Samordnet kommunikasjon ved
Download
1 / 34

Samordnet kommunikasjon ved - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Samordnet kommunikasjon ved. UiT Norges arktiske universitet. Robert Riise, UiT Norges arktiske universitet. Bakgrunn. Finnmark er stort og folk bor spredt; HiF har brukt avstandsoverbyggende teknologier i 25 år. Storslett Tromsø. Nesna (Nordland). Oslo, Cabarete ….

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Samordnet kommunikasjon ved' - hide


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Samordnet kommunikasjon ved
Samordnet kommunikasjonved

UiT Norges arktiske universitet

Robert Riise, UiT Norges arktiske universitet


Bakgrunn
Bakgrunn

Finnmark er stort og folk bor spredt; HiF har brukt avstandsoverbyggende teknologier i 25 år.

Storslett Tromsø

Nesna (Nordland)

Oslo, Cabarete …

HiFvar den høgskolen i Norge som hadde størst andel desentrale studenter.


Bakgrunn1
Bakgrunn

 • HiF har brukt ulike typer avstandsoverbyggende teknologier for fleksibilisering av utdanning i mange år.

 • Det finnes løsninger som på flere ulike måter gjør hverdagen enklere for studenter, lærere og administrativ stab.

 • Det finnes løsninger som kan bedre kvaliteten på utdanning og FoU.

 • Det finnes løsninger som kan bedre kvaliteten på administrative tjenester.

 • Institusjonen ser at slike løsninger er viktige og vil bli enda viktigere i tiden framover.


H va vi vil
Hva vi vil

 • Utvikle mer fleksible og moderne samhandlingsløsninger.

  • Fleksibilisering av undervisning (dvs. nettstøttet/-basert).

  • Effektivisering av kommunikasjon internt i organisasjonen og mot eksterne samarbeidspartnere.

  • Utvikle og tilgjengeliggjøre samhandlingsløsninger basert på avstandsoverbyggende teknologi og nettbasert kommunikasjon.

  • Gjenbruke infrastruktur og videreutvikle en formålstjenlig og brukervennlig infrastruktur for avstandsoverbyggende teknologi i undervisning og kommunikasjon.

  • Skal danne «økosystemet» for den funksjonaliteten vi ønsker – en helhetlig tenkning.


Nsker i forhold til ansatte
Ønsker i forhold til ansatte

 • Mer effektive og fornøyde ansatte

  • Bruke mindre tid på reiser.

  • Bruke mindre tid på å få tak i medarbeidere/studenter.

  • Enklere å samarbeide med ansatte og andre uavhengig av lokasjon.

  • Fleksible løsninger som kan gjøre det enklere å kombinere arbeid og fritid.

 • Tilrettelegge for et innovativt arbeidsmiljø.

 • Tettere samarbeid på tvers av campusene ved UiT.

 • Tettere samarbeid mellom UiT og eksterne samarbeidspartnere.


Nsker i forhold til studenter
Ønsker i forhold til studenter

 • Flere og mer fornøyde studenter (og bedre?)

  • Mer fleksible løsninger uten fysisk tilstedeværelse både for tradisjonell- og fjernundervisning.

  • Større tilgjengelighet til undervisning i alle dens former.

  • Tettere samarbeid mellom studenter enten de er on eller off campus.

  • Tettere dialog mellom studenter og pedagogisk og administrativt personell.

  • Stor tilgjengelighet til alle nødvendige administrative tjenester.


Samordnet kommunikasjon
Samordnet kommunikasjon

 • Integrering av ulike kommunikasjonstjenester og kommunikasjonsteknologier, «alt kommuniserer med alt».

 • Vår UC-tenking tar utgangspunkt i å prøve å skape en konsistent brukeropplevelse der brukerne i størst mulig grad holder seg i samme miljø – alt fra chat til videokonferanse, inkludert opptak og streaming, publisering og gjenfinning.

 • Vi ønsker å ha fokus på hvordan vi kan bruke UC-teknologien/(-tankegangen) framfor de rent tekniske aspektene.

 • Vi ønsker å ha størst fokus på undervisningsdimensjonen.


HØGSKOLEN I FINNMARK#MADEINFINNMARK


Akt rer i prosjektet piloten
Aktører i prosjektet/piloten

 • Høgskolen i Finnmark (UiT Norges arktiske universitet)

 • eCampus/Uninett

 • Cisco Norge

 • Atea

 • Lokale brukere hos UiT, testpiloter.Hva vi legger vekt p i prosjektet
Hva vi legger vekt på i prosjektet

 • Øktfleksibiliseringavutdanningene.

 • Bedrekvalitetpåutdanningene.

 • Øktsamhandling – for alle, iallesammenhenger – påalleplattformer.

 • Størrefleksibiltet for studenterogansatte.

 • Lyd/bildetilgang – fra “overalt”.

 • Forenkleopptak/streaming – ogsåfrakontoret/hjemmekontoret.

 • Økerekrutteringsgrunnlaget, flerestudenter.

 • Kostnadsbesparelser/kostnadsunngåelser.

 • Integreringmed eksisterendeløsninger.


M l i forhold til prosjektet
Mål – i forhold til prosjektet

 • Effektmål

  • Danne beslutningsgrunnlag for eventuell videre satsing på ny teknologi for samordnet kommunikasjon ved HiF.

  • Dele resultater med Uninett og resten av UH-systemet.

 • Resultatmål

  • Prosjektrapport med presentasjoner og anbefalinger om videre satsing på ny teknologi for samordnet kommunikasjon ved HiF.

  • Deling av resultater gjennom blant annet prosjektblogger.

   • Åpen internt

   • Lukket mot Uninett og Atea/Cisco


Hovedtema i prosjektet
Hovedtema i prosjektet

 • «Infrastruktur»

  • Hvordan få ting til å fungere sammen, knytte de ulike teknologiene og tjenestenesammen.

  • Utnytte/integrere eksisterende løsninger i størst mulig grad.

  • Samhandlingsløsning for undervisning og kommunikasjon - Web-/video-/telefonmøter m.m.

 • Streaming/opptak

  • Opptak og streaming av lyd og bilde fra studio, undervisningsrom, møterom og kontor.

  • Størst mulig grad av selvbetjening, automatisk publisering.

 • Telefoni

  • Fullintegrert IP-basert telefoniløsning


V re testpiloter
Våre testpiloter

 • Skal være med å gjøre en enkel test av utstyr og teknologi.

  • Tilgjengelighet av tjenester, funksjoner.

  • Brukervennlighet – hva som nå ligger i det…

  • Kvalitet på lyd og bilde.

 • I den grad det er aktuelt sammenligne ny løsning mot den som brukes i dag.

  • Det legges ikke opp til at ny løsning erstatter gammel løsning i pilotfasen, da vi i denne fasen «eksperimenterer».


Mer om prosjektet
Mer om prosjektet

 • Diverse nødvendige fellestjenester og utstyr finansieres/tilbys av eCampus/Uninett.

 • eCampus/Uninettdeltar som tilrettelegger og rådgiver. Det samme gjør leverandøren Atea/Cisco.

 • Prosjektet er delt inn i 3 faser. Hver fase introduserer nye tjenester og ny funksjonalitet – de mest grunnleggende først.

  • Alle fasene vil ikke nødvendigvis bli gjennomført – omfattende infrastruktur og hardware må på plass…


Cisco jabber for windows jabber 9 x brings it all together
Cisco Jabber for Windows - Jabber 9.x brings it all together…

Instant Messaging/ Group Chat

RichPresence

ContactSearch

App Integration(MS Office)

User Management& Authentication

EnterpriseCall Control

BusinessVideo

Web/DesktopCollaboration

Cisco Jabber&Client Services Framework

Conferencing

VisualVoicemail

MediaNet


Cisco jabber
Cisco Jabber

 • Samhandling på mange plattformer

 • PC, MAC, nettbrett, smarttelefon

 • Integrasjon med Microsoft Office

- Komplett UC-applikasjon

- Tilstedeværelse og chat

- Softphone, video, talepost

- Deling av skrivebord, konferanseEksempel på muligheter for undervisning med Jabber

Professor ved UiT med Jabber klient deltar i undervisning.

Opptak av undervisning publisert på internett.

HiF Hammerfest videokonferanse.

Lærer i klasserom hos HiF Alta

med Jabber-klient på egen pc (og eBeam smartpenn).

Studenter, ansatte eller andre med Jabber deltar i sanntid.

Studenter fysisk tilstede i klasserom.


Klienter
Klienter

 • Ansatte / Pilotbrukere

  • Cisco Jabber

   • Windows / MAC + iPad / Android

  • Cisco WebEx

 • Ansatte / Studenter / Andre

  • Deltager WebEx

  • Google Talk / Gmail XMPP IM etc

 • Gratis Jabber for TelePresence

  • www.ciscojabbervideo.com

   • Windows / MAC + iPad / Android


 • En serie web-konferanse og samhandlingsprodukter, blant annet et spesielt designet for on-line undervisning.

  • HD-video, breakout sesjoner, hands-onlab’er

  • Deling av desktop, filer, dokument, multimedia, whiteboard, applikasjoner m.m.

  • Prøver, karaktersetting

  • Chat, Q&A, spørreundersøkelser, quizzes

  • Opptak av livesesjoner

  • LMS-integrasjon

 • Kan starte møter fra Jabber (og på mange andre måter)


Cisco content server show and share m m
Cisco Content annet et spesielt designet for on-line undervisning.Server, Show-and-Share m.m.


