Toimialoittainen ty voimakehitys
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Toimialoittainen työvoimakehitys. Kiinteistö- ja rakennusalan neuvottelukunta 24.11.2013 Soili Saikkonen. Koulutusorganisaatioiden strategiat. Maakunnan sekä elinkeinoelämän strategiat ja tulevaisuuden kuvat. Koulutuksen kehittäminen (toiminnan-ohjaus ja johtaminen). Ammattien muutos.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - hester


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Toimialoittainen ty voimakehitys

Toimialoittainen työvoimakehitys

Kiinteistö- ja rakennusalan neuvottelukunta

24.11.2013

Soili Saikkonen


Toimialoittainen ty voimakehitys

Koulutusorganisaatioiden strategiat

Maakunnan sekä elinkeinoelämän strategiat ja tulevaisuuden kuvat

Koulutuksen kehittäminen (toiminnan-ohjaus ja johtaminen)

Ammattien muutos

Elinkeinoraken-teen muutos

Työelämäneuvottelukuntien näkemykset osaamistarpeiden kehityksestä  opetussuunnitelmat, uudettutkinto-kokonaisuudet

Uudet toiminta-tavat

1-2 vuotta 5-10 vuotta yli 10 vuotta

Ennakointityön aikajänne


Toimialarakenne ja ammattirakenne ennusteet
Toimialarakenne ja ammattirakenne-ennusteet

 • Toimialarakenne-ennusteessa arvioidaan työpaikkojen määrää alueella.

   toimialojen koon kehittyminen

 • Ammattirakenne-ennusteessa arvioidaan miten työpaikat ovat jakautuneet kunkin toimialan sisällä.

   ammattirakeen kehittyminen toimialoittain


Toimialoittainen ty voimakehitys


Toimialoittainen ty voimakehitys

Päijät-Hämeessä työssäkäyvät toimialoittain (%) v. 2010 . Yhteensä 78 815 henkilöä

15 637

4043

13 052

5127

5349

9610

6111


Toimialoittainen ty voimakehitys

L 2010 . Yhteensä 78 815 henkilöä Kiinteistöalan toiminta

68 Kiinteistöalan toiminta

681 Omien kiinteistöjen kauppa

6810 Omien kiinteistöjen kauppa

682Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta

68201 Asuntojen vuokraus

68202 Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta

68209 Muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta

683 Kiinteistöalan toiminta palkkio tai sopimusperusteisesti

6831 Kiinteistönvälitys

6832Kiinteistöjen isännöinti


Toimialoittainen ty voimakehitys

N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 2010 . Yhteensä 78 815 henkilöä

81 Kiinteistön- ja maisemanhoito

811 Kiinteistönhoito

812Siivouspalvelut

8121 Kiinteistöjen siivous

8122 Muu rakennus- ja teollisuussiivous

8129 Muu siivoustoiminta

81291 Katujen ja teiden puhtaanapito

81299 Muualla luokittelemattomat siivouspalvelut

813 Maisemanhoitopalvelut


Toimialoittainen ty voimakehitys

F 2010 . Yhteensä 78 815 henkilöä Rakentaminen

41 Talonrakentaminen

411 Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen

4110 Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen

412Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen

4120 Asuin- ja muiden rakennusten

rakentaminen


Toimialoittainen ty voimakehitys

42Maa- ja 2010 . Yhteensä 78 815 henkilöä vesirakentaminen

421 Teiden ja rautateiden rakentaminen

4211 Teiden ja moottoriteiden rakentaminen

4212 Rautateiden ja metrolinjojen rakentaminen

4213 Siltojen ja tunneleiden rakentaminen

422 Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen

4221 Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen nestemäisiä ja kaasumaisia aineita varten

4222 Sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentaminen

429 Muu maa- ja vesirakentaminen

4291 Vesirakentaminen

42910 Vesirakentaminen

4299 Muualla luokittelematon maa- ja vesirakentaminen

42991 Maa- ja vesirakennushankkeiden kehittäminen ja rakennuttaminen

42999 Muu muualla luokittelematon maa- ja vesirakentaminen


Toimialoittainen ty voimakehitys

43 2010 . Yhteensä 78 815 henkilöä Erikoistunut rakennustoiminta

431 Rakennusten ja rakennelmien purku ja rakennuspaikan valmistelutyöt

432Sähkö-, vesijohto- ja muu rakennusasennus

4321 Sähköasennus

4322 Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus

4329 Muu rakennusasennus

433 Rakennusten ja rakennelmien viimeistely

4331 Rappaus

4332Rakennuspuusepän asennustyöt

4333 Lattianpäällystys ja seinien verhoilu

4334 Maalaus ja lasitus

4339 Muu rakennusten viimeistely

439 Muu erikoistunut rakennustoiminta

4391 Kattorakenteiden asennus ja kattaminen

4399 Muualla luokittelematon erikoistunut rakennustoiminta

43991 Rakennuskonevuokraus käyttäjineen


Toimialoittainen ty voimakehitys

 • Keskustelu 2010 . Yhteensä 78 815 henkilöä

 • Kehityskulkujen vaikutus toimialan työpaikkakehitykseen?

 • Miten näiden alatoimialojen kehitys vaikuttaa toimialan kehitykseen tällä vuosikymmenellä?

 • Tavoitteena on ennakoida tilannetta vuonna 2020.


ad