t rkiyemin betmen e s payd rmen e s permen e de il retmen e htiyac var n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Türkiyemin BetMEN'e,SıpaydırMEN'e,SüperMEN'e Değil ÖğretMEN'e İhtiyacı Var!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

Türkiyemin BetMEN'e,SıpaydırMEN'e,SüperMEN'e Değil ÖğretMEN'e İhtiyacı Var! - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

Türkiyemin BetMEN'e,SıpaydırMEN'e,SüperMEN'e Değil ÖğretMEN'e İhtiyacı Var!. Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…. K.P.S.S HUKUK KAVRAMLARI-1. Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir….

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Türkiyemin BetMEN'e,SıpaydırMEN'e,SüperMEN'e Değil ÖğretMEN'e İhtiyacı Var!' - hidi


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t rkiyemin betmen e s payd rmen e s permen e de il retmen e htiyac var

Türkiyemin BetMEN'e,SıpaydırMEN'e,SüperMEN'e Değil ÖğretMEN'e İhtiyacı Var!

Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…

Uğur YILMAZER

k p s s hukuk kavramlari 1
K.P.S.S HUKUK KAVRAMLARI-1

Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…

Uğur YILMAZER

yazili hukuk kurallari
YAZILI HUKUK KURALLARI

Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…

Uğur YILMAZER

toplumu d zenleyen kurallar
TOPLUMUDÜZENLEYENKURALLAR
 • YAZISIZ KURALLAR
 • GELENEK (örf ve adet)KURALLARI
 • AHLAK KURALLARI
 • DİN KURALLARI

Toplumu düzenleyen sosyal düzen kuralları, manevi müeyyideli olduğundan yeterince etkili olamazlar. Toplum hayatının etkin biçimde düzenlenmesi, maddi yaptırımı olan YAZILI kurallarıyla mümkündür.

Uğur YILMAZER

yazili ve yazisiz kurallar arasindak l k
YAZILI VE YAZISIZ KURALLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ

HUKUK GELENEK AHLAK DİN

MüeyyidesiMüeyyidesi Manevidir

MaddidirPişmanlık, ayıplanma, kınanma

Kaynağı Toplum- Toplum- Tanrı iradesi

İnsan

İradesidir

Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…

Uğur YILMAZER

m eyy de yaptirim bir hukuk kural n n koydu u emir ve yasaklar n ihlali halinde kar la lan tepkidir
MÜEYYİDE (YAPTIRIM)Bir hukuk kuralının koyduğu emir ve yasakların ihlali halinde karşılaşılan tepkidir.

Uğur YILMAZER

m eyy de yaptirim t rler
MÜEYYİDE(YAPTIRIM)TÜRLERİ
 • CEZA(Hapis, Para Cezası,Disiplin cezaları,

Kamu hizmetinden yasaklılık)

 • CEBRİ İCRA(İcra Daireleri-Kolluk Kuvvetleri)
 • TAZMİNAT(Maddi ve Manevi zararın giderilmesi)
 • HÜKÜMSÜZLÜK(1. Yokluk 2. Butlan: 3.Tek Taraflı bağlamazlık)
 • İPTAL(İdarenin yaptığı hukuka aykırı işlemler

Uğur YILMAZER

slide10

CEZA: Suç işleyen kişilerin karşılaştığı tepkidir.

 • CEBRİ İCRA: Borcunu yerine getirmeyen kimseyi borcunu yerine getirmeye zorlama.
 • TAZMİNAT: Hukuka aykırı olarak başkalarına verilen zararın ödetilmesi.
 • Maddi Tazminat, (2) Manevi Tazminat

Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…

Uğur YILMAZER

slide11

HÜKÜMSÜZLÜK: Kanunun öngördüğü şekilde yapılmayan veya kanuna aykırı yapılan hukuki işlemin hukuki sonuç doğurmamasıdır.

