30 pracovn dny spole nosti pro mutagenezu zevn m prost ed m jak jsme za nali a kam jsme do li
Download
1 / 29

- PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

30. pracovní dny Společnosti pro mutagenezu zevním prostředím (jak jsme začínali a kam jsme došli). Motto: …je 30 let dostatečná doba k pracovní realizaci jedince?. Pracovní dny v kontextu širšího vývoje problematiky mutageneze. 1969 - založení EMS (Environmental Mutagen Society)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - hieu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
30 pracovn dny spole nosti pro mutagenezu zevn m prost ed m jak jsme za nali a kam jsme do li

30. pracovní dny Společnosti pro mutagenezu zevním prostředím(jak jsme začínali a kam jsme došli)

Motto: …je 30 let dostatečná doba k pracovní realizaci jedince?


30 pracovn dny spole nosti pro mutagenezu zevn m prost ed m jak jsme za nali a kam jsme do li

Pracovní dny v kontextu širšího vývoje problematiky mutageneze

1969 - založení EMS (Environmental Mutagen Society)

1970 – založení EEMS (European EMS)

1971 – vznikla Sekce pro mutagenezu zevním prostředím

při Čs. Biol. společnosti AV

1972 – 2. konference EEMS v Žinkovech

1977 – jmenována RL pro hodnocení genetického rizika

chemických látek (IHE)

1978 – první Pracovní dny v hotelu Družba na brněnské

přehradě (do r. 1994 – poté se konaly v IDV PZ)V voj e en problematiky
Vývoj řešené problematiky nezralých…

Otázky řešené v prvních letech:

Co může být mutagenní?

Jak to zjistit?

Co s tím udělat?

Výstup:

Vypracování systému hodnocení mutagenní aktivity chemických látek pro člověka. Základní principy a doporučené metody. Příloha AHEM, 1975

Předpokládalo se legislativní zavedení povinnosti testovat genotoxicitu chemických látek před uvedením na trh.

(Podařilo se až v zákoně 157/1998 o chemických látkách)


P klady
Příklady nezralých…

Testování genotoxicity průmyslových chemických látek: Epichlorhydrin

Testování aditiv potravin a krmiv:

5-NFA, stimulátory růstu

Testování léků či jejich prekursorů v průběhu vývoje:

Mutagenita používaných léků: Cyklofosfamid, paracetamol, metronidazol….


30 pracovn dny spole nosti pro mutagenezu zevn m prost ed m jak jsme za nali a kam jsme do li

Spolupráce s Ústavem obecné a komunální hygieny v Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov


80 l ta roky slibn ho perspektivn ho r stu
80. léta Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov(roky slibného perspektivního růstu )

I. Využití Amesova testu k detekci a monitorování genotoxické potence komplexních směsí prostředí

II. Detekce mutagenity v tělních tekutinách

III. Využití cytogenetické analýzy periferních lymfocytů k detekci a monitorování profesionální expozice genotoxickým karcinogenům.

Vznik cytogenetických laboratoří v rámci KHS a OHS.


30 pracovn dny spole nosti pro mutagenezu zevn m prost ed m jak jsme za nali a kam jsme do li

„Ames“ – první automatický počítač kolonií Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov

21.4. – 24.4. 1980

3. pracovní dny

(Pozn.: sníh, zima, sněhová kalamita při návratu)

AHEM č. 8/1980

Program zaměřen na možnosti biologického monitorování (mutagenita vody a ovzduší jako součást kontroly kvality ŽP)

Mutagenita krve a moče po aplikaci metronidazolu

Nové metody: SCE, MNT, metabolická aktivace rostlinami


30 pracovn dny spole nosti pro mutagenezu zevn m prost ed m jak jsme za nali a kam jsme do li

I takové jsme byly – ale už je to dávno Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov

EEMS Athény 1980


5 8 4 1982 5 pracovn dny 10 let pr ce sekce pro mutagenezu
5. – 8. 4.1982 – 5. pracovní dny Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov(10 let práce Sekce pro mutagenezu)

