Urz d celny w bielsku bia ej
Download
1 / 15

Urz?d Celny w Bielsku-Bia?ej - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Urząd Celny w Bielsku-Białej. Informacja dla przedsiębiorców. STRUKTURA ORGANIZACYJNA Pion Wsparcia; Pion Postępowania; Pion Kontroli; Oddziały celne: Czechowice-Dziedzice Żywiec Cieszyn. Podstawowe zadania. Cło i podatki w imporcie: Oddziały celne; Akcyza:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Urz?d Celny w Bielsku-Bia?ej' - hide


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Urz d celny w bielsku bia ej

Urząd Celny w Bielsku-Białej

Informacja dla przedsiębiorców


 • STRUKTURA ORGANIZACYJNA

  • Pion Wsparcia;

  • Pion Postępowania;

  • Pion Kontroli;

  • Oddziały celne:

   • Czechowice-Dziedzice

   • Żywiec

   • Cieszyn

tel: (33) 827-23-00


Podstawowe zadania
Podstawowe zadania

 • Cło i podatki w imporcie:

  • Oddziały celne;

 • Akcyza:

  • Wyroby akcyzowe, stałe nadzory, deklaracje;

 • Gry i zakłady wzajemne:

  • Kontrola, deklaracje, KRAG.

tel: (33) 827-23-00


 • Odprawy eksportowe:

  • Właściwość miejscowa w wywozie

   • siedziba lub miejsce załadunku towaru;

 • Odprawy importowe:

  • Brak ograniczeń – teren całej UE;

  • ¼ wpływów z cła pozostaje w kraju odprawy.

tel: (33) 827-23-00


 • ZALETY ODPRAW W ODDZIAŁACH CELNYCH BLISKO SIEDZIBY FIRMY:

  • Pełna kontrola przez firmę nad dokumentami przedłożonymi do odprawy;

  • Natychmiastowy dostęp do oryginałów dokumentów;

  • Szybkie i łatwe rozwiązywanie problemów – bezpośredni kontakt z funkcjonariuszem celnym;

  • Bezzwłoczne wydawanie potwierdzenia wywozu po otrzymaniu komunikatu (Karnet TIR, ADT, ECS).

tel: (33) 827-23-00


tel: (33) 827-23-00


 • Pełny zakres procedur celnych;

 • Pełny zakres towarowy;

 • Doświadczona kadra;

 • Obsada dostosowana do potrzeb.

 • tel: (33) 827-23-00


  • Pozostałe aspekty cd:

   • Ochrona miejsc pracy w Polsce;

   • Opłaty skarbowe zwiększają wpływy budżetu gmin;

   • Niższe koszty podnoszą konkurencyjność firm;

   • Brak deklaracji INTRASTAT;

   • Wydawanie na miejscu decyzji dotyczących zmian w zgłoszeniach celnych;

   • Dogodna lokalizacja – połączenie drogowe z Republiką Czeską i Słowacką oraz aglomeracją śląską.

  tel: (33) 827-23-00


  • ECS - System kontroli eksportu: cd:

   • Zastępuje całkowicie dokumentację papierową (SAD);

   • Kontakt z OC tylko za pomocą elektronicznych komunikatów;

   • ELEKTRONICZNE potwierdzenie wywozu towaru poza obszar UE (IE599);

   • Szybkie udokumentowanie wywozu pozwala na zastosowanie „0” stawki VAT.

  • ICS – wdrażany system kontroli w imporcie ma całkowicie zastąpić zgłoszenie papierowe 2010/2011.

  tel: (33) 827-23-00


  • CELINA cd:

   System CELINA umożliwia elektroniczną wymianę danych z podmiotami realizującymi obrót towarowy z zagranicą w zakresie:

   • Zgłoszeń celnych importowych;

   • Deklaracji skróconych;

   • Powiadomień w procedurze uproszczonej;

   • Zakończenia procedury tranzytowej.

  • Przekazanie zgłoszenia w formie elektronicznej do OC (strona Web-Cel, w sytuacji awaryjnej –e-mail; dyskietka).

  tel: (33) 827-23-00


  Procedury uproszczone
  PROCEDURY UPROSZCZONE cd:

  Korzyści ze stosowania uproszczeń:

  • oszczędność czasu;

  • redukcja kosztów operacyjnych – transport, postoje, koszty administracyjne, opłaty manipulacyjne, rozwiązania IT;

  • zwiększenie elastyczności działania - możliwość dokonywania odpraw poza godzinami pracy urzędu celnego;

  • wzrost konkurencyjności - możliwość szybszej realizacji zamówień klientów, możliwość stosowania dostaw "just-in-time„;

  • podniesienie prestiżu i wiarygodności firmy – nowoczesne podejście do zagadnień celnych.

  tel: (33) 827-23-00


  Aeo upowa niony przedsi biorca
  AEO – Upoważniony przedsiębiorca. cd:

  Korzyści ze statusu AEO:

  • Przyznany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uznawany w całej Wspólnocie;

  • Wyznaczone stanowiska do opraw AEO w OC;

  • Możliwość korzystania z istotnych udogodnień w odniesieniu do kontroli celnej w zakresie bezpieczeństwa i ochrony - sprawniejsze odprawycelne;

  • Mniej rewizji celnych, a w przypadku wytypowania do kontroli przeprowadzenie jej w pierwszej kolejności;

  • Swoisty znak jakości, świadczący o przestrzeganiu standardów bezpieczeństwa i ochrony oraz przepisów prawa – wizerunek bezpiecznego i solidnego partnera.

  tel: (33) 827-23-00


  U atwienia w rozliczaniu podatku vat
  UŁATWIENIA W ROZLICZANIU PODATKU VAT cd:

  • Przesunięcia terminu płatności podatku do szesnastego dnia miesiąca następującego po upływie okresu rozliczeniowego – w przypadku stosowania procedury uproszczonej;

  • Zwolnienia od podatku z tytułu importu towarów, w przypadku gdy miejscem przeznaczenia towarów jest terytorium innego państwa członkowskiego i wywóz towarów z terytorium kraju nastąpi w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – Np odprawa w RP a towar przeznaczony do innego kraju UE ;

   Korzyści:

  • poprawa płynności finansowej,

  • zmniejszenie kosztów obsługi administracyjnej firmy.

  tel: (33) 827-23-00


  Kontakt z urz dem celnym i oddzia ami celnymi
  KONTAKT Z URZĘDEM CELNYM I ODDZIAŁAMI CELNYMI cd:

  • UC Bielsko-Biała 335000 (7:15 – 15:15; pon-piątek)

   • 33 827-23-00, uc.bielsko-biala@kat.mofnet.gov.pl

  • OC Czechowice-Dziedzice 335010 (7:00 – 19:00; pon-sobota);

   • 32 214-72-80 oc.czechowice-dziedzice@kat.mofnet.gov.pl

  • OC Żywiec 335020 (7:00 – 19:00; pon-piątek)

   • 33 861-37-56 oc.zywiec@kat.mofnet.gov.pl

  • OC Cieszyn 335030 (pon-piątek 7:00 – 22:00; sobota 7:00 – 19:00);

   • 33 851-56-50 oc.cieszyn@kat.mofnet.gov.pl

  tel: (33) 827-23-00


  Dziękujemy za uwagę! cd:

  tel: (33) 827-23-00