n r hospital og kommuner samarbejder om genoptr ning n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning. Sundhedsaftaler – Udfordringer og gode eksempler indenfor genoptræning og kronikerbehandling. Disposition. Baggrund ”Litteraturen siger” Hvad har vi gjort i praksis Hvordan er det gået Fremtid.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning' - hide


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
n r hospital og kommuner samarbejder om genoptr ning

Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning

Sundhedsaftaler – Udfordringer og gode eksempler indenfor genoptræning og kronikerbehandling

Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning

disposition
Disposition
 • Baggrund
 • ”Litteraturen siger”
 • Hvad har vi gjort i praksis
 • Hvordan er det gået
 • Fremtid

Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning

Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning

baggrund
Baggrund
 • Kommunalreform
 • Terapeuter til kommuner
 • Opgaver til kommuner
 • Sundhedsaftaler

Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning

Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning

litteraturen siger
”Litteraturen siger”

……”at forudsætningerne for samarbejde og samordning blandt flere faggrupper i forskellige organisationer/sektorer er, at der foregår kommunikation. Parterne skal have kendskab til og respektfor hinandens kvalifikationer og arbejdsområder. Der skal være kommunikationsveje og procedurer for at tale sammen, når det ikke går som forventet. Der skal være enighed om den optimale behandling og arbejdsdelingen”

Jutta Ølgod:Ph.d. afhandling 1998. Samarbejdsproblemer i Sundhedsvæsenet

Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning

Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning

litteraturen siger1
”Litteraturen siger”

…”at implementeringsproblemerne synes at finde hovedforklaringen i, at der hos de berørte parter er betydelige forskelle på holdninger og værdier……det er den uformelle struktur af skrevne og uskrevne normer og værdier, som styrer involverede parters tænkning, beslutninger og handlinger”.

Seemann og Antoft (Seemann 2002) i en evaluering af Aalborg kommunes demensudredningsmodel

Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning

Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning

litteraturen siger2
”Litteraturen siger”

…..”den største barriere mod tværsektorielt samarbejde er givetvis manglende gensidig fagliganerkendelse og respekt… og det er påpeget, at der er behov for kulturændring, der indebærer, at sundhedsprofessionelle prioriterer og værdsætter ”sharing of patient information.”

Dahler-Eriksen, Damgaard Nielsen, Flensted Lassen og Olsen: oversigtartikl: ”Tværsektorielle behandlingsprogrammer – et eksempel på det samarbejdende sundhedsvæsen

Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning

Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning

litteraturen sammenfattet
”Litteraturen sammenfattet”
 • Jo bedre koordination og kommunikation, der er mellem grupperne af fagprofessionelle i sektorerne, jo større helhed vil der blive i opgaveløsningen.
 • Jo større overensstemmelse, der er mellem holdninger og normer hos de fagprofessionelle, jo større grad af helhed opnås i opgaveløsningen.

Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning

Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning

hvad har vi gjort i praksis
Hvad har vi gjort i praksis

Proces

Sammenhæng

proces-struktur

Sammenhæng

proces-kultur

Struktur

Kultur

Sammenhæng

struktur-kultur

Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning

Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning

hvad har vi gjort i praksis1
Hvad har vi gjort i praksis

Strukturelt

 • 2 temaeftermiddage med work shops over de diagnoser der skulle flytte til kommunerne
 • Alle oplæg fra work shoppene lagt på hjemmesiden
 • En mappe til hver kommune med træningsvejledninger, patientinformationspjecer etc.
 • Tilbud om at kommunernes terapeuter kunne komme ind på hospitalet og følge ambulant genoptræning på Hospitalet.
 • Hospitalets terapeuter fra hospitalet har været ude i kommunerne og undervise
 • Samarbejdsmøder, i starten én gang månedligt, 4 gange årligt, for visitatorer og ledende terapeuter i kommunerne og hospitalets ledende terapeuter og afdelingsterapeuter
 • Én indgang til Hospitalet via kontaktperson - telefon, mail
 • Implementeringsgruppe på Hospitalet

Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning

Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning

hvad har vi gjort i praksis2
Hvad har vi gjort i praksis

Kulturelt

Holdninger:

 • Opmærksomhed på autokommunikation, intern og ekstern kommunikation
 • Samarbejdet med kommunerne omkring genoptræning skal gå godt.
 • Vi taler pænt om hinanden og vi taler pænt til hinanden.
 • Vi er lige dygtige. Terapeuterne i kommunerne har siddet på den samme skolebænk som os, ergo er vi lige dygtige. Det kan godt være, at vi på hospitalet har mere erfaring med genoptræning til fx korsbåndspatienter – de erfaringer giver vi gerne videre. Vi regner så også med at de kommunale terapeuter har nogle erfaringer vi ikke har på Hospitalet.
 • Ingen patienter skal komme i klemme. Når det er uklart, hvor patienterne skal genoptrænes sørger vi for at de kommer i gang med deres genoptræning via pragmatiske løsninger. Økonomisk går det nok lige op i den sidste ende.

Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning

Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning

hvordan er det g et
Hvordan er det gået
 • Godt

Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning

Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning

fremtid
Fremtid
 • Nye snitflader, vi gentager processen
 • Elektroniske genoptræningsplaner

Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning

Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning

tak for jeres opm rksomhed
Tak for jeres opmærksomhed

Mit oplæg ligger på

Fysioterapi@glo.regionh.dk

Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning