Predstavitev pobude za
Download
1 / 8

Zakonska izhodišča za pripravo pobude: - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Zakonska izhodišča za pripravo pobude:' - hester


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Predstavitev pobude zaDržavni prostorski načrt za prenosni plinovod M9 Kidričevo - VodiceKoordinator DPN:Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor (MzIPDzP)Pobudnik DPN:Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo (MzIPDzE)Investitor:Plinovodi, d.o.o., LjubljanaLjubljana, 17.4.2013


Zakonska izhodi a za pripravo pobude
Zakonska izhodišča za pripravo pobude:

 • Uredba o prostorskih ureditvah državnega pomena (Ur.l. RS, št. 95/2007, 02/2008, 26/2010),

 • 17. čl. Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP; Ur.l. RS, št. 80/2010, 106/2010, 57/2012),

 • Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta (Ur.l. RS, št. 106/2011);


Izhodi a za pripravo pobude
Izhodišča za pripravo pobude

 • DzE MZIP, pobudnik, odgovoren za pripravo in načrtovanje DPN; delovna pristojnost: izvajanje energetske politike na območju RS;

 • Pobuda ministrstva, pristojnega za energijo, št. 3601-2/2012-DE/62/00911292 z dne 04.3.2013


Utemeljitev skladnosti z nacionalnimi izhodi i
Utemeljitev skladnosti z nacionalnimi izhodišči

 • Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Od SPRS; Ur.l. RS, št. 76/2004, 33/2007, 108/2009),

 • Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur.l. RS, št. 122/2004, 33/2007-ZPNačrt, 108/2009)

 • Energetski zakon (Ur.l. RS, št. UPB, 70/2008, 22/2010, 37/11- odl. US, 10/2012 in 94/12-ZDoh-2L),

 • Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP; Ur.l. RS, št. 57/2004),

 • Razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2011-202 (soglasje MG št. 360-87/2010-19 z dne 22.4.2011):


Utemeljitev skladnosti z nacionalnimi izhodi i1
Utemeljitev skladnosti z nacionalnimi izhodišči

 • Zakon o ratifikaciji Pogodbe o energetski listini (Ur.l. RS, št. 12/1997),

 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado RS in Vlado Ruske federacije o sodelovanju pri gradnji in delovanju plinovoda na ozemlju RS (BRUPOS, Ur.l. RS, št. 4/2010, 14/2012),

 • Uredba (ES) št. 994/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktober 2010 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Direktive Sveta 2004/67/ES,

 • Direktiva 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskimi plinom in o razveljavitvi Direktive 2003/55/ES


Klju ni razvojni cilji izgradnje prenosnega plinovoda m 9 kidri evo vodice
Ključni razvojni cilji izgradnje prenosnega plinovoda M 9 Kidričevo – Vodice

 • Dolgoročna, varna in zanesljiva dobava ZP iz različnih virov

 • Okrepitev prenosne plinovodne zmogljivosti na območju RS

 • Zagotavljanje izboljšane zanesljivosti oskrbe tako RS kot držav EU,

 • Zagotavljanje tranzita ZP med vzhodom in zahodom – vzpostavitev zadostnih čezmejnih zmogljivosti,

 • Izboljšanje energetske varnosti RS kakor tudi drugih držav EU ter pozitiven vpliv na gospodarski razvoj;


Kontakt: Kidričevo – VodiceMinistrstvo za infrastrukturo in prostorDirektorat za energijoSektor za energetiko in rudarstvoMateja [email protected]


Hvala za pozornost

Hvala za pozornost ! Kidričevo – Vodice


ad