slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anders Lundgren Kommunstrateg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Anders Lundgren Kommunstrateg

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Anders Lundgren Kommunstrateg - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Falun 14 maj 2013. Anders Lundgren Kommunstrateg. UPPLÄGG. Visionsprojektet ”Stadsflytten” - markpåverkan - flyttprocess - fastighetsekonomi - infrastruktur. EN LITEN STAD I STORA NÄTVERK. 20 000 km 2 23 000 inv. 1,2 inv. / km2. Vi finns i en gruvregion. Prospekteringsområden.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Anders Lundgren Kommunstrateg' - hetal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Falun 14 maj 2013

Anders Lundgren

Kommunstrateg

slide2

UPPLÄGG

Visionsprojektet

”Stadsflytten”

- markpåverkan

- flyttprocess

- fastighetsekonomi

- infrastruktur

slide3

EN LITEN STAD I STORA NÄTVERK

20 000 km2

23 000 inv.

1,2 inv. / km2

slide4

Vi finns i en gruvregion

Prospekteringsområden

Nuvarande kärnområden

slide5

Vi är en växande turistdestination

Rymdturism –

nästa innovationssteg

Kärnområden

slide9

9 GRUPPER

Näringslivsutveckling/besöksnäring

Offentlig service/välfärd/trygghet

Boende/bebyggelse/livsmiljö

Kommunikationer

Kommersiell service

Utbildning/forskning

Kultur/fritid/idrott

Jämställdhet/mångfald

Hållbarhet/teknisk infrastruktur

Projektledare

Peter Nygårds

Jämställdhet och hållbarhet

”KICK-OFF”

 • 40 organisationer – 70 personer
slide10

Arbetet

 • Riktlinjer från projektledaren
 • ”Mall för redovisning”
 • Egen hemsida
 • Nio grupper har mött allmänhet, gjort seminarier, deltagit på seminarier
 • Skrivit ihop text 90 sidor
slide11

Arbetet så långt

 • Så bred förankring som varit möjlig
 • En unik metod som fungerar – ”Nygårdsmetoden”
slide12

Spridning till alla

 • Texten är resultatet av gruppernas arbete – sammanställt av projektledningen – 20 sidor – ”visionstext”
 • Ut i brevlådorna 12 februari –
 • Framgångsfaktorer
 • Engagerade ordförande/sekreterare
 • Extern projektledare med gott förtroende hos alla
 • Kommunal kontakt med tillgång till kommunledning
 • Hushållstidningen ”Kiruna Information”
slide13

Förslaget till vision som visas i Kiruna Information

”Vår övertygelse om människors lika värde är lika djup och värdefull som vår malm. Våra ambitioner är högre än våra fjäll. Våra näringar gör oss världsledande. De stora vidderna ger rymd åt ursprung och nytänkande.

Vi är Kiruna.”

slide14

”Avveckling” - Analys

 • Vilka frågor har fått tyngd i arbetet?
   • Vad arbetar kommunen redan med och vad saknas
   • Vilka åtgärder förfogar kommunen över och vilka bör ske i samverkan med andra aktörer
 • Direkta uppdrag till kommunkontoret - t ex jämställdhetsarbetet, lokal utvecklingsstrategi med konkreta åtgärder
 • Plattformar för samverkan, bibehålla nätverket från visionsarbetet, bibehålla kontakter i projektledarens nätverk etc
slide15

Fortsatt arbete

 • Antas i KF under våren ”nedkokat” till 6 sidor efter passage genom politiskt ”raster” i kommunledningen
 • Målsättning - alla partier står bakom
 • Underlag till 6 övergripande mål och strategiska inriktningar - in i kommunens styrmodell och ut till förvaltningarna
 • ” Jämställdhet, hållbarhet och inflytande är nyckeln till vår framtid”
slide16

Mål – 6 st

 • Näringslivsutveckling och arbetsmarknad
 • I Kiruna har arbetsmarknaden en bredd som attraherar både kvinnor och män och förutsättningarna är bra för att driva företag.
slide17

Mål

 • Offentlig och kommersiell service
 • En väl fungerande offentlig service tryggar invånarnas
 • hälsa, sociala välfärd och ska finnas nära invånarna
 • Boende, bebyggelse och livsmiljö
 • En god och trygg livsmiljö där god tillgång till ett varierat utbud av bostäder är en självklarhet.
slide18

Mål

 • Kommunikationer
 • Kiruna ska ha goda kommunikationer mot omvärlden och tidsenliga lösningar för att klara omställningar och framtida klimatkrav
 • Kultur, fritid och idrott i hela kommunen
 • Kultur och idrott ska vara lättillgängligt och ge medborgare och besökare en rikt liv
slide19

Mål

Utbildning och forskning

Kiruna har god kvalitet i utbildningen från grundskola till högskola och forskningen fokuserar på starka sektorer som miljö, rymd, gruva och turism

slide20

Fortsättning

Identitet

Image

Profil

GRAFISK PROFIL

Bilden av Kiruna kommun – inåt och utåt

- Varumärkesplattform

slide26

Deformationer

Indikerad rörelse

Gruvstadsparken

Deformations-zon

Sprick-zon

Ras-zon

Dagbrott

Brytningsnivå

Hängvägg

Liggvägg

Malm

slide29

Nytt centrum österut

Kiruna 4-ever

20 000 km2

23 000 inv.

1,2 inv. / km2

White arkitekter och Vectura

slide30

Nytt centrum österut

UTVECKLINGSPLAN - GÖRAN CARS

UTVECKLING FÖRE AVVECKLING

20 000 km2

23 000 inv.

1,2 inv. / km2

slide32

450 000 m2 byggbehov fram till år 2030

Tobins Q

Marknadsvärde

Produktionskostnad

slide33

Nationellt intresse - mångmiljardprojekt

Statligt engagemang – kommun/gruvbolag

Många utmaningar – många möjligheter

Alla måste vara vinnare!!!

slide35

Tackar!

www.kommun.kiruna.se