Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_P9_3.13 Tematická oblast: První pomoc, péče o zdraví člověka - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_P9_3.13 Tematická oblast: První pomoc, péče o zdraví člověka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_P9_3.13 Tematická oblast: První pomoc, péče o zdraví člověka

play fullscreen
1 / 11
Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_P9_3.13 Tematická oblast: První pomoc, péče o zdraví člověka
90 Views
Download Presentation
hilda-wilkins
Download Presentation

Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_P9_3.13 Tematická oblast: První pomoc, péče o zdraví člověka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_P9_3.13 Tematická oblast: První pomoc, péče o zdraví člověka Poranění chemickými látkami Typ: DUM - výkladový Předmět: TVZ Ročník: 2. r. (4leté) Zpracováno v rámci projektu EU peníze školám CZ.1.07/1.5.00/34.0296 Zpracovatel: Mgr. Pavel Sikora Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace Datum vytvoření: leden 2014

 2. Metodický list • Postižení lidského organismu chemickými látkami je velmi různorodé. • Z hlediska efektivity pomoci běžným účastníkem je první pomoc odborně značně náročná. • Tato prezentace je stručnou navigací, jak postupovat při těchto postiženích s cílem zabránit zhoršení zdravotního stavu postiženého a neohrozit zdraví osob dalších.

 3. Obecná charakteristika • K poškození zdraví chemickými látkami může dojít : a) neúmyslně (uveďte příklady) b) úmyslně (uveďte příklady) • Jedy – toxiny – způsobuji dočasné, případně i trvalé poškození různých orgánů: kůže, trávicí cesty, játra, ledviny, plíce, srdce, mozek. • Vážnější případy otravy vyžadují lékařskou pomoc.

 4. Chemikálie na kůži - poleptání Postup při první pomoci: • zabezpečit zdroj, zajistit větrání • odplavit chemickou látku poléváním vodou • odstranit kontaminované části oděvu • zařídit odvoz do nemocnice (předat informace o zdroji zdravotního poškození) Nezapomenout: • neutralizujeme jen v případě dostatečných odborných znalostí • výpary jedovatých látek mohou být rovněž jedovaté

 5. Požití jedů • Zdroje: čisticí prostředky, bělidla, odlakovače, technické kapaliny, … • Příznaky: zvracení, narušené vědomí,bolest nebo pocit pálení, přítomnost zdroje, jejich obalů Postup při první pomoci: • udržet průchodnost dýchacích cest a oběh krve • odstranit všechny kontaminované svršky • identifikovat jed • zařídit neodkladný odvoz do nemocnice Jsou-li popálené rty, dát pít malými doušky studené mléko nebo vodu.

 6. Vdechnutí plynů • Zdroje: plyny vzniklé spalováním, chemické výpary, výfukové plyny, … • Příznaky: bolesti hlavy, poruchy dýchání, zmatenost, narušené vědomí Postup při první pomoci: • přemístit postiženého na dobře větrané místo • při poruchách dýchání poskytnout umělé dýchání • při výraznějším poškození zabezpečit odbornou pomoc

 7. Otrava léky a drogami • Zdroje: předávkování léky, nevhodná kombinace léků, drogy • Příznaky odlišné dle zdroje Postup při první pomoci: • postižený při vědomí – pohodlná poloha, ptát se po zdroji • zabezpečení vitálních funkcí • zajistit všechny informace o zdrojích, včetně zvratků • zařídit odvoz postiženého do nemocnice

 8. Otrava jedovatými rostlinami a houbami • Zdroje: jedovaté rostliny – nejčastěji bobule, jedovaté houby, zapařené houby • Příznaky: nevolnost a zvracení, křečovité bolesti břicha, průjem, záchvaty křečí, poruchy vědomí Postup při první pomoci: • identifikovat zdroj a všechny stopy po něm, včetně zvratků • při bezvědomí zabezpečit vitální funkce • vždy zajistíme odbornou pomoc

 9. Otrava alkoholem (etanolem) Rizika: • udušení vdechnutými zvratky • podchlazení rozšířením průsvitu krevních cév • možná mylná diagnostika při současném těžším poranění třeba hlavy, srdeční či mozkové mrtvici Postup při první pomoci: • přikrýt postiženého přikrývkou • vyhodnotit další možná zranění • sledovat a zabezpečovat vitální funkce • v případě potřeby přivolat lékařskou pomoc

 10. Prevence • Zodpovědnost • Sebeovládání • Opatrnost Foto: archiv autora

 11. Zdroje citací • Příručka první pomoci, překlad z anglického originálu First Aid Manual Citová I., Cita S., Bratislava: PERFEKT, 2007. • Soukup J. a kol, Branná výchova, SPN, Praha, 1985