dr ba a jej hlavn c le n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÚDRŽBA A JEJÍ HLAVNÍ CÍLE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÚDRŽBA A JEJÍ HLAVNÍ CÍLE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

ÚDRŽBA A JEJÍ HLAVNÍ CÍLE - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

ÚDRŽBA A JEJÍ HLAVNÍ CÍLE. Ing. Roman Latocha , Ph.D. Co je to údržba a k čemu slouží ?. Hlavní cíl: Neopravovat poškozené stroje, ale zabránit jejich poškození (PREDIKCE). Dosáhnout maximální produktivity

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ÚDRŽBA A JEJÍ HLAVNÍ CÍLE' - hilda


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dr ba a jej hlavn c le

ÚDRŽBA A JEJÍ HLAVNÍ CÍLE

Ing. Roman Latocha, Ph.D.

slide2

Co je to údržba a k čemu slouží ?

Hlavní cíl: Neopravovat poškozené stroje, ale zabránit jejich poškození (PREDIKCE)

 • Dosáhnout maximální produktivity
 • zajistit uspokojivý a nepřetržitý provoz stroje po dobu jeho životnosti – nebo i déle,
 • dosáhnout vyšší využitelnosti stroje s minimálními odstávkami na údržbu a opravy,
 • neustále zlepšovat proces výroby
slide3

Co je to údržba a k čemu slouží ?

2. Optimalizovat výkonnost stroje

 • hospodárně běžící stroje stojí méně a produkují výrobky s vyšší kvalitou
 • Zajistit bezpečnost provozu
 • Plánování nákladů na provoz
pro m me stanovit strategii dr by eho chceme v dr b dos hnout a jak

TPM = TOTÁLNÍ PÉČE O „MAŠINY“

„Jsem tu proto, abych vyráběl výrobky. To však mohu dělat kvalitně jen tehdy, když se budu o svůj stroj řádně starat.“

PROČ MÁME STANOVIT STRATEGII ÚDRŽBY?ČEHO CHCEME V ÚDRŽBĚ DOSÁHNOUT A JAK ?
oper tor ije v domn n e zodpov d pouze za provoz a obsluhu za zen a kontrolu kvality v robk

Klasická údržba…

 • operátor nemá dostatečnou motivaci, aby zjišťoval abnormality,
 • pracovníci údržby vidí svoji roli jako opravování občasných poruch - nezajímají je zmetky, snížení rychlosti, množství poruch, jiné ztráty a prostoje vznikající na zařízení.
operátoržije v domnění, že zodpovídá pouze za provoz a obsluhu zařízení a kontrolu kvality výrobků,

Výsledek: když se něco pokazí, zavoláme údržbáře, ti zjistí chybu a zařízení opraví (většinou musí sehnat náhradní díl, vznikají prostoje – v lepším případě v hodinách, u klíčových ND ve dnech.

5

slide6

Poruchy strojů

 • NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY PORUCH:

Zařízení není čisté ( jsou viditelné úniky maziva nebezpečí zadření)

Použití špatného maziva, zamotané poškozené kabely

Podcenění drobných závad (povolené řemeny, zahřívání ložiska motoru, nedostatek hydraulické kapaliny apod.)

PORUCHY ZPŮSOBUJÍ LIDÉ…Málokdy se stroj porouchá sám od sebe – převážná část poruch vzniká lidským přičiněním.Důvodem jsou různé příčiny - zanedbání mazání, přetížení stroje, špatně provedenou údržbou nebo chybou obsluhy

6

slide7

Hlavní ztráty ve výrobě

 • Zahálení - krátké přerušení výroby – běh naprázdno
 • Snížení výkonu ve fází náběhu výrobních procesů a technologických zkoušek
 • Seřízení strojů - výměna nástrojů a forem včetně seřizování a nastavení parametrů
 • Nedostatky v kvalitě, vady a opravy
 • Ztráty rychlosti v průběhu výrobních procesů, nesoulad mezi plánovanou resp. očekávanou rychlosti a rychlosti skutečnou

7

pro zav d t tpm

Proč zavádět TPM?

Základní prvek štíhlého podniku, který se zaměřuje na dosahování vysoké produktivity výrobních zařízení.