Hlavní okruhy problematiky:

Využití CAPL v praxi HS v ČSSR

(Cytogenetická analýza jako skupinový expoziční test)

Profylaktické podávání kyseliny askorbové při profesionální expozici mutagenům a karcinogenům

Modelování metabolické aktivace

Genetické riziko v provozech s rizikem asbestu

Mutagenita ovzduší při zpracování černouhelného dehtu a vysokotlakém zplynování hnědého uhlí


30 pracovn dny spole nosti pro mutagenezu zevn m prost ed m jak jsme za nali a kam jsme do li

Přehrada Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov

hotel Družba

Chvíle odpočinku mezi přednáškami

(1983?)


30 pracovn dny spole nosti pro mutagenezu zevn m prost ed m jak jsme za nali a kam jsme do li

Postgraduální studentky z Kuby: Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov

Marta Toroella Kouri a Salome Yvonne Fernandez


30 pracovn dny spole nosti pro mutagenezu zevn m prost ed m jak jsme za nali a kam jsme do li

Urxovy závody (nyní DEZA) Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov– 1984?

Beseda s vedením o vitaminaci pracovníků


30 pracovn dny spole nosti pro mutagenezu zevn m prost ed m jak jsme za nali a kam jsme do li

Kuba – Havana (po 12.4. 1985) Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov


1983 1988
1983 - 1988 Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov

1983 – pokračování CAPL (expozice EO, výroba

cytostatik, vitaminace C, asbest), mutagenita moče a

imunologické parametry jako markery expozice genotoxinům;

SOS chromotest

1984 – využití CAPL, mutagenita moče,studium mutagenity diazepamu,

stimulátory růstu, nitroso-sloučeniny u Nicotiana tabacum a

Euglena gracilis. Panel k mutagenitě vody.

1985 – Vitaminace, expozice formaldehydu, benzenu, EO, SOS

chromotest, metabolická aktivace rostlinnými extrakty.

Panel k hodnocení profesionální expozice karcinogenům.

1986 – Panel k problematice vitaminu C a k doporučené metodice CAPL.

1987 – Pracovní dny spojené s konferencí RVHP.

1988 – Peroxidace lipidů, studium procesu stárnutí; paracetamol;

formaldehyd a školní děti; embryotoxicita - CHEST


1989 1993
1989 - 1993 Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov

1989 – antimutageneze; mutagenita ovzduší Teplice;

embryotoxicita ovzduší; spermie a genotoxicita

1990 – profesionální expozice asbest, gumárenství, rtuť, horníci

uranových a železnorudných dolů (panel); návrhy opatření

ke stavu genotoxického rizika v ČSFR

1991 – příprava na konferenci EEMS v Praze (28.8.-31.8.)

Spontánní potraty a VVV na Slovensku; Kado assay; CHEST

1992 – program TP – CAPL rodičky, děti, SSB; mikrosuspensní test

Kado ; DNA addukty; Panel – genotoxické riziko závlahových vod.

1993 – Program TP – sperma branců, BIOPEM, mutagenita pitné

vody, expozice krav; mezilaboratorní studie Ames SRM 1649

MZSO – zařazení CAPL a mutagenity vody a ovzduší


1994 1998
1994 - 1998 Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov

1994 –program TP(DNA adukty, personální monitoring, BIOPEM

mutagenita moče, kvalita spermatu; Comet assay); QAQC

a akreditace laboratoří HS

1995 – Po prvé v IDV PZ: Postlabeling a HPLC analýza DNA

aduktů, adukty v placentách, výsledky těhotenství a znečištění

ŽP, Comet, mutagenita ovzduší, YG kmeny, genotypizace

1996 – na Žlutém kopci

1997 – 20. PD: genotoxicita komplexních směsí, spontánní frekvence

CHA, FISH, legislativa v SR, vitaminová profylaxe

1998 – molekulární epidemiologie, ovzduší a Comet, vliv znečištění

ovzduší na plodnost, expozice PAU v Ostravě, branci,

toxinogenní plísně a záplavy, využití transgenních zvířat


2000 2006
2000 - 2006 Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov

2000 – molekulární epidemiologie; exprese p21 a p53; genetický

polymorfismus v české populaci; cytogenetika a riziko nádorů;