(1)Yokluk: Resmi memur önünde yapılmayan evlilik,

(2) Butlan: Gerçekleşmesinde hile,cebir,şiddet ,aldatma ve yanılma varsa

(3) Tek Taraflı Bağlamazlık: Küçüğün yaptığı hukuk işlem

Uğur YILMAZER

slide12

İPTAL: Hukuk kurallarına aykırı olan işlemin ortadan kaldırılmasıdır. Belirli bir süre içinde talepte bulunmak gereklidir.

Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…

Uğur YILMAZER

hukuk b l m n n ayrimlari1
HUKUK BİLİMİNİN AYRIMLARI
 • POZİTİF HUKUK -Belli bir memlekette, belli bir dönemde yürürlükte bulunan hukuk kurallarının bütünü pozitif veya müspet hukuku oluşturur. Bu deyimin içerisine, yetkili makamlar tarafından (yasalar),tüzükler (nizamnameler),yönetmelikler(talimatnameler) gibi yazılı metinlerle tespit olunan kurallar girdiği gibi, henüz yazılı bir şekle bürünmemiş olan ve fakat uyulması zorunlu olan örf ve adet kuralları da girer.

Uğur YILMAZER

deal hukuk
İDEAL HUKUK
 • Belli bir memlekette, belli bir dönemde uygulanmakta olan değil,fakat uygulanması gereken yani sosyal gereksinmeleri adalete en uygun biçimde karşılayacağı düşünülen hukuka ideal hukuk veya doğal hukuk adı verilmektedir.

Uğur YILMAZER

mevzu hukuk
MEVZU HUKUK
 • YÜRÜRLÜKTEKİ YAZILI HUKUK KURALLARIDIR.

Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…

Uğur YILMAZER

t re hukuku
TÖRE HUKUKU
 • YÜRÜRLÜKTEKİ YAZISIZ HUKUK KURALLARIDIR

Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…

Uğur YILMAZER

hukuk dallari
HUKUK DALLARI

Uğur YILMAZER

kamu hukuk
KAMU HUKUK

Uğur YILMAZER

hukuk dallari kamu hukuku
HUKUK DALLARIKAMU HUKUKU

Kişi ile devlet ve devlet ile kişi arasındaki ilişkileri düzenler

 • Anayasa hukuku
 • İdare hukuku
 • Ceza hukuku
 • İcra iflas hukuku
 • Devletler genel hukuku
 • İş hukuku
 • Vergi hukuku

Uğur YILMAZER

kamu hukukunun dallari
KAMU HUKUKUNUN DALLARI
 • ANAYASA HUKUKU Anayasa, devletin şeklini, yapısını, organlarının görev ve yetkilerini, bunların birbirleriyle olan ilişkilerini, kişilerin temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen hukuk kurallarının tümüdür.Anayasa Hukukunun kaynağını 1982 tarihli 2709 sayılı TC Anayasası oluşturmaktadır.

Uğur YILMAZER

slide22

İDARE HUKUKU Devlet idaresinin teşkilat ve işleyişini, kişilerin idare ile olan ilişki ve anlaşmazlıklarını, kamuhizmetlerinin görülmesini düzenleyen kuralların tümüdür.

Uğur YILMAZER

daren n denet m
İDARENİN DENETİMİ

Yargı Dışı Denetim

 •  Sayıştay
 •  Başbakanlık Yüksek denetleme Kurulu
 •  TBMM
 •  Devlet Denetleme Kurulu

Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…

Uğur YILMAZER

slide24

Yargısal Denetim

 • İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır (Any.m.125)
 • Danıştay, İdare Mahkemeleri, Vergi mahkemeleri.

Uğur YILMAZER

slide25

İDARE HUKUKU İdare kavramı, idarenin eylemleri ve idari sözleşmeler, kamu hizmeti, idarenin sorumluluğu dersin başlıca konularıdır. Ayrıca idarenin oluşumunu etkileyen başlıca ilkeler ve sistemler incelenir. Merkezi idare ile yerel idare kavramları anlatılır. Kamunun teşebbüs ve iştirakleri hukuksal çerçevede ele alınır. Kamulaştırma konusu incelenir. Hukukun üstünlüğü, yargı denetimi konuları işlenir.Dünyadaki başlıca yargı denetimi sitemlerine değinilir.

