2008 invasiv duktal cancer grad 3 i v nster br st 13x8x13 mm receptornegativ herceptest 0 radikal n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kalmar 1-5 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kalmar 1-5

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 5
Download Presentation

Kalmar 1-5 - PowerPoint PPT Presentation

hilda
149 Views
Download Presentation

Kalmar 1-5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 2008 invasiv duktal cancer grad 3 i vänster bröst. 13x8x13 mm.Receptornegativ. HercepTest 0.Radikal.

  2. 2010 spontanblödning och ett 15x 10 cm stort hematom i vänster axill.Cytologi visar förekomst av malignitetsmisstänkt atypi.

  3. Exscion av förändrat område visar diffus tumörväxt i bl.a. tvärstrimmig muskulatur och lymfkörtelmetastaser. Ej radikal.Preparatet kom i fem delar.