Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sole PowerPoint Presentation

Sole

1150 Views Download Presentation
Download Presentation

Sole

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sole Wzory sumaryczne i strukturalne

 2. NAZEWNICTWO SOLI • Chlorek – sól kwasu chlorowodorowego. • Siarczek- sól kwasu siarkowodorowego. • Siarczan(IV)- sól kwasu siarkowego (IV). • Siarczan(VI)- sól kwasu siarkowego (VI). • Fosforan(V) - sól kwasu fosforowego (V). • Azotan(V) - sól kwasu azotowego (V). • Azotan(III) - sól kwasu azotowego (III). • Węglan(IV) - sól kwasu węglowego (IV).

 3. Wzór ogólny soli MnRm • M - atom metalu • R - reszta kwasowa • n - ilość atomów metalu • m - ilość reszt kwasowych

 4. Chlorki to sole kwasu chlorowodorowego / solnego/ • Chlorek sodu / sól kuchenna/, • Chlorek wapnia, • Chlorek żelaza (III). Zapamiętaj wzór kwasu solnego HCl H Cl

 5. Cl Na Chlorek sodu HCl H Cl Na Cl Na Cl

 6. Cl Ca Cl Chlorek wapnia HCl H Cl Ca Cl 2 Cl Ca Cl

 7. H O O S H O O O O S O O Siarczan (VI) potasu H2SO4 K2SO4 K K

 8. O O S O O H O O S H2SO4 H O O Siarczan(VI)wapnia CaSO4 Ca

 9. O O S O O O O S O O O O S O O Siarczan(VI) glinu Al2(SO4)3 Al Al

 10. O O O O O O S S S O O O O O O Siarczan(VI) glinu Al2(SO4)3 Al Reszta kwasowa Reszta kwasowa Reszta kwasowa Reszta kwasowa Al

 11. O N O O O Na O N O O Azotan(V) sodu HNO3 H O N O NaNO3 Na

 12. O N O O O N O O O Azotan(V) wapnia HNO3 H O N O Ca(NO3)2 Ca

 13. O O Ca O O N N O O Model cząsteczki azotanu(V) wapnia 1 atom wapnia 6 atomów tlenu 2 atomy azotu

 14. Azotan(V) żelaza (III) O O N O O N O O O N O O Fe(NO3)3 Fe

 15. O O N O O N O O O N O O Fe(NO3)3 Fe Reszta kwasowa Reszta kwasowa Reszta kwasowa Reszta kwasowa

 16. Fe O O O O O O N N N O O O 1 atom żelaza 9 atomów tlenu 3 atomy azotu Model cząsteczki azotanu(V)żelaza(III)