mediaci
NÁKLADY NA MEDIACI
 • srovnání
 • mediátorův honorář
etapy media n ho procesu
ETAPY MEDIAČNÍHO PROCESU
 • rozhovor po telefonu, předběžné setkání
 • dohoda o mediaci
 • samotná mediace – neformální, leč strukturovaný proces
 • dohoda či zpět k soudu, arbitráži
 • revize – ratifikace
 • schválení soudem či notářský zápis se svolením k vykonatelnosti
z konnost media n ch dohod ve vazb na jejich vykonatelnost
ZÁKONNOST MEDIAČNÍCH DOHOD VE VAZBĚ NA JEJICH VYKONATELNOST

Mezinárodní zajištění vykonatelnosti dohod vzešlých z mediace

 • nařízení Rady ES č. 44/2001- tzv. nařízení Brusel I
 • nařízení Rady ES č. 2201/2003 - tzv. nařízení Brusel II
 • nařízení Evr.parlamentu a Rady ES č. 805/2004 - tzv. Evropský exekuční titul
mediace ve vybran ch zem ch
MEDIACE VE VYBRANÝCH ZEMÍCH

Motivační prvky práv. úprav

o mediačním řízení

konec p edn ky

KONEC PŘEDNÁŠKY

DĚKUJIVÁM ZA POZORNOST

JUDr. Martina Doležalová

ad