Uğur YILMAZER

slide26

İDARİ YARGILAMA USULUİdari Yargı organlarının yapısı, görev ve yetkileri, İdari davalar ve yargılama usulü, İdari yargı kararlarının uygulanması işlenmektedir.

Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…

Uğur YILMAZER

slide27

CEZA HUKUKU

Suç oluşturan fiil ve davranışların neler olduğunu, bu fiilleri işleyenlere ne gibi müeyyideleruygulanacağını gösteren hukuk kurallarının tümüdür.Ceza hukukunun ana kaynağı 26.09.2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’dur. Hukuku bilmemek mazeret sayılmaz. Ceza ehliyeti 11 yaşından itibaren başlar.SUÇ KAVRAMI: Kanunun ceza müeyyidesi göstererek yasaklamış olduğu fiillerin işlenerek hukuk düzeninin ihlalidir.

Uğur YILMAZER

slide28

SUÇUN UNSURLARI:

 • 1. Maddi unsur: Fiili bir davranışın ortaya konulmasıdır.
 • 2. Manevi unsur: Fiilin suç işleme iradesiyle işlenmesidir.
 • a. Kast b. İhmal

GENEL İLKELER:

 • 1. Cezalandırma yetkisi devlete aittir.
 • 2. Suçun kovuşturulması, kamu adına cumhuriyet savcısının görevidir
 • 3. Suçun ve cezanın kanuniliği ilkesi geçerlidir. “Kanunsuz suç ve ceza olmaz”

Uğur YILMAZER

slide29

DEVLETLER GENEL HUKUKU

Bağımsız bir devlet ile diğer bir devlet veya milletlerarası kuruluşların birbirleriyle ilişkilerini inceler.

DEVLETLER GENEL HUKUKUNUN KAYNAKLARI

 •  Andlaşmalar
 •  Milletlerarası Teamül
 •  İçtihatlar (Milletlerarası Adalet Divanı Kararları)
 •  Doktrin

Uğur YILMAZER

slide30

VERGİ HUKUKU

Devlet ile şahıslar arasındaki vergi ilişkisinden doğan karşılıklı hak ve ödevleri, verginin tarh ve tahakkukunu, tahsilini ve yargısını düzenleyen hukuk kurallarıdır.

 • Vergide genellik ve adalet ilkesi
 • Kanunilik esası

Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…

Uğur YILMAZER

slide31

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

 • İCRA VE İFLAS HUKUKU

Uğur YILMAZER

slide32

ÖZEL HUKUKUN DALLARI

 • BADEMTİCARETİ
 • BORÇLAR HUKUKU
 • DEVLETLER ÖZEL HUKUKU
 • MEDENİ HUKUK
 • TİCARET HUKUKU

Uğur YILMAZER

k l k
KİŞİLİK
 • ANNE KARNINDAN TAM VE SAĞ DOĞUMLA BAŞLAR

Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…

Uğur YILMAZER

hak ehl yet
HAK EHLİYETİ
 • SAĞ DOĞMAK ŞARTI İLE ANNE RAHMİNE DÜŞTÜĞÜ ANDAN İTİBAREN BAŞLAR

Uğur YILMAZER

hak ehl yet1
HAK EHLİYETİ

Uğur YILMAZER

f l ehl yet
FİİL EHLİYETİ
 • 18 YAŞINDA OLMALI
 • MÜMEYYİZ OLMALI
 • KISITLI OLMAMALI

Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…

Uğur YILMAZER

hukuk bo lu u
HUKUK BOŞLUĞU
 • NE YAZILI HUKUKTA NE DE YAZISIZ HUKUKTA GEÇMEYEN BİR KONU HAKKINDA HUKUK BOŞLUĞU VARDIR DENİLİR