Obyčejně se začíná zlepšením pořádku na pracovišti, čištěním strojů, kontrola stavu zařízení.

Obsluha se učí porozumět svému zařízení, včas identifikovat abnormality.

Operátoři se učí chovat k zařízení jako k vlastnímu.

TPM je charakterizováno nekompromisním přístupem k absolutním cílům.

Nulové neplánované prostoje, nulové ztráty rychlosti, nulové úrazy.

8

slide9

Nastavení údržby

 • Definovat rizika a ohrožení provozu vhodnými metodami
 • Měřením získávat hodnoty – vyhodnocovat je v reálném čase
 • Naměřené hodnoty uplatnit pro plánování řízení údržby
 • Znát zbytkovou životnost strojních zařízení
Ekonomicky zapojit do systému všechny složky- systém musí být ekonomicky výhodný – neaplikovat složité systémy údržby

9

z kladn principy prevence
Základní principy prevence

prevence je základní a nezbytnou podmínkou pro dosažení kvalitní údržby,

nastavení systému tak, že operátoři vykonávají určitou část údržbářských aktivit(každodenní čištění, mazání stroje, kontrola),

znalosti operátorů umožňuji identifikaci poruch (vibrace, hluk, teplota atd.)

okamžitá reakce - operátor a pracovník údržby okamžitě reagují na identifikované abnormality.

10

slide11

Základní priority údržby s ohledem na výrobu

Určení kritických, klíčových objektů výrobního procesu (klíčové agregáty)Nákladovost a délka provedených údržbářských zásahů včetně způsobu vyhodnoceníInformace o provedených údržbářských zásazích všeho druhu a stupňů a jejich řešeníRiziková analýza – pravděpodobnost a důsledky možné havárieZdroje údržby – počty a kvalifikace lidí, materiál, nástroje, pomocná zařízení, dodavatelé apod.Disponibilita a kvalita zdrojů údržby

11

slide14

Jaké cíle chceme dosáhnout důsledným prováděním údržby?

 • snížení nákladů na údržbu,
 • snížení neplánovaných prostojů,
 • zvýšení kvality výrobku způsobené špatným stavem stroje,
 • snížení ztrát rychlosti = zvýšení průtoku, produktivity
 • zvýšení BOZP

14

slide15

Neplánované

Plánované

15

slide16

Diagnostika

 • Vibrační diagnostika
 • Tribodiagnostika
 • Diagnostika provozních parametrů
 • Ultrazvuková diagnostika
 • Elektrodiagnostika

Strojní inspekce

Prohlídky

Subjektivní

Objektivní

16

slide17

Technologie údržby

Konstrukce strojů

Sklad a nákup

Komunikace

Organizace

Poučení ze

zkušeností

17

slide19

Zjištění počátečního stavu - provede se rozsáhlé měření stroje v době, kdy je v pořádku a stanoví se tzv. základní, referenční hodnoty pro následné porovnávání.

Monitorování- na stroji jsou definována místa, ve kterých jsou v pravidelných intervalech získávána data. Tuto činnost může provádět zaškolený pracovník bez znalostí diagnostiky.

Detekce - data získaná monitorováním jsou jednoduchým kvantitativním způsobem vyhodnocena. Pro každou měřenou veličinu jsou stanoveny poplachové meze. Když hodnota překročí naprogramovanou poplachovou mez,

je to upozornění, že stroj je poškozen.

Analýza (vlastní diagnostika) - po detekování problému se provádí podrobné měření a analýza (vyhodnocení trendu, FFT analýza, analýza fází apod.). Tak je určeno místo a příčina poškození.

Doporučení- poté, co byla zjištěna základní příčina problému, je možné doporučit a provést ekonomicky přijatelné nápravné akce.

19

slide20

Diagnostika provozních parametrů (ČSN ISO 17359)

Monitorování provozních parametrů strojů

Tribodiagnostika:Analýza olejů a otěrových látek

Termodiagnostika:

Měření teplot

Termovizní měření

Vibrační diagnostika (ČSN ISO 13373-1, -2)

Monitorování vibrací – mechanické kmitání a diagnostika

Ultrazvuková diagnostika

Elektrodiagnostika

20