COMELE - PowerPoint PPT Presentation

comele n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
COMELE PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 17
COMELE
154 Views
Download Presentation
hilda-glover
Download Presentation

COMELE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. COMELE Asist.univ.Dr.Andrei Alexandra Medic de urgenta

 2. STĂRILE COMATOASE Comele sunt stări patologice ce se caracterizează prin pierderea conştienţei la care seadaugă dispariţia sau reducerea la forme elementare, neadecvate a reacţiilor la stimulii din lumeaexterioară. Pierderea conştienţei se însoţeşte de disfuncţii metabolice, vegetative şi uneorineurologice. Termenul provine de la cuvântul grecesc "KOMA" ce defineşte somnul profund,eventualitatea clinică ce are unele elemente comune dar şi particularităţi neuro-fiziologice.Printre elementele comune ale comei şi somnului se numără ptoza palpebrală, modificărileritmului cardiac şi respirator, modificări pupilare, unele asemănări ale traseelor EEG, dar ceea cele deosebeşte este diferenţa dintre o stare fiziologică (somnul) şi cea patologică (coma).În limbajul curent şi fără prea mult discernământ se folosesc termeni diferiţi precum:conştiinţă, conştienţă, cunoştinţă, veghe, vigilenţă care practic în accepţiune medicală cât şi înafara ei, încearcă să eticheteze relaţia dintre individ, adesea în stare patologică, şi mediu.

 3. Conştiinţa, forma cea mai înaltă de reflectare a realităţii în psihicul unei persoane, este proprie omului, este un produs al creierului uman, apărut pe baza procesului muncii, a vieţii însocietate caracterizată prin prezenţa limbajului şi a gândirii. • Conştienţa semnifică eventualitatea în care individul percepe şi apreciază corectrealitatea înconjurătoare. Ea poate fi păstrată sau abolită. • Cunoştinţa cuvânt cu mai multe înţelesuri poate fi asimilat sub aspect neurofiziologic cunoţiunea de a şti de sine, însemnând prezenţa elementelor senzitivo-senzoriale, araţionamentelor, a memoriei şi a învăţării. • Veghea sau vigilenţa este starea celui care nu doarme.Termenii de conştienţă, cunoştinţă, starea de veghe sau vigilenţă pot fi asimilate; pierdereaacestor stări semnificând tulburări de funcţionalitate ale formaţiei reticulate şi a nucleilor bazali. •  Definită şi ca o stare de areactivitate şi neperceptivitate cu gradare variabilă, coma esteconsecinţa unor leziuni ale trunchiului cerebral (formaţia reticulată) asociată cu suferinţa unor alte structuri ale creierului

 4. Gradulcomei • În funcţie de extinderea leziunilor trunchiului cerebral în sens pedunculo-bulbar,Arseni descrie 5 grade ale comei: • Gradul I sunt prezente reacţiile de apărare, deglutiţia: pupilele sunt normale saumidriatice cu reflex fotomotor diminuat sau abolit. Bolnavul este inconştient. În această situaţieleziunea este localizată rostral. • Gradul II - conştienţa pierdută, funcţii vegetative moderat perturbate, timpul labial aldeglutiţiei abolit, reflexe de apărare abolite, reflexe de automatism conservate; leziunea estesituată medio-pontin. • Gradul III - bolnav inconştient, cu grave tulburări vegetative. Timpul întâi al deglutiţieiabolit iar cel de al doilea întârziat. • Gradul IV - pacient inconştient, areactiv, deglutiţia abolită, cu reflex de tuse prezent,întârziat sau abolit. Midriază fixă, reflex fotomotor şi cornean abolit. Tulburări de ritm alerespiraţiei. Leziunea este situată în porţiunea superioară a bulbului. • Gradul V - corespundei comei depăşite, termen introdus de Molaret şi Goulon. Înaceastă fază este necesară protezare respiratorie, administrarea continuă de vasopresoare.Bolnavul este hipoton, areflexic.

 5. 1.DEFINITIA COMEI • -leziuneneurologica • -compresiune/procesexpansiv • -suferintacerebraladifuza

 6. EXCLUDEREA ALTOR TIPURI DE TULBURARI LIMITA ALE CUNOSTINTEI Stari ce imita abolireaconstientei: • Simularea • Isteria • S. Pickwick Stari de vigilenta anormale: • Mutismakinetic • Stareavegetativa • Coma traumatica • Letargia • Obnubilarea • Confuziamintala • Stuporul

 7. GRADUL COMEI • USOARA SAU (PRECOMA, SUBCOMA) • R. corneean, R. de deglutitie • PROFUNDA SAU COMA CARUS • Diminuareapana la disparitie a R. • DEPASITA • Abolirea R. • Reducerea-incetarea f. vegetative sivitale

 8. DiagnosticulPozitiv • Anamneza • Examen fizic general • Cai aeriene libere • Hipertermie • Deshidratare • HTA • Halena • Atingere viscerala

 9. DiagnosticulPozitiv • Examenul neurologic siOftalmologic. 5 Obiective • Examinareaprofunzimiistarii de constienta. • Examinareatipului de respiratie. • Examinareasemnelorneorologice de focar. • Examenul ocular. • Examinareamotricitatii • Examinareaprofunzimiistarii de constienta • Scala Glasgow

 10. Examinareatipului de respiratie: Ceyne-Stokes Hiperventilatianeurogenacentrala Apneustica Ataxica

 11. Examinareaprezenteisemnelorneurologice: • Sindrom de focar, leziuneunilaterala. • Sindrom de HIC • Sindrommeningean • Sindrom de iritatiecorticala

 12. Examinareamotricitatii: Fortasegmentara Tonus Miscarile ROT automate-deglutitie voluntare-spontane

 13. Come insotite de semneneurologice de focarfrecvente • Hemoragiacerebrala • Hemoragiacerebeloasa • Hematomul cerebral spontan • Hemoragiameningee • Infarctul cerebral • Emboliacerebrala • Procese expansive intracraniene

 14. Come insotite de semneneurologice de focar-rare- • Encefalopatiahipertensiva • Traumatismulcranio-cerebral • Comotiacerebrala • Contuziacerebrala • Coma epileptica • Coma-somn-stare crepusculara

 15. Come insotite de semneneurologice de focar+ Febra • Encefalite • Meningite • Abcesul cerebral

 16. Come farasemneneurologice de focar • Come Metabolicefrecventa • Coma diabeticacetoacidozica • Coma hepatica propriuzisa • Coma dishomeostatic • Coma hiponatremica • Coma hipokaliemica • Coma prinacidocetoza

 17. Coma = : Asfixie acuta • Insuficienta cardio-circulatorie • Anoxie cerebrala • Cauze • Posttraumatica • Vasculara • Metabolica • Toxica