vliv výživy na výsledky těhotenství; ovzduší a mutagenita – panel

2001 – cytogenetika – epidemiologická interpretace; FISH;

polymorfismus; mutagenita a antimutagenita složek rostlin;

panel – inovace standardních metodik genetické toxikologie

2002 – cytogenetika – hodnocení české kohorty; FISH,

toxikogenomika

2003 – 25. PD: hodnocení rizika expozice PAU; CHA a JETE;

antimutagenita; genotoxicita minerálních vláken

2004 – polymorfismus; chemoprevence; riziko práce s cytostatiky; SiO2

2005 – mikročipy v molekulární biologii; krystalické formy křemene a nádory;

Genetická toxikologie a legislativa

2006 -příprava 36. EEMS;DNA adukty; konec genotoxikologie v Čechách?


30 pracovn dny spole nosti pro mutagenezu zevn m prost ed m jak jsme za nali a kam jsme do li

Ten, který stál na začátku Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov


30 pracovn dny spole nosti pro mutagenezu zevn m prost ed m jak jsme za nali a kam jsme do li

Kolegové z Pardubic.... Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov

A Vláďa Srb z Hradce


30 pracovn dny spole nosti pro mutagenezu zevn m prost ed m jak jsme za nali a kam jsme do li

EEMS 1988 Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov

Varna


30 pracovn dny spole nosti pro mutagenezu zevn m prost ed m jak jsme za nali a kam jsme do li

Začátek Programu Teplice – mezinárodní audit Třešť Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov


30 pracovn dny spole nosti pro mutagenezu zevn m prost ed m jak jsme za nali a kam jsme do li

1993 – jezinky na Přehradě Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov


30 pracovn dny spole nosti pro mutagenezu zevn m prost ed m jak jsme za nali a kam jsme do li

EEMS 1993 - Barcelona Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov


30 pracovn dny spole nosti pro mutagenezu zevn m prost ed m jak jsme za nali a kam jsme do li

7. ICEM, Toulouse, 1997 Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov


30 pracovn dny spole nosti pro mutagenezu zevn m prost ed m jak jsme za nali a kam jsme do li

A co tolik ne? Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov

Co se podařilo?

 • Naskočit do vlaku genetické toxikologie již při jeho rozjezdu;

 • Podle možnosti, schopnosti a individuálních podmínek se ve vlaku (aspoň nákladním) udržet;

 • V určité problematice předstihnout dobu (CAPLC-BET, vitaminace C, genotoxicita komplexních směsí prostředí;

 • Přispět k novým poznatkům v oboru a šířit je mezi další odborníky i veřejnost.

 • Udržet nadšení a elán po celou dobu a překonávat překážky nadřízených orgánů a individuí;

 • Získávat průběžně nové mladé nadšence;

 • Přesvědčit politiky a řídící pracovníky o významu a smyslu naší práce;

 • Prosadit metody genetického monitorování mezi rutinní a uznávané činnosti v ochraně veřejného zdraví;

 • Publikovat vše, co za publikace stálo


Z v r ne jen nekone n p b h
Závěr? Ne, jen nekonečný příběh Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov

V průběhu 30 let existence Pracovních dnů v Brně se na našich společných setkání potkalo mnoho zajímavých lidí – někteří jen jednou, jiní opakovaně a další téměř vždy. Myslím, že jsme se vždy potkávali rádi.

Odborná problematika se v ČR i SR vyvíjela v souladu se „světovou vědou“, i když s omezenými technickými prostředky, nedostatkem financí a často i s komunikačními problémy. Ale troufám si říct, že jsme všichni dělali, co jsme mohli a doufám, že činnost Společnosti bude pokračovat oživena našimi následníky.