Streaming og opptak
Streaming annet et spesielt designet for on-line undervisning. og opptak


Streaming og opptak1
Streaming annet et spesielt designet for on-line undervisning. og opptak


Skisse over l sning
Skisse over løsning annet et spesielt designet for on-line undervisning.

CUCM: Cisco UnifiedCommunicationManager. (publisher

og subscriber)

CUP: Cisco UnifiedPresens

VCS-C/E: Video

CommunicationServer

(Control/Express)

TCS: Cisco Content Server

MCU: Multipoint

Control Unit

TMS: TelepresenceManagement Suite


Status for piloten
Status for piloten annet et spesielt designet for on-line undervisning.

 • Teknisk infrastruktur rullet ut.

 • Klientene er rullet ut.

 • Vi har testet internt, innenfor de rammene vi har.

 • Testet deling av skjerm, overføring av filer, IM, presenceog chat.

 • Testet lyd- og videomøter, god kvalitet.

 • Opptak mot Cisco Content Server testet ut, tidlig fase.

 • MCU, flerpart videokonferanser operativ fra Jabber/Jabber movi.

 • Utfordring: fortsatt 2 jabber klienter, ny Jabber-klient som integrerer de to vil være klar i november 2013.

 • Utfordring: Fusjonen!


Status forts
Status forts. annet et spesielt designet for on-line undervisning.

 • Vi har fått en nummerserie, 100 telefonnummer fra Uninett: 785917xx

 • Et nytt UC-prosjekt ved UiT er startet.

  • Tester og sammenligner «konkurrentene» Lync og Jabber.

  • Størst fokus på «Skype-funksjonaliteten»?

  • Egentlig et helt selvstendig prosjekt, men vi bruker den samme Cisco-løsningen.

 • Cisco er i ferd med å innføre en ny lisensieringspolitikk-/modell som sannsynligvis vil gjøre Cisco-produkter og –tjenester mer tilgjengelig enn tidligere.


Veien videre
Veien videre annet et spesielt designet for on-line undervisning.

 • Prosjektet skulle vært avsluttet 1.7.2013, men er forlenget ut året.

 • Få brukere utenfor IT-avdelingen aktiv.

 • Teste sluttbrukerutstyr – lydenheter, kamera; men ikke veldig stort fokus på dette…

 • Teste neste versjon av Jabber der Jabber og Jabber Movi (SIP) integreres i èn klient.

 • Teste WebEx.

 • Samle erfaringene, konkludere.


Oppsummert
Oppsummert annet et spesielt designet for on-line undervisning.

 • Fokus på undervisningsdimensjonen framfor kontorstøttefunksjonene.

  • Bruk av avstandsoverbyggende teknologier.

  • Nettstøttet-/nettbasert undervisning og læring.

 • Fokus på enkel produksjon av læringsressurser som distribueres over nett, live eller on-demand.

  • Automatiserte og selvbetjente tjenester for opptak og streaming.

  • Mulighet for opptak (og streaming) fra hvor som helst.

 • Fokus på enkel gjenfinning av læringsobjekter.

  • Indeksering, katalogisering, direkte kobling mot LMS.

 • Fokus på å bygge en attraktiv læringsarena.


Kunnskap er Norges viktigste ressurs annet et spesielt designet for on-line undervisning.

Del den.

Takk for oppmersomheten!


Personlig audio videoutstyr
Personlig annet et spesielt designet for on-line undervisning.audio-/videoutstyr

 • Viktig med godt kamera.

  • Helst HD

  • Enkle kamera kan kreve mye av maskinen: Å prosessere HD-kvalitet video er heftige saker og kan være for krevende for «enkle» PC’er. Mer avanserte kamera gjør ofte prosesseringen i selve kameraet.

  • Innebygd kamera i den bærbare PC’en er bare brukbart i nødstilfeller.

 • Enda viktigere med godt lydutstyr.

  • Headset av en eller annen type er det som teller.

   • Mange varianter

    • Trådet eller trådløst, DECT eller bluetooth, mono eller duo, øreplugg.

    • Personlige preferanser styrer ofte valget, men bruksområdet er viktig å ha i betraktning, f.eks.:

     • Alene på et kontor? (trådet, trådløst)

     • I undervisningsrommet? (trådløs (10m) )

     • Behov for å bevege seg rundt (DECT (100m+) )

     • Støyende omgivelser (god støydemping, øreklokker…)

   • UC-løsningene har ofte sertifisert video- og audioutstyr.

 • Husk at selv om du opplever lyd- og bildekvaliteten som god er det ikke sikkert at personen(e) i andre enden gjør det, f.eks. fordi du bruker for dårlig utstyr.


K amera
K annet et spesielt designet for on-line undervisning.amera

Cisco TelePresencePrecisionHD USB Camera

 • MicroSoft HD kamera


Audio
Audio annet et spesielt designet for on-line undervisning.

HØGSKOLEN I FINNMARK#MADEINFINNMARK


ad