spr khistoria n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Språkhistoria PowerPoint Presentation
Download Presentation
Språkhistoria

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Språkhistoria - PowerPoint PPT Presentation


 • 317 Views
 • Uploaded on

Språkhistoria. Någonting lånat, någonting gammalt…. Språkträdet. Svenska Fader. Danska Fader. Norska Fader. Engelska Father. Fornnordiska Fair. Tyska Vater. Italienska Padre. Franska Père. Grekiska Patér. Ryska Otjéts. Spanska Padre. Urgermanska Faêr. Urslaviska

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Språkhistoria' - hide


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
spr khistoria

Språkhistoria

Någonting lånat, någonting gammalt…

spr ktr det
Språkträdet

Svenska

Fader

Danska

Fader

Norska

Fader

Engelska

Father

Fornnordiska

Fair

Tyska

Vater

Italienska

Padre

Franska

Père

Grekiska

Patér

Ryska

Otjéts

Spanska

Padre

Urgermanska

Faêr

Urslaviska

Otitsi

Latin

Pater

Sanskrit

Pitár

Urspråket

Pater

Finska

Estniska

Ungerska

fornnordiska
Fornnordiska
 • Runalfabetet – Futharken
 • Tusen år gammalt
 • Skrevs oftast på träbitar
 • Runstenarna bevarade – ofta inmurade i kyrkor
 • Orden avdelade med punkter
 • Arvord som: bröd, fader, mjölk, måne, ost, sten
fornnordiska1
Fornnordiska

Högbystenen

(baksidan)

Goðr karl Gulli

gatfæmsyni.

Fiall a Føri

frøkndrængRAsmundr,

ændaðisAssur

austr i Grikkum,

varð a holmi

Halfdandrepinn.

Kari varðatuti

AukdauðrBoi.

ÞorkellræistrunaR

kristendomen
Kristendomen
 • Sverige kristnades under 1000-talet
 • Katolska kyrkan stark i mitten av 1100-talet
 • Kyrkans språk var latin och man började använda det i andra sammanhang
 • Bokstäverna ersatte runorna
 • Låneord (grekiska): apostel, biskop, kyrka, profet
 • Låneord (latin): altare, brev, kappa, klocka, kloster, konfirmation, kristen, kors, munk, offer, präst, påve
den tyska medeltiden
Den tyska medeltiden
 • Från 1200-talet började landskapens lagar skrivas ned
 • Lagarna skrevs på svenska
 • Hamnstäderna var fulla av tyska köpmän och hantverkare
 • Låneord: stad, fru, snickare, köpman, betala, räkna, fönster (jmf vindöga)
gustav vasa s bibel
Gustav Vasa’s bibel
 • Boktryckarkonsten
 • Sverige blir protestantiskt
 • Bibeln på svenska i stället för latin
 • Blev en mall eller regelbok, trots att den var krångligt skriven.
den franska kalsongen
Den franska kalsongen
 • Under 1600- och 1700-talen var Frankrike ledande i kultur, politik och krigsföring
 • Adel och bildade människor lånade mycket, inte bara språket.
 • Låneord: byrå, fåtölj, blus, kalsonger, kostym, paraply, pjäs, replik, ridå, novell, poesi
 • ThenSwänska Argus, en veckotidning av Olof Dalin, kom som en motreaktion.
 • I den drev han med adel och vanligt folk på i det närmaste talspråkssvenska.
 • Han undvek franska låneord, gamla och svåra svenska ord, samt dialekter.
then sw nska argus

Liten ordlista

Täck: vacker

Snäll: rask, duglig

Hurtig: obesvärad, naturlig

ThenSwänska Argus
 • Jag känner en Fru, som aldelesskiämmer bort sin Dotter. (Dock, min Läsare, vi känna väl mer än En.) Stackars Flicka, det giör mig ondt om henne, ty hon är af Naturen så Täck, så Liuflig, så Snäll och så Hurtig, som trotz någon af sina likar; Men igenom Gummans tvång, Vårdslöshet och Dårskap, är hon nu, det arma Barnet, så Obehagelig, så Fiållig, så Dum och så Ömkelig […] Dock, det giör mig ondt om denna: Hon är Skiön; Men Modren förstår sig intet på naturlig Skiönhet; Utan vanskapar henne med Smink och Franska Flugor, ja så främmande tilsatzer, Fläckar och Tvång har jag sedt på den arma Flickan, at jag intet vet o de äro Græska, Romerska eller Tyska. Hon vet intet sielf, hurudan hon skall vara.
1900 talets spr kreform
1900-talets språkreform
 • Under 1800-talet förenklades och förklarades svenskan.
 • Vi fick en folkskola, så allt fler kunde läsa.
 • 1906 genomfördes den senaste stora rättstavningsreformen.
 • Lif-liv, hufvudstaden-huvudstaden, anordnadt-anordnat.
 • Under 1940-talet försvinner böjningsformer av verb:
 • Vi gingo, ni flögo, de sprungo
 • Vi gick, ni flög, de sprang
ny eller nusvenska
Ny- eller nusvenska?
 • Vad händer med språket nu?
 • Låneord – surfar, mejlar
 • Inflyttning – kef
 • Satsdelar faller bort – ”Sprang till bussen.”
 • Vad tror du kommer att hända?