JUUGEND e. ART NOUVEAU - PowerPoint PPT Presentation

hiero
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JUUGEND e. ART NOUVEAU PowerPoint Presentation
Download Presentation
JUUGEND e. ART NOUVEAU

play fullscreen
1 / 5
Download Presentation
JUUGEND e. ART NOUVEAU
179 Views
Download Presentation

JUUGEND e. ART NOUVEAU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. JUUGEND e. ART NOUVEAU 19. sajandi lõpul tärkas mitmel Euroopa maal peaaegu üheaegselt soov vabaneda stiilide segust, mis oli juba ligi pool sajandit eksisteerinud ehituses ja tarbekunstis – püüti luua uut omapärest stiili. Eri maades kannab see stiil erinevaid nimetusi. Eesti keeles tarvitatav “juugendstiil” tuleneb saksa ajakirja “Juugend” e. “Noorus” nimest, kus seda stiili tutvustati ja soovitati. Esimesed sammud uue stiili poole tehti Inglismaal 1880 –datel aastatel, mandrile jõudis see aga pisut hiljem ning kestis kohati veel pärast Esimest Maailmasõdagi.

  2. Tegelikult puudub aga stiilil üks ja ainus nimetus,iga rahvus onnimetanud seda erinevalt: •  eesti keeles on paralleelsena käibel prantsusepärane “Art Nouveau”, mis tuleneb Pariisi populaarse kunstikaupluse nimest “L’Art Nouveau” •  Ameerikas on võetud kasutusele mõiste “Art Nouveau” •  Inglismaal lisaks “Modern Style”, Venemaal ka “Modern” •  Hispaanias “Modernismo” •  Belgias "Style Horta" (arhitekt Victor Horta järgi) •  Itaalias “lo Stilo Liberty(inglise firma järgi) • Austrias, Poolas, Tšehhis on käibel “Sezession”

  3. Juugendstiil püüdles välise dekoratiivsuse poole. Kaunistuste loomisel lähtuti taimedest; tihti on taime motiivid aga niivõrd moonutatud, et raske on märgata nende tõelist algupära. Pearõhk on kaunilt kujundatud, sujuvalt voogavatel joontel, mis üksikult või tervena kulgevad mööda kaunistatavat pinda. Mõnikord on taimede vahele sobitatud graatsilisi naisi, õrnu tiivulisi haldjaid, vahel väikesi putukaid ning linde ja loomi.

  4. Juugendkunstnikel oli eesmärgiks vältida vanade stiilide ja teemade kordust ning luua stiil, mis kujundaks keskkonda. Printsiibiks, kõige elava ühtsuse rõhutamine. • Juugendit on jagatud kaheks suunaks : • dekoratiivne juugend - viljeldi Prantsusmaal, Inglismaal, Ameerika Ühendriikides, Hispaanias. • konstruktiivne ehk geomeetriline juugend – peamised esindajad tegutsesid Belgias, Šotimaal, Austrias, Saksamaal ja Põhjamaades.

  5. ARHITEKTUUR Glasgow’ kunstikooli peasissepääs (1897-1899 valmis I järk, 1907-1909 II järk) Charles Rennie Mackintosh (Šotimaa) Mackintoshi võidutöö Glasgow kunstikooli projektikonkursil paistis silma oma haruldase originaalsusega. Tema isikupärane stiil ühendas elemendid Arts and Crafts liikumisest ja Euroopa avangardist uue ning värske lähenemisega.