Uğur YILMAZER

kanun bo lu u
KANUN BOŞLUĞU
 • YAZILI HUKUKTA GEÇMEYEN BİR KONU HAKKINDA KANUN BOŞLUĞU VARDIR DENİLİR

Uğur YILMAZER

meden hukuk
MEDENİ HUKUK
 • ŞEMA

 Şahıs Hukuku

 Aile Hukuku

 Eşya Hukuku

 Miras Hukuku

Uğur YILMAZER

b r m kurs merkez
BİRİM KURS MERKEZİ
 • YOKUŞTA AKITILMAYAN TER İNİŞTE GÖZYAŞI OLARAK AKAR

Uğur YILMAZER

slide42

TİCARET HUKUKU

 •  Ticari İşletme Hukuku
 •  Şirketler Hukuku
 •  Kıymetli Evrak Hukuku
 •  Sigorta Hukuku
 •  Deniz Ticaret Hukuku
 •  Taşıma Hukuku

Uğur YILMAZER

slide43

DEVLETLER ÖZEL HUKUKU

 •  Yabancılar Hukuku
 •  Kanunlar İhtilafı

Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…

Uğur YILMAZER

kolluk makamlari ve personeller
KOLLUK MAKAMLARI VE PERSONELLERİ
 • GENEL İDARİ KOLLUK
 • POLİS ,JANDARMA VE BEKÇİLER
 • ÖZEL İDARİ KOLLUK MAKAMLARI
 • BELEDİYE KOLLUĞU-PERSONELİ ZABITADIR.BAŞ,YARD,MECLİS ÜYELERİ VE ENCÜMEN MAKAMLARIDIR
 • KÖY KOLLUK PERSONELİ GÖNÜLLÜ VE GEÇİCİ KÖY KORUCULARI PERSONELİ –MUHTAR VE AZALAR DA MAKAMIDIR

Uğur YILMAZER

h zmet kolluklari
HİZMET KOLLUKLARI
 • KARA ,DENİZ, HAVA, TRAFİK, HUDUT VE SAHİL GÜVENLİK, ORMAN, GÜMRÜK , MALİYE, TEKEL VE AV KOLLUKLARI GİBİ

Uğur YILMAZER

merkezden y net m
MERKEZDEN YÖNETİM
 • YARARLARI
 • ZARARLARI

Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…

Uğur YILMAZER

yer nden y net m
YERİNDEN YÖNETİM
 • YARARLARI
 • ZARARLARI

Uğur YILMAZER

slide48

MEHMET

ŞAHİN

KPSS

Uğur YILMAZER

ba bakanlik
BAŞBAKANLIK
 • MGK GENEL SEKRETERLİĞİ
 • DİYANET
 • GENELKURMAY
 • MİT
 • HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
 • ADTYK
 • TÜİK
 • DEVLET BAKANLIKLARI
 • VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • BEDEN TERBİYESİ VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • YÜKSEK DENETLEME KURULU
 • MERKEZ BANKASI
 • DPT

Uğur YILMAZER

adalet bakanli i
ADALET BAKANLIĞI
 • CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • ADLİ TIP KURUMU

Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…

Uğur YILMAZER

m ll savunma bakanli i
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
 • ASAL DAİRE BAŞKANLIĞI
 • MKE MAKİNA KİMYA

Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…

Uğur YILMAZER

ler bakanli i
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ
 • EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
 • JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
 • VALİLİKLER

Uğur YILMAZER

di ler bakanli i
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
 • ELÇİLİKLER
 • TURKUNO(BM TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ)

Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…

Uğur YILMAZER

slide54

CERN

 • HAŞİM TAÇİ KOSOVE DEVLET BAŞKANI
 • GÖNÜL KÖPRÜSÜ
 • KOSOVA SIRBİSTANDAN AYRILDI

RUSYA VE SIRBİSTAN TANIMADI

Bu kpss dokümanı www.egitimfakultesi.net adresinden indirilmiştir…

Uğur YILMAZER