slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Slovní obraty používané v obchodních písemnostech

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Slovní obraty používané v obchodních písemnostech - PowerPoint PPT Presentation


  • 108 Views
  • Uploaded on

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Slovní obraty používané v obchodních písemnostech.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Slovní obraty používané v obchodních písemnostech' - hila


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda.Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

slide2
Slovní obraty

používané v obchodních písemnostech

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda.Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

1 v c
1. VĚC

Heslovité označení obsahu dopisu. Zvýrazní se

podtržením nebo tučným tiskem.

Objednávka adventních kalendářů

Dotaz na možnost spolupráce

Nabídka kurzu výpočetní techniky – základní obsluha PC pro začátečníky

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda.Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 osloven
2. OSLOVENÍ

Oslovujeme, voláme pátým pádem.

Vážený pane Peterko …

Vážená paní učitelko …

Milý kolego Kubů …

Oslovení není nutnost, lze ho vynechat zvláště v případě, kdy neznáme adresáta jménem.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda.Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

p klady
Příklady

Špatně Dobře

Vážení… Vážení hosté…

Milí občané… Milé občanky, milí občané…

Vážená firmo… Vážení obchodní partneři…

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda.Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

3 podmi ovac zp sob
3. PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB

Vyjadřuje pro vykonání činnosti potřebu splnit určitou podmínku.

ŠpatněDobře

Chtěl bych Vám poděkovat za … Děkuji Vám za …

Chtěl bych Vás pozdravit z … Zdravím Vás z …

Chtěl bych se zeptat na … Mám dotaz …

Hledám odpověď na … Můžete mi odpovědět, proč …

Chtěli bychom si objednat … Objednáváme …

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda.Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

4 zdvojen ukazovac z jmeno tento tato toto
4. ZDVOJENÉ UKAZOVACÍ ZÁJMENO TENTO, TATO, TOTO

K ukazovacímu zájmenu musíme připojit podstatné jméno, na které ukazuje.

Špatně |Lépe |Dobře

Táži se tímto … | Táži se tímto dopisem … | Odpovězte mi prosím…

Tímto bych rád poděkoval … | Tímto projevem bych rád poděkoval … | Děkuji …

Napsal dopis a tento odeslal … | Napsal dopis a tento dopis odeslal … | Napsal dopis a odeslal ho…

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda.Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

5 podstatn jm na slovesn
5. PODSTATNÁ JMÉNA SLOVESNÁ

Podstatná jména slovesná nehromadíme.

ŠpatněDobře

Požádání o přeložení … Žádost o překlad …

Povolení k parkování … Povolení parkovat …

Sdělení vypravení zásilky … Sdělte, kdy zásilkuvypravíte …

Kontrolování plnění Je nutnékontrolovat, jak se

opatření … plní opatření …

Sledování zhoršování Sledovali jsme, jak se

kvality signálu … zhoršuje kvalita signálu …

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda.Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

6 z jmena n mi v mi
6. ZÁJMENA NÁMI, VÁMI

Pro zachování věcné správnosti textu

se nebojíme použít vedlejší větu.

ŠpatněDobře

Námi doporučené řešení … Řešení, které jsme doporučili …

Děkujeme za Vámi Děkujeme za služby, které jste

nabídnuté služby … nám nabídli …

Vámi zadaný úkol … Úkol, který jste nám zadal …

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda.Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

7 sloveso prov d t
7. SLOVESO PROVÁDĚT

Opatření nebo činnosti neprovádíme, ale zařídíme, aby věci fungovaly dobře.

ŠpatněDobře

Provádět úklid… Uklízet…

Provádět reorganizaci… Měnit…

Provádět opravy… Opravovat…

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda.Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

8 pozdrav
8. POZDRAV

Je dalším odstavcem. Může být součástí poslední věty nebo souvětí.

S pozdravem

Těšíme se na Vaši objednávku a jsme s pozdravem

S přátelským pozdravem

Děkujeme za spolupráci a přejeme mnoho úspěchů.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda.Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

9 podpis
9. PODPIS

Pod podpis odpovědného pracovníka se tiskne jeho titul, jméno, příjmení a funkce. Nad jménem vynecháme místo pro vlastnoruční podpis.

VlevoVpravo

(podpis) (podpis)

Ing. Miroslav Peterka Eva Nováčková

ředitel a. s. ekon. náměstkyně

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda.Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

10 p lohy
10. PŘÍLOHY

- uvádějí se počtem (jsou-li vyjmenovány v textu), zvýrazní se stejně jako „Věc“

- vyjmenovávají se (při malém počtu), každá příloha se zvýrazní

- vyjmenovávají se pod zvýrazněným nadpisem Přílohy, jednotlivé přílohy se nezvýrazňují

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda.Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

p klady1
Příklady

Příloha

2 přílohy

ceník

prospekt

Přílohy

objednávka

změna objednávky

potvrzení objednávky

dodací list

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda.Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

11 zkratky
11. ZKRATKY

p. – pan v. r. – vlastní rukou

pí – paní zvl. – zvláště

fa – faktura, firma

atd. – a tak dále

apod. – a podobně

čj., č. j. – číslo jednací

čp., č. p. – číslo popisné

ca, cca – circa, přibližně, asi

tj. – to je

t. r. – tohoto roku

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda.Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

12 zkratky akademick ch titul a v deck ch hodnost
12. ZKRATKY AKADEMICKÝCH TITULŮA VĚDECKÝCH HODNOSTÍ

Ing. nebo inž. – inženýr

Mgr. – magistr

Bc. – bakalář

JUDr. – doktor práv

MUDr. – doktor medicíny

MSDr. – doktor zubního lékařství

MVDr. – doktor veterinárního lékařství

PaedDr. – doktor pedagogiky

PhDr. – doktor filozofie

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda.Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

slide17
RNDr. – doktor přírodních věd

ThDr. – doktor teologie

PharmDr. – doktor farmacie

Dr. h. c. – čestný doktor (s mezerami)

DSc. – doktor věd (dříve DrSc.)

DiS. – diplomovaný specialista (za jménem)

Ph.D. – kandidát věd (dřívější CSc.)

doc. – docent

prof. – profesor

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda.Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

p klady2
Příklady

prof. Ing. Jan Novák, DSc.

doc. PhDr. Jana Smutná, Ph.D.

Ing. Jiří Nový, Ph.D.

PhDr. Ondřej Patras

MUDr. Karel Jánský

Mgr. Danuše Pokorná

pplk. Ing. Martin Sekera

mjr. Aleš Novotný

JUDr. Josef Drhal

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda.Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

n kolik v t z v rem
NĚKOLIK VĚT ZÁVĚREM

Oslavy desetiletého výročí kina …

Oslavy desátého výročí založení kina …

Účastnický poplatek zaplatíte při prezentaci …

Účastnický poplatek uhradíte při prezenci …

Náš úřad objednává u Vaší firmy …

Objednáváme (u Vás) …

Diskutujeme problém plynofikace …

Diskutujeme o problému plynofikace …

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miloslav Bouda